สำนักงาน ปปท.เขต 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
26 กุมภาพันธ์ 2558 5240

                                        

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 พ.ต.ท.พนา ยาวิราช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างสนามเด็กเล่นตามโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหลายแห่ง เพื่อติดตามตรวจสอบว่า มีการก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
        โดยหนึ่งในนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่นหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ที่มีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี 2556 โดยบริษัท อินโนเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ภายใต้งบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
          ขณะที่นายสุชาติ อุ่นกันทา นายก อบต.โชคชัย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ก่อนหน้านี้ได้มีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และคนในแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสอบถามว่า มีความต้องการสนามเด็กเล่นมาไว้ในพื้นที่หรือไม่ ซึ่ง อบต.เห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยเฉพาะเด็ก จึงได้แจ้งความต้องการโดยร่วมกับ อบต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง และ อบต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง ทำเรื่องเสนอขอโครงการดังกล่าวผ่านทางผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย รวมวงเงินงบประมาณ 2 ล้านบาท ต่อมาได้รับการจัดสรรอุปกรณ์เด็กเล่นมาทั้งหมด 9 รายการ
          “เดิมทีตั้งใจจะนำไปไว้ที่โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง เนื่องจากมีเด็กนักเรียนเยอะ แต่ช่วงที่มีการติดตั้ง ผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ทางบริษัทก็นำเอามาตั้งไว้ที่หน้า อบต.โชคชัยเลย โดยมีเพียงใบส่งของมาให้เพียงใบเดียว และไม่ได้มีใบสัญญาหรือทำป้ายอะไรให้แต่อย่างใด เมื่อสอบถามว่า จะย้ายไปตั้งในจุดที่ต้องการได้หรือไม่ ก็ได้รับแจ้งว่า ให้ตั้งไว้ที่เดิมก่อนเพราะอยู่ในช่วงสัญญา จากนั้นทางบริษัทก็ไม่ได้ติดต่อมาอีกเลย ทาง อบต.ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร จึงปล่อยให้อยู่ที่เดิมจนถึงปัจจุบัน” นายสุชาติกล่าว

                                        
          พ.ต.ท.พนากล่าวว่า พื้นที่เชียงรายมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนที่ได้รับอุปกรณ์สนามเด็กเล่นในลักษณะเดียวกันมาจากบริษัทเดียวกัน รวม 6 แห่ง โดยนอกเหนือจาก อบต.โชคชัยแล้ว ยังมีที่โรงเรียนเชียงรุ้งวิทยา บ้านห้วยเคียน ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง, เทศบาล ต.บ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง, อบต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง และ อบต.ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง
          “เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบทั้ง 6 แห่งแล้วพบว่า มีเพียงที่ อบต.โชคชัยเท่านั้นที่มีเอกสารรับและลงชื่อรับมอบพัสดุ ส่วนที่อื่นกลับพบว่า ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆ จากบริษัทดังกล่าวเลย”
          พ.ต.ท.พนาฯ กล่าวอีกว่า การนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้งตรงตามรายการที่ระบุจริง แต่การติดตั้งพบว่า ไม่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และไม่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ปรากฏยี่ห้อ และสถานที่ผลิตเอาไว้ ขณะที่การแจ้งราคาก็สูง เช่น ชุดนันทจิต หรือชุดปีนป่าย มีราคากว่า 700,000 บาท ฯลฯ ส่วนของเล่นเล็กอื่นๆ เช่น ม้าสปริง มีราคากว่า 30,000-50,000 บาท ฯลฯ เมื่อรวมราคาทั้งชุดที่นำไปส่งมีราคารวม 4,985,800 บาท ซึ่งมีราคาสูงมากกว่าเท่าตัว ทั้งที่เสนอขอไปแค่ 2 ล้านบาทเท่านั้น
          อย่างไรก็ตาม จะได้มีการนำข้อมูล พยาน หลักฐาน ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลจากจังหวัดอื่นนำเสนอต่อสำนักงาน ป.ป.ท.ส่วนกลาง เพื่อประเมินราคาและพิจารณาการตามขั้นตอนต่อไป

                                        

                    แหล่งที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter