สำนักงาน ปปท.เขต 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
25 กุมภาพันธ์ 2558 14107

           

        เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ปปท.เขต 5 เข้าตรวจสอบเครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้งใน 8 ตำบลของอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ คือ ตำบลแม่สูน, ตำบลแม่ข่า, ตำบลแม่คะ, ตำบลสันทราย, ตำบลเวียง, ตำบลแม่งอน, ตำบลโปร่งน้ำร้อน และตำบลม่อนปิ่น จากการตรวจสอบพบว่า การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายที่ทำสัญญาซื้อจากบริษัท อินโนเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และ บริษัท ไลฟ์สตรอง เซอร์วิส จำกัด เมื่อเดือนกันยายน ปี 2556 ราคาชุดละ 742,500 บาท โดยกระจายตามสถานศึกษาและบางแห่งติดตั้งอยู่ในวัด

          
          นายชัยวัฒน์ฯ เปิดเผยว่า เบื้องต้น พบราคาสูงเกินความเป็นจริงหลายเท่าตัว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการยื่นขอจัดซื้อ เพียงได้รับการประสานจัดหาสถานที่สำหรับติดตั้งเท่านั้นและทุกชิ้น ไม่มีการทำหลักฐานบัญชีครุภัณฑ์ วันพรุ่งนี้ เจ้าหน้าที่ ปปท.เขต 5 จะเข้าตรวจสอบในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยังมีอีก 7 แห่ง ก่อนจะสรุปข้อมูลทั้งหมดส่งกลับไปยังเลขาธิการคณะกรรม ป.ป.ท. ต่อไป

 

                    แหล่งที่มา : ไทยพีบีเอส (Thaipbs) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter