สำนักงาน ปปท.เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องนันทนาการฯ ในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
26 กุมภาพันธ์ 2558 3808

                              

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 น.ส.ฐาน์วิลัญช์ คำนึงเนตร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ปปท.เขต 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องนันทนาการฯ ที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในบริเวณวัด และอีกแห่งติดตั้งที่โรงเรียนในสวนไม้พะยูง พบว่า เครื่องเล่นประเภทไม้กระดกฯ และสปริงเกือบทุกแห่งอยู่ในสภาพชำรุด

          

 

                    แหล่งที่มา : Facebook สำนักงาน ปปท.เขต 3
 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter