สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมชับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
22 มีนาคม 2559 3588

            เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามคำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 โดยนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ ศปท. ได้กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยมีหน่วยงานจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมหาแนวทาง การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต ของหน่วยงานตนเอง และติดตามเร่งรัดเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อที่สำนักงาน ป.ป.ท. สามารถรายงานผลต่อ คสช. ได้ทราบต่อไป

                         

    

    

    

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter