สปท.3 ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม
02 มีนาคม 2558 3634

          เจ้าหน้าที่ สปท.3 พบสัญญาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายปี 2555 ในพื้นที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ไม่มีการจัดส่งจริงทั้งที่เอกชนรับเงินไปแล้วกว่า 5,000,000 บาท ในขณะที่การตรวจสอบของสำนักงาน ป.ป.ท. มุ่งไปที่การเซ็นรับสินค้าว่า ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องเล่นที่หายไป หนึ่งในนั้น คือ รองอธิบดีกรมพลศึกษาที่สำนักงาน ป.ป.ท. จะเชิญมาให้ข้อมูลเพิ่ม

                                                       

          เจ้าหน้าที่ สปท.3 ตรวจสอบครุภัณฑ์ส่งเสริมการออกกำลังกายของกรมพลศึกษา สัญญาเลขที่ ซ.35/2555 โดยรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน เป็นผู้ลงนามรับครุภัณฑ์ดังกล่าวจากกรมพลศึกษาที่จัดซื้อกับบริษัท ซัน สปอร์ตส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวน 82 รายการ งบประมาณ 5,247,000 บาท เจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจโดยรอบ แต่ไม่พบครุภัณฑ์ทั้ง 82 รายการแม้แต่ชิ้นเดียว ซึ่งนายอภิวัฒน์ เค้าภูไทย นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ยอมรับว่า ชื่อผู้ลงนามรับของเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนจริง แต่ยืนยันว่า เทศบาลตำบลบางเลนไม่เคยทำเรื่องขอครุภัณฑ์ดังกล่าวกับกรมพลศึกษาแม้แต่ชิ้นเดียว

                    

          สำหรับเอกสารตรวจรับพัสดุเขียนที่สำนักการกีฬาของกรมพลศึกษา ระบุว่า บริษัท ซัน สปอร์ตส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ส่งมอบครุภัณฑ์จำนวน 31 รายการ ติดตั้งใน 8 จังหวัด ให้กรมพลศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการได้ตรวจรับแล้วทั้งหมดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 พร้อมจ่ายเงินจำนวน 155,108,250 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ซึ่งที่จังหวัดนครปฐมจะต้องติดตั้งครุภัณฑ์ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 และให้คณะกรรมการตรวจรับในวันที่ 19 มีนาคม 2556 แต่ไม่พบการติดตั้งครุภัณฑ์แม้แต่ชิ้นเดียว มีเพียงการลงนามตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับเท่านั้น

                                                       

          เจ้าหน้าที่ สปท.3 เปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม มีจำนวน 3 คน โดย 1 ในนั้นขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพลศึกษา ส่วนอีก 2 คนเป็นข้าราชการของกรมพลศึกษา ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะเรียกทั้ง 3 คนเข้ามาให้ถ้อยคำในเรื่องที่เกิดขึ้น และหลังจากเจ้าหน้าที่ สปท.3 ได้เอกสารข้อมูลจากกรมพลศึกษา พร้อมทั้งเชิญข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ถ้อยคำเรียบร้อยแล้ว ก็จะสรุปข้อมูลทั้งหมดให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินคดีต่อไป

 

                    แหล่งที่มา : TN NEWS วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter