ศอตช. จัดแถลงผลการตรวจสอบ กรณีอุทยานราชภักดิ์
23 มีนาคม 2559 3131

            วันนี้ (23 มีนาคม 2559) เวลาประมาณ 16.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายยงยุทธ มะลิทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจสอบ กรณีอุทยานราชภักดิ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในการตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร พยานหลักฐาน และสอบคำให้การพยานที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นต่าง ๆ ที่ได้มีการร้องเรียน เช่น ประเด็นค่าหัวคิวการดำเนินโครงการ ประเด็นราคากลาง  การจัดซื้อจัดจ้าง และประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณหรือการใช้จ่ายเงินบริจาค ซึ่งผลการตรวจสอบ สรุปไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะได้ติดตามตรวจสอบรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการอีกครั้งหนึ่ง

                           

               

               

               

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter