สำนักงาน ป.ป.ท. โดย สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 (สปท.4) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2559
12 เมษายน 2559 3408

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. สำนักงาน ป.ป.ท. โดย สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 (สปท.4) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2559 โดยมี พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย , ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน , ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสำนักงบประมาณ , ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

               
               
               

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter