รมว.ยธ.เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 2/2559
10 มีนาคม 2559 2851

            พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
            โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแผนการปรับงบประมาณ แผนการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ พิจารณาการเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ และการแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคนิคเพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

                        

    

    

    

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter