การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่ 6/2559
25 กุมภาพันธ์ 2559 2730

         เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่ 6/2559 โดยมี นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งนี้ยังเป็นการประชุมครั้งแรกของ การดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ป.ป.ท. และกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งได้รับตำแหน่งเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 และในระเบียบวาระที่ 1 ได้มีการเชิญ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางและการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการ ของฝ่ายบริหารในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ต่อไป

                       

 

 

 

 

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อานนท์  เธียรโชติ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง พิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการโกงเงินเด็กนักเรียน (กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต) รวม 93 ปี 279 เดือน และชดใช้เงิน 64 ล้านบาท

26 กรกฎาคม 2566


ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาลงโทษพนักงานธนาคารจัดทำการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นเท็จและเบียดบังเงินไปเป็นของตนโดยทุจริต

03 มีนาคม 2566


ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 พิพากษาลงโทษ ปลัดอำเภอและเจ้าพนักงานที่ดิน กรณีร่วมกันรับรองและออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอออกโฉนดโดยมิชอบ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด

26 กันยายน 2565


ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำการเรียกรับเงินจากสถานบริการอาบอบนวด

10 มิถุนายน 2565


ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 พิพากษาลงโทษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 9 นาย กรณีร่วมกันกระทำการใด ๆ ให้ผู้ต้องหาในคดีสำคัญหลุดพ้นจากการคุมขังไป

27 พฤษภาคม 2565


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter