สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและแนวทางการบริหารราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
28 ตุลาคม 2562 3375

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสัมมนาระดับชาติ “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ปี 2562

19 สิงหาคม 2562


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

12 สิงหาคม 2562


สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือสำนักงาน ป.ป.ช. ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลคดีทุจริตผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

09 สิงหาคม 2562


สำนักงาน ป.ป.ท. พลิกโฉมการทำงานสู่ระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ NEW Smart Governance

05 กุมภาพันธ์ 2562


สำนักงาน ป.ป.ท. มอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ประชาชน สร้างสังคมดี ร่วมต้านทุจริต

04 ธันวาคม 2561


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter