สำนักงาน ป.ป.ท. จัดการประชุมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ อปท.
16 มิถุนายน 2559 2918

       เมื่อวันพฤหัสที่ 16 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักงาน ป.ป.ท. โดย สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 (สปท.4) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุม  ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระในการประชุม เพื่อรายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               

               

               

 

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์ ,อานนท์ เธียรโชติ

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter