สำนักงาน ปปท.เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ออกกำลังกายและเครื่องนันทนาการกลางแจ้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
25 กุมภาพันธ์ 2558 4217

                    

                    

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าที่ร้อยตรีเจนรบ พละเดช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ปปท.เขต 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ออกกำลังกายและเครื่องนันทนาการกลางแจ้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ภายใต้งบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2554-2555 เพื่อตรวจสอบและสอบปากคำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านตาด อ.เมือง และโรงเรียนในสังกัดพื้นที่เขตการศึกษา เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง โรงเรียนชุมชนหมูม่น ต.หมูม่น อ.เมือง และโรงเรียนบ้านดงบัง ต.อุบมุง อ.หนองวัวซอ จากการตรวจสอบพบว่า มีการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กอยู่บริเวณสนามกีฬาใกล้กับอาคารเรียน ซึ่งยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
          จากการสอบถามนายอาทิตย์ ตะรุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง ได้ชี้แจงว่า ตนเป็นเพียงผู้รับมอบ และให้ใช้สถานที่ติดตั้งเท่านั้น แต่ไม่ทราบขั้นตอนการจัดซื้อ เนื่องจากได้มีผู้เสนอจะมอบเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กให้ โดยให้ทางผู้นำชุมชนตัดสินใจว่าจะติดตั้งไว้จุดใด ซึ่งเห็นว่าเกิดประโยชน์แก่เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนจะได้ออกกำลังกาย จึงยอมให้ติดตั้งภายในบริเวณโรงเรียน โดยที่ไม่ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อ
          สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ออกกำลังกายและเครื่องนันทนาการกลางแจ้ง เป็นงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว ปี 2554-2555 โดยจัดสรรเงินงบประมาณ 232 ล้านบาทเศษ เพื่อจัดหาเครื่องออกกำลังกายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนทั่วประเทศ 120 แห่ง มีบริษัท ไลฟ์สตรอง จำกัด เป็นคู่สัญญา โดยการจัดสรรเครื่องออกกำลังกายดังกล่าวผ่านไปทาง ส.ส.ในพื้นที่ทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุดรธานี 15 แห่ง และจังหวัดอุบลราชธานี 25 แห่ง เฉลี่ยงบประมาณเครื่องออกกำลังกายจำนวน 11 ชิ้น 1 ชุด เฉลี่ยชุดละ 1,933,333 บาท

                     แหล่งที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter