รมว.ยธ.เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 5/2559
08 กรกฎาคม 2559 2803

       เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคาร ราชบุรีดิเรกทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ มาตรส่วน 1 : 4000 (ONE MAP) ครั้งที่ 5/2559

       โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดรูปแบบการนำเสนอเรื่องการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ที่เสร็จจากการพิจารณา ของคณะกรรมการ กปนร. เสนอคณะรัฐมนตรี และการขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ มาตรส่วน 1 : 4000 (ONE MAP) ด้านเทคนิคเพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

               

 

 

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter