รมว.ยธ.เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 3/2559
11 เมษายน 2559 3012

         พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ มาตรส่วน 1 : 4000 (ONE MAP) ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรี    ดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
         โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาหลักเกณฑ์เส้นแนวที่ดินของรัฐ เสนอขอเงินงบประมาณเพิ่มเติม กำหนดแผนการพิจารณารับรองผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ และการแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคนิคเพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

               

               

               

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter