สำนักงาน ปปท.เขต 3 เตรียมสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
13 กุมภาพันธ์ 2558 3562

                    

        วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 น.ส.ฐาน์วิลัญช์ คำนึงเนตร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ปปท.เขต 3  ได้สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ออกกำลังกายและเครื่องนันทนาการกลางแจ้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้งบประมาณดำเนินการของกรมพลศึกษา ปี 2556 รวมจำนวน 7 แห่ง ใน 2 อำเภอ คือ อ.เมือง 6 แห่ง และ อ.หนองกี่ 1 แห่ง

                    

          โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบทั้ง 7 แห่ง พบว่า 2 แห่ง คือ โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา ต.สะแกซำ อ.เมือง ที่ได้รับมอบเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กตามสัญญาเลขที่ 94/56 จำนวน 5 รายการ แต่มีการติดตั้งถึง 7 รายการ ซึ่งทุกรายการไม่ตรงตามสัญญา และบริษัทที่จัดส่ง เป็นคนละบริษัทที่จัดซื้อ

          ส่วนอีกแห่ง คือ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ ซึ่งได้รับมอบเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กตามสัญญาเลขที่ 23/56 จำนวน 21 รายการ แต่่จากการตรวจสอบพบเพียงเครื่องออกกำลังกายติดตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเพียง 8 รายการ ส่วนเครื่องเล่นเด็กอีก 13 รายการ ไม่พบติดตั้งอยู่ในโรงเรียนตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งทางโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมอ้างว่า โรงเรียนบ้านโคกสูง ต.โคกสูง ได้ขอไปติดตั้งไว้ที่โรงเรียน เพราะเด็กน่าจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่า ซึ่งถือเป็นการโยกย้ายเครื่องไม่ติดตั้งไว้ตามที่ระบุในสัญญา

          ส่วนอีก 5 แห่ง คือ ต.ชุมเห็ด เสม็ด กลันทา อิสาณ และ ต.บ้านบัว ในเขต อ.เมือง พบมีการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กครบตามสัญญาทั้ง 5 รายการจริง แต่อุปกรณ์ที่ติดตั้งส่วนใหญ่มีสภาพชำรุด สำหรับสถานที่ติดตั้งส่วนมากจะอยู่ในแหล่งชุมชน ส่วนราคาในการจัดซื้อจะต้องตรวจสอบเปรียบเทียบราคากลางและท้องตลาดอีกครั้ง

                                                  

          ด้าน น.ส.ฐาน์วิลัญช์ฯ กล่าวว่า ภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย และเครื่องเล่นเด็กที่บุรีรัมย์ในครั้งนี้ จะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้ ผอ.ปปท.เขต 3 และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนอีกครั้ง


                    แหล่งที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter