คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ One Map ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
07 เมษายน 2559 3229

           วันนี้ (7 เมษายน 2559) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) นำโดย พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ One Map ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุป  ในการนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ จังหวัพระนครศรีอยุธยา
ได้ลงพื้นที่ ณ ตำบลหันตรา 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตัวอย่างพื้นที่ที่มีเส้นแนวเขตคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน โดยเมื่อ
ได้รับคำแนะนำและการชี้แจง
จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ แล้ว คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะได้
ดำเนินการปรับเส้นแนวเขต
ให้ตรงตามหลักเกณฑ์ต่อไป ซึ่งคาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2559 นี้

 

    

    

 

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : นายกฤษฎา ศรีเปารยะ, นางสาวจุฑรามาศ โงนมะณีย์

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0624 seconds

Valid CSS! web counter web counter