การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่ 6/2559
25 กุมภาพันธ์ 2559 2274

         เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่ 6/2559 โดยมี นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งนี้ยังเป็นการประชุมครั้งแรกของ การดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ป.ป.ท. และกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งได้รับตำแหน่งเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 และในระเบียบวาระที่ 1 ได้มีการเชิญ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางและการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการ ของฝ่ายบริหารในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ต่อไป

                       

 

 

 

 

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อานนท์  เธียรโชติ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 พิพากษาลงโทษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 9 นาย กรณีร่วมกันกระทำการใด ๆ ให้ผู้ต้องหาในคดีสำคัญหลุดพ้นจากการคุมขังไป

27 พฤษภาคม 2565


ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 พิพากษาลงโทษ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนการคลัง กรณีเบียดบังเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

27 พฤษภาคม 2565


คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเห็นชอบไม่อุทธรณ์ คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3

01 ตุลาคม 2564


คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดอาญาและวินัยอย่างร้ายแรง กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต

03 มีนาคม 2564


คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดอาญาและวินัยอย่างร้ายแรง กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต

23 กุมภาพันธ์ 2564


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0624 seconds

Valid CSS! web counter web counter