การประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559
28 กรกฎาคม 2559 2805

         เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณา แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กทม.

                           

  

 

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter