สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา การบุกรุกและทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ
01 พฤษภาคม 2558 4190

              เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม โดยมี นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมเพื่อนำเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการดำเนินการเพื่อกำหนดพื้นที่ในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

   ที่มา/กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter