สำนักงาน ปปท. เขต 9 ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 1 ต.คอกกระบือ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี
04 ธันวาคม 2558 3561

     เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท.เขต9 และเจ้าหน้าที่ ปปท.เขต9 พร้อมตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี 10 นาย ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี ที่หมู่ที่ 1 ต.คอกกระบือ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี เนื่องจากมีร้องเรียนว่าสร้างไม่ตรงตามแบบไม่คุ้มค่าไม่สมประโยชน์และนายก รับเหมาเองใช้ชื่อผู้อื่นเป็นตัวแทน งบ 920,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ จนท.ปปท.เขต9 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 9 ต.ค.พบว่างานอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่เมื่อขอตรวจสอบเอกสารโครงการพบว่ายังไม่เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างยังเซ็นชื่อไม่ครบ แต่มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินว่าจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างไปแล้ว ต่อมา อบต. ส่งเอกสารโครงการมาให้โดยเอกสารครบถ้วนทุกอย่าง ซึ่งเป็นการทำเอกสารย้อนหลัง และวันนี้ได้ลงตรวจอีกครั้งก็พบว่างานก็ยังไม่เรียบร้อยแต่ปิดงานเบิกเงินไปเรียบร้อยแล้ว จะได้ประมวลเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป และการตรวจครั้งนี้ได้ถือโอกาสตรวจสอบโครงการละ 5 ล้าน ซึ่ง ต.คอกกระบือ มี 8 โครงการ เป็นสร้างถนน คสล.5 โครงการ สอบ ถามผู้ใหญ่บ้านไม่มีใครทราบว่าโครงการไม่มีการทำประชาคม ไม่ใช่มาจากความต้องการของประชาชาวในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ฝากให้ผู้ใหญ่ไปบอกชาวบ้านว่าหากใครได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ หากตรวจรับโดยไม่ถูกต้อง จะถูกดำเนินคดีอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และอาจถูกเรียกเงินคืนด้วย โดยฝากทิ้งท้ายว่าจะมาตรวจโครงการตำบลละ 5 ล้านอีก ..!

 

    

 

   

 

  

 

 

 

ที่มา : สำนักงาน ปปท. เขต 9    ภาพ/ข่าว : นางสาวทัศนีย์  อินทรศิริ
 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter