สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
20 พฤษภาคม 2558 3472

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘    อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม โดยมี นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมเพื่อนำเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

 ที่มา/กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter