รมว.ยธ.เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
15 มกราคม 2559 3171

        พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

                      

    

    

    

    

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว : อาสิน สมพงษ์ / อานนท์ เธียรโชติ

 

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter