สำนักงาน ปปท.เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอีกเป็นครั้งที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2558 3544

                  

        วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงาน ปปท.เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ อ.อุทุมพรพิสัย, อ.ขุนหาญ, อ.เมืองจันทร์ และ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ จากการสุ่มตรวจพบว่า อุปกรณ์ส่วนใหญ่ชำรุดเร็ว ทั้งที่เพิ่งติดตั้งได้เพียง 2 ปี ขณะที่บางแห่งไม่ได้รับการติดตั้งตามที่ระบุไว้ในสัญญา และจากการสอบถามเจ้าของพื้นที่ ที่ได้รับการติดตั้งส่วนใหญ่ยืนยันว่า ไม่เคยยื่นเพื่อขอติดตั้งแต่อย่างใด

          

                    แหล่งที่มา : ไทยพีบีเอส (Thai PBS) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter