ข้อตกลงระดับการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)


Download เอกสารประกอบ (PDF)

*คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0250 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!