สำนักงาน ปปท.เขต 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
26 กุมภาพันธ์ 2558 7033

          

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ปปท.เขต 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่อำเภอแม่อาย 7 แห่ง คือ ต.แม่สาว, ต.บ้านหลวง, ต.ต้นหมื้อ, ต.แม่นาวาง, ต.ท่าตอน, เทศบาลแม่อาย และ อบต.แม่อาย พบความผิดปกติ ทั้งเรื่องราคาสูงเกินจริงและไม่มีการจัดทำบัญชีครุภัณฑ์
          นายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ปปท.เขต 5 เปิดเผยว่า เครื่องเล่นเป็นชุดเดียวกับที่อำเภอฝาง โดยกรมการท่องเที่ยวทำสัญญาซื้อจากบริษัท อินโนเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เดือนกันยายน ปี 2556 ราคาชุดละ 742,500 บาท ซึ่งราคาสูงเกินจริงหลายเท่าตัว

          
          นอกจากนี้หน่วยงานไม่มีการยื่นขอจัดซื้อและไม่ทำบัญชีครุภัณฑ์ ขณะที่นายก อบต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ยอมรับว่า ก่อนหน้านี้มี ส.ส.ในพื้นที่ติดต่อมาเพื่อให้รับการจัดสรรเครื่องเล่น จึงคิดว่าเป็นประโยชน์จึงได้รับไว้ แต่ไม่ทราบแหล่งที่มาและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสำนักงาน ปปท.เขต 5 จะสรุปข้อมูลการลงพื้นที่ใน อ.ฝาง และ อ.แม่อาย ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 11,000,000 บาท ส่งให้กับเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.ต่อไป

 

                    แหล่งที่มา : ไทยพีบีเอส (Thai PBS) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter