เครือข่ายภาคประชาสังคม ของสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558 3234

เครือข่ายภาคประชาสังคม ของสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล

วันที่ 9 ธันวาคม 2558

โดยได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกต่อสำนักงานเขต เพื่อขอให้กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตบริหารงานที่เป็นธรรมาภิบาล คือ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย
1. สภาองค์กรชุมชนเขตมีนบุรี  ยื่นหนังสือต่อนายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี รักษาการผู้อำนวยการเขตมีนบุรี
    และยื่นหนังสือเปิดผนึกต่อผู้อำนวยการเขตธนบุรี
2. สภาองค์กรชุมชนเขตลาดพร้าว
3. สภาองค์กรชุมชนเขบางเขน ยื่นหนังสือต่อนายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน
4. สภาองค์กรชุมชนเขตจอมทอง นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง

      

      

      

      

      

      

                               

                               

                               

   

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter