คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 ไฟล์เอกสาร 1 แสดงผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 ไฟล์เอกสาร 2 แสดงผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 ไฟล์เอกสาร 3 แสดงผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0624 seconds

Valid CSS! web counter web counter