ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ เมื่อวันที่ View
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม "2023 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum" ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 26 พฤษภาคม 2566 37 10134
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างความร่วมมือกระบวนงานภายในและกฎหมายดิจิทัล 23 พฤษภาคม 2566 70 10128
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 22 พฤษภาคม 2566 75 10127
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. ป.ป.ช. และ ปปง. แถลงข่าวกรณีจับกุมนายอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ “เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการสนามไก่ชน” 19 พฤษภาคม 2566 51 10126
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น” ผ่านระบบออนไลน์ 19 พฤษภาคม 2566 49 10123
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 12 พฤษภาคม 2566 69 10118
ป.ป.ท. ร่วมกับ ปปป. และ ป.ป.ช. แถลงข่าวกรณีบุกจับ ผอ.กองช่าง พร้อมนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง ปทุมธานี หลังเรียกรับสินบนค่าถมที่ดินจากผู้ประกอบการ มูลค่า 3 ล้านบาท 03 พฤษภาคม 2566 134 10114
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 03 พฤษภาคม 2566 88 10111
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามผลการดำเนินงานภารกิจด้านป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 02 พฤษภาคม 2566 70 10109
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 4 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานรองรับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 02 พฤษภาคม 2566 65 10108
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 27 เมษายน 2566 93 10049
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 27 เมษายน 2566 72 10048
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง” ประจำปี 2566 24 เมษายน 2566 113 10041
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 10 เมษายน 2566 163 10019
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD และหนังสือพิมพ์ข่าวสด 07 เมษายน 2566 101 10018
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันจักรี 06 เมษายน 2566 93 10017
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานแถลงข่าวโครงการพัฒนา MSME "เปิดประตู สู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ประจำปี 2566 05 เมษายน 2566 68 10016
สำนักงาน ป.ป.ท. คว้ารางวัล "องค์กรคนดี" หอเกียรติยศ วุฒิสภา 04 เมษายน 2566 71 10011
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนมาตรการความโปร่งใสและลดการทุจริตในการดำเนินงาน ตามกฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 31 มีนาคม 2566 107 10004
“รองนายก ฯ วิษณุ” มอบนโยบายผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ประจำปี 2566 30 มีนาคม 2566 103 10003
กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรีกรณี การก่อสร้างลานกีฬา (ทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง HMW HDPE) 28 มีนาคม 2566 116 9628
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งและก้าวสู่ปีที่ 60 28 มีนาคม 2566 62 9627
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ใน ศอตช. ติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ยกระดับค่าคะแนน CPI ของประเทศไทย 27 มีนาคม 2566 101 9622
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 132 ปี กระทรวงยุติธรรม 24 มีนาคม 2566 80 9620
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล พิจารณาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 23 มีนาคม 2566 329 9618
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เน้นย้ำการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนและชาวต่างชาติ 23 มีนาคม 2566 78 9617
สำนักงาน ป.ป.ท. จัด Workshop “เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนและชาวต่างชาติ” 22 มีนาคม 2566 73 9615
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) 22 มีนาคม 2566 80 9614
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ใน ศอตช. เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 21 มีนาคม 2566 66 9612
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาบุคคลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 17 มีนาคม 2566 97 9610
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมพิจารณาคู่มือและชี้แจงแนวทางการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 17 มีนาคม 2566 88 9609
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงาน ฯ พิจารณา Road map ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุน และชาวต่างชาติ ฯ ครั้งที่ 2 16 มีนาคม 2566 79 9608
ป.ป.ท. บูรณาการร่วมกับ ปปง. บก.ปปป. และ ป.ป.ช. แถลงข่าวการตรวจค้นและยึดทรัพย์สินข้าราชการจัดอบรมทิพย์ ในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา ภายใต้ "แผนปฏิบัติการตรวจค้นคนสาธารณสุข" ยึดทรัพย์สิน มูลค่ารวมกว่าสองล้านบาท 15 มีนาคม 2566 130 9605
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานปิดการอบรม "เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2566" โดยความร่วมมือทางวิชาการขององค์กรระหว่างประเทศ ICAC 10 มีนาคม 2566 110 9597
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริต" ประจำปี พ.ศ. 2566 10 มีนาคม 2566 100 9595
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐและบริหารจัดการที่ดิน 10 มีนาคม 2566 91 9593
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 08 มีนาคม 2566 173 9587
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศ ICAC “พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรฯ ประจำปี 2566” สู่แนวทางและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับภูมิภาค 07 มีนาคม 2566 121 9584
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 เพื่อกําหนดเกณฑ์การรับ-ส่งเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาการทุจริตและความเดือดร้อนของประชาชน 02 มีนาคม 2566 114 9580
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เตรียมจัดเวทีสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 02 มีนาคม 2566 99 9579
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงนาม MOU "การปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน" 27 กุมภาพันธ์ 2566 127 9573
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 93 ปี 27 กุมภาพันธ์ 2566 105 9572
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 24 กุมภาพันธ์ 2566 107 9569
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. เตรียมสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) 23 กุมภาพันธ์ 2566 99 9567
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ใน ศอตช. พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ยกระดับค่าคะแนน CPI ของประเทศไทย 23 กุมภาพันธ์ 2566 115 9566
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 8 20 กุมภาพันธ์ 2566 154 9562
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ฯ 20 กุมภาพันธ์ 2566 143 9561
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดทำแผน Road map "พัฒนาศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ" ยกระดับและสร้างมาตรฐานความโปร่งใส่ในงานบริการภาครัฐ 16 กุมภาพันธ์ 2566 120 9558
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566 173 9555
ปปท. ร่วมกับ บก.ปปป. รวบเจ้าหน้าที่การเงินฯ อบต. วังโพรง ทุจริตเงินกว่า 44 ล้านบาท 14 กุมภาพันธ์ 2566 583 9554
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน “สานพลังยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน” ปี 2566 พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจของ คทช. 10 กุมภาพันธ์ 2566 121 9549
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งรัดติดตามและกำกับการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน 09 กุมภาพันธ์ 2566 153 9544
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อยกระดับกระบวนงานสู่ดิจิทัล” เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 06 กุมภาพันธ์ 2566 169 9539
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (กรุงเทพมหานคร) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกและตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 02 กุมภาพันธ์ 2566 202 9538
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 31 มกราคม 2566 184 9532
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมหารือผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตของคณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. ครั้งที่ 1/2566 30 มกราคม 2566 133 9529
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2566 30 มกราคม 2566 113 9528
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดการอบรมส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า เพื่อยกระดับการประเมิน ITA และขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 26 มกราคม 2566 198 9525
สำนักงาน ป.ป.ท. คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 26 มกราคม 2566 145 9522
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี ก้าวสู่ปีที่ 16 “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการป้องกันเชิงรุก” 25 มกราคม 2566 231 9521
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมชี้แจง “แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อวางมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 20 มกราคม 2566 187 9513
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร "วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท." รุ่นที่ 8 พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้เกิดขึ้นกับประชาชน 16 มกราคม 2566 216 9498
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท." เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์และขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 13 มกราคม 2566 191 9497
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ ส.อ.ท. หารือแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของภาคเอกชน 13 มกราคม 2566 174 9496
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งและก้าวสู่ปีที่ 46 09 มกราคม 2566 211 9479
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 08 มกราคม 2566 156 9476
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแผนการดำเนินและขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 06 มกราคม 2566 162 9475
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 01 มกราคม 2566 223 9470
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565 232 9460
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. และ ป.ป.ช. แถลงข่าวจับกุมผู้บริหารระดับสูง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช "เรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่ในสังกัด" 27 ธันวาคม 2565 7488 9459
เลขาธฺการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ณ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. 27 ธันวาคม 2565 192 9458
สำนักงาน ป.ป.ท. รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 26 ธันวาคม 2565 316 9456
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวทีเสวนา “แนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 23 ธันวาคม 2565 233 9455
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้การต้อนรับประธานสำนักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ICAC) 22 ธันวาคม 2565 241 9453
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 22 ธันวาคม 2565 175 9452
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ขับเคลื่อนและมอบนโยบายในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 21 ธันวาคม 2565 167 9451
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติราชการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน ณ ปปท. เขต 3 21 ธันวาคม 2565 181 9450
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 21 ธันวาคม 2565 174 9449
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะบดีและเลขาธิการบริหาร ของสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ (IACA) 19 ธันวาคม 2565 433 9446
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ One Map ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน 16 ธันวาคม 2565 199 9443
ป.ป.ท. จับมือสำนักงาน กกพ. ร่วมทำ MOU เสริมสร้างความโปร่งใส ลดโอกาสและความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการบริหารงาน ผสานพลังกันป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต 15 ธันวาคม 2565 276 9441
รองนายก ฯ วิษณุ เครืองาม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 23 เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงาน ป.ป. ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 ธันวาคม 2565 196 9440
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2565 แสดงเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 09 ธันวาคม 2565 223 9425
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณามาตรการและแนวทางป้องกันการทุจริต กรณีการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 09 ธันวาคม 2565 243 9424
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีสร้างองค์ความรู้ "การป้องกันการทุจริตโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่" หนุนยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 08 ธันวาคม 2565 259 9422
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 05 ธันวาคม 2565 300 9413
คณะอนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช. พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการ "Game Changer" เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 01 ธันวาคม 2565 235 9406
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI อย่างเป็นรูปธรรม 29 พฤศจิกายน 2565 466 9405
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ "คณะกรรมการ ป.ป.ท. พบปะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ป.ป.ท." 28 พฤศจิกายน 2565 218 9398
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในหลวง - พระราชินี ในการเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร การแสดงคอนเสิร์ตรายการ “Royal Concert - Orchestral Compositions by H.R.H. Princess Sirivannavari” 26 พฤศจิกายน 2565 231 9396
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง ช่อง 7 HD ก้าวสู่ปีที่ 56 25 พฤศจิกายน 2565 220 9393
สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งมอบแก้วบริจาค 1,200 ใบ เพื่อใช้เป็นภาชนะผสมสารเคมี “ผลิตอุปกรณ์เทียมสำหรับผู้พิการ” 25 พฤศจิกายน 2565 208 9392
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสัมมนา เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการขับเคลื่อนยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” 25 พฤศจิกายน 2565 196 9391
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเวทีอภิปราย "ผสานพลังเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริตทั่วประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล" ภายใต้โครงการพัฒนาการป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ ฯ 24 พฤศจิกายน 2565 203 9389
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วม "เปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด" ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 พฤศจิกายน 2565 249 9388
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรส่งเสริมธรรมาภิบาล ฯ ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ 23 พฤศจิกายน 2565 189 9387
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กฯ 22 พฤศจิกายน 2565 188 9385
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก 15 พฤศจิกายน 2565 250 9379
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. 15 พฤศจิกายน 2565 223 9377
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 14 พฤศจิกายน 2565 247 9373
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน " สะกดทัพ" เพื่อสืบสานมรดกของชาติไทย 09 พฤศจิกายน 2565 311 9369
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกัน ฯ “ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ” ประจำปี 2566 08 พฤศจิกายน 2565 324 9365
ป.ป.ท. ปปป. ขยายผลดำเนินคดีกับปลัดปกครองอำเภอสัตหีบ กรณีเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการธุรกิจบ้านพักพูลวิลล่า 07 พฤศจิกายน 2565 276 9364
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 02 พฤศจิกายน 2565 303 9360
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 02 พฤศจิกายน 2565 218 9359
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 02 พฤศจิกายน 2565 265 9357
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายภูมิวิศาล เกษมศุข เป็น “เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.” 01 พฤศจิกายน 2565 257 9351
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. แถลงข่าวจับกุมปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอสัตหีบ “เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการธุรกิจบ้านพักพูลวิลล่า โดยให้ผู้เสียหายนำเงินหย่อนตู้บริจาค” 28 ตุลาคม 2565 300 9347
คณะกรรมการฯ สปท. ป.ป.ท. พิจารณาการขับเคลื่อนเครือข่ายพลเมืองธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 27 ตุลาคม 2565 456 9342
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกล้ำคูคลองสาธารณะ และปิดกั้นทางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ชุมชนภูมิจิตร เขตคลองเตย กทม. 26 ตุลาคม 2565 249 9340
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 3/2565 25 ตุลาคม 2565 250 9339
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 257 9333
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 22 ตุลาคม 2565 317 9332
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคให้ประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 20 ตุลาคม 2565 362 9331
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 19 ตุลาคม 2565 283 9320
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 13 ตุลาคม 2565 321 9306
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเพื่อรายงานผลการกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ตุลาคม 2565 263 9305
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบปีที่ 20 03 ตุลาคม 2565 379 9270
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 01 ตุลาคม 2565 345 9268
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาวางแนวทางมาตรการป้องปรามการทุจริตเชิงรุก ในโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 กันยายน 2565 320 9267
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. และ ป.ป.ช. บูรณาการวางแผนรวบเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดปัตตานี “เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ แลกกับการออกโฉนดที่ดิน” 29 กันยายน 2565 378 9264
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเฝ้าระวังการทุจริต ในวันแห่งคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 26 กันยายน 2565 321 9259
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 22 กันยายน 2565 436 9252
คณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานฯ 21 กันยายน 2565 349 9240
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ One Map ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน 20 กันยายน 2565 357 9235
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ” เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 19 กันยายน 2565 415 9231
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 107 19 กันยายน 2565 373 9223
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร 16 กันยายน 2565 355 9222
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดสัมมนา "นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่องค์กรแห่งการยอมรับและเชื่อมั่น 14 กันยายน 2565 346 9221
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับอนุกรรมการ ฯ พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 13 กันยายน 2565 393 9216
คณะกรรมการฯ สปท. ป.ป.ท. พิจารณาแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 12 กันยายน 2565 302 9207
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติฯ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประเทศไทย) 09 กันยายน 2565 330 9202
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับอนุกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 07 กันยายน 2565 337 9188
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณีน้ำท่วมในพื้นที่โรงเรียนสมานพิชากร ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จ.นนทบุรี 06 กันยายน 2565 338 9176
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ID IA IR Chat ประจำปี 2565 05 กันยายน 2565 298 9173
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 24 ปี 05 กันยายน 2565 302 9172
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 7 ขับเคลื่อนคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 02 กันยายน 2565 410 9170
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 107 02 กันยายน 2565 436 9169
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 7 ขับเคลื่อนคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี ชั้น 2 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 01 กันยายน 2565 317 9167
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะทำงานศึกษาความเสี่ยงการทุจริต กรณีรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online ครั้งที่ 3/2565 31 สิงหาคม 2565 323 9163
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับอนุกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 30 สิงหาคม 2565 389 9162
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับบัญชีส่วย สถานบริการนาตารี อาบ อบ นวด ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิด ลงโทษจำคุก รวม 85 ปี 30 สิงหาคม 2565 316 9160
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ITA AWARDS ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 สิงหาคม 2565 345 9157
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาการดำเนินการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 26 สิงหาคม 2565 343 9156
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 7 ขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่สร้างรางยูระบายน้ำ คสล. (กลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 9 ของ เทศบาลตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 25 สิงหาคม 2565 418 9152
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 2/2565 25 สิงหาคม 2565 329 9151
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 25 สิงหาคม 2565 305 9150
ป.ป.ท. ป.ป.ช. บูรณาการร่วมกับ บก.ปปป. “จับกุมปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่” เรียกรับเงินค่าตอบแทนการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.3) 25 สิงหาคม 2565 349 9149
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมอดีตทหาร ปลอมใบรับรองแพทย์ ให้กับบุคคลเพื่อไม่ต้องผ่านการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ 23 สิงหาคม 2565 390 9146
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และข้อกำหนดจริยธรรม ครั้งที่ 1/2565 23 สิงหาคม 2565 355 9143
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ หลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 13 เรื่อง “ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุก” 19 สิงหาคม 2565 536 9137
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีเปิดอาคารถนนบรมราชชนนี สำนักงานอัยการสูงสุด 18 สิงหาคม 2565 349 9131
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 12 สิงหาคม 2565 415 9128
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานการเงิน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก ปลอมเอกสารใบเสร็จ และยักยอกเงินสมทบประกันสังคม 10 สิงหาคม 2565 520 9124
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 09 สิงหาคม 2565 391 9119
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องใน "วันรพี" ประจำปี 2565 07 สิงหาคม 2565 373 9112
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 03 สิงหาคม 2565 3716 9108
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 28 กรกฎาคม 2565 464 9100
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมปลูกกล้าแห่งความสุจริต ด้วยจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565 390 9097
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน เรื่อง แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 22 กรกฎาคม 2565 508 9096
คณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 22 กรกฎาคม 2565 455 9095
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในส่วนยอดพระเกศและสมโภชพระพุทธชินญาณวิสุทธิ ประจำสำนักงาน ก.พ. 17 กรกฎาคม 2565 490 9092
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการป้องกันการทุจริต” เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตระดับพื้นที่ 18 กรกฎาคม 2565 633 9091
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทย 12 กรกฎาคม 2565 650 9090
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 12 กรกฎาคม 2565 340 9089
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ เพื่อเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 11 กรกฎาคม 2565 380 9088
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 7 ขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาฯ 08 กรกฎาคม 2565 455 9086
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 06 กรกฎาคม 2565 596 9084
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในคลังสินค้า 05 กรกฎาคม 2565 378 9079
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (CIAA) รุ่นที่ 2 29 มิถุนายน 2565 376 9070
สำนักงาน ป.ป.ท. เดินเครื่องอบรม “หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต” เสริมสร้างความรู้ให้กับภาคเอกชนที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ 29 มิถุนายน 2565 522 9069
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมหารือคณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 6/2565 28 มิถุนายน 2565 379 9067
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการฯ วางแผนกลยุทธ์เพื่อประเมินสถานภาพและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 27 มิถุนายน 2565 408 9065
การประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาคัดเลือกเครือข่าย ป.ป.ท. ต้นแบบ และพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ครั้งที่ 5/2565 21 มิถุนายน 2565 436 9058
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในคลังสินค้า 16 มิถุนายน 2565 588 9055
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (CIAA) 15 มิถุนายน 2565 421 9051
ป.ป.ท. ประสานตำรวจกองปราบปราม และ บก.ปปป. "จับกุมอดีตผู้จัดการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เรียกรับเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ได้เงินไปจำนวน 80,000 บาท 13 มิถุนายน 2565 687 9046
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2565 09 มิถุนายน 2565 531 9043
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 09 มิถุนายน 2565 398 9042
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8 09 มิถุนายน 2565 454 9040
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเสวนาเวทีสาธารณะ “ปราบโกงประเทศไทย 2022 : มรดกกรรมการปฏิรูปประเทศ” เพื่อยกระดับความโปร่งใส สร้างสังคมเป็นธรรม 08 มิถุนายน 2565 416 9039
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้ ศอตช. พิจารณานวัตกรรมต้นแบบด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 07 มิถุนายน 2565 407 9038
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 7 07 มิถุนายน 2565 453 9037
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 03 มิถุนายน 2565 497 9036
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 01 มิถุนายน 2565 487 9031
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดตัวกิจกรรมคัดเลือก “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ยกระดับการป้องกันทุจริตเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน 31 พฤษภาคม 2565 541 9027
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแถลงผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา 27 พฤษภาคม 2565 435 9021
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวความคิดและแผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ แผนแม่บทฯ แผนย่อย และกิจกรรมปฏิรูปประเทศในปี พ.ศ. 2565-2566 27 พฤษภาคม 2565 425 9020
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก ACC (Anti-Corruption Commission) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 26 พฤษภาคม 2565 392 9018
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 6 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานรองรับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 25 พฤษภาคม 2565 501 9017
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน CAC หารือการดำเนินงานร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 24 พฤษภาคม 2565 397 9015
คณะอนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช. พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการ "มีดีต้องแชร์" และโครงการ Game Changer เพื่อป้องกันการทุจริตและยกระดับค่า CPI ของประเทศไทย 24 พฤษภาคม 2565 443 9012
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศปท. ตามแผนการปฏิรูประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 24 พฤษภาคม 2565 400 9011
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 23 พฤษภาคม 2565 490 9010
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ "กฎหมายทันสมัย ระบบราชการทันโลก แก้คอร์รัปชันทันที" 20 พฤษภาคม 2565 413 9009
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือคณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. ติดตามผลดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5/2565 20 พฤษภาคม 2565 642 9007
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 2/2565 19 พฤษภาคม 2565 405 9005
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก ACC (Anti-Corruption Commission) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 18 พฤษภาคม 2565 539 9003
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 18 พฤษภาคม 2565 656 9002
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อบูรณาการปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. 18 พฤษภาคม 2565 463 9001
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทย 12 พฤษภาคม 2565 458 8120
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 11 พฤษภาคม 2565 484 8118
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. สำโรงเหนือ และ กก.1 บก.ปส. 4 จับกุมผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว คดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในคลังสินค้า มูลค่าความเสียหายกว่า 42 ล้านบาท 11 พฤษภาคม 2565 472 8117
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุฯ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน ศอตช. พิจารณาแผนการพัฒนานวัตกรรม "ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต" 10 พฤษภาคม 2565 683 8115
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. บูรณาการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 05 พฤษภาคม 2565 439 8109
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือก “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ครั้งที่ 4/2565 03 พฤษภาคม 2565 628 8106
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 เมษายน 2565 825 8103
คณะกรรมการฯ สปท. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตระดับพื้นที่ 28 เมษายน 2565 670 8102
“รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม” ประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามการดำเนินการคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว 27 เมษายน 2565 628 8101
ป.ป.ท. ร่วมกับ ปปป. แถลงข่าวจับกุมผู้บริหาร อบต.คลองกิ่ว บ้านบึง 26 เมษายน 2565 781 8100
ป.ป.ท. จัดเวทีระดมความคิดเห็นผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย "พัฒนานวัตกรรม" เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 26 เมษายน 2565 406 8099
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2565 568 8096
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ ICAC ฮ่องกง จัดอบรมหลักสูตร “การสืบสวนออนไลน์”เสริมสร้างความรู้และเทคนิคการสืบสวนคดีทุจริตให้มีประสิทธิภาพในระดับสากล 22 เมษายน 2565 794 8094
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันจักรี 06 เมษายน 2565 591 8078
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 13 01 เมษายน 2565 543 8076
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 01 เมษายน 2565 542 8072
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ป.ป.ท. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้ง 2 ท่าน 01 เมษายน 2565 874 8071
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 31 มีนาคม 2565 519 8070
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 29 มีนาคม 2565 484 8067
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบรรยายให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของ กอ.รมน. 28 มีนาคม 2565 721 8066
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 28 มีนาคม 2565 407 8064
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 25 มีนาคม 2565 869 8063
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "บูรณาการงานคุ้มครองพยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองพยานผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตในภาครัฐ 25 มีนาคม 2565 522 8062
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 131 ปี กระทรวงยุติธรรม 25 มีนาคม 2565 538 8061
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ใน ศอตช. เพื่อหารือกรอบแนวทางและแผนการดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว 24 มีนาคม 2565 604 8060
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต พิจารณาผลักดันและพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1206 พร้อมบูรณการเชิงรุกในระดับท้องที่อย่างต่อเนื่อง 24 มีนาคม 2565 403 8055
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท." เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์และขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 23 มีนาคม 2565 731 8054
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนมาตรการยกระดับค่า CPI ของประเทศไทย สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ” ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และใกล้เคียง 22 มีนาคม 2565 608 8048
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" ปลุกจิตสำนึกและขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 22 มีนาคม 2565 457 8047
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 42 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า 22 มีนาคม 2565 371 8046
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างสมรรถนะและแนวปฏิบัติในกระบวนการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ประจำปี 2565 22 มีนาคม 2565 373 8045
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และกรมบัญชีกลาง เดินหน้าพัฒนาระบบฯ ปิดจุดเสี่ยงการทุจริตผ่านระบบ KTB Corporate Online 16 มีนาคม 2565 493 8036
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 7 07 มีนาคม 2565 668 8020
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือก “กลุ่มเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบ” รุกเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่ 07 มีนาคม 2565 507 8019
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเวทีเสวนา OECD Integrity Review oF Thailand 2021 ระยะที่ 2 การบรรลุนโยบายเสริมสร้างความซื่อตรงที่มีประสิทธิภาพและการปฏิรูปอย่างยั่งยืน 04 มีนาคม 2565 711 8016
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางตรวจสอบและติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ประจำปี 2565 04 มีนาคม 2565 522 8015
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานการศึกษามาตรการ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 03 มีนาคม 2565 631 8009
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2565 458 6071
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว คดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในคลังสินค้า 22 กุมภาพันธ์ 2565 721 6066
ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ใน ศอตช. เร่งพิจารณาจัดทำแผนงานระยะสั้น - ยาว หนุนข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI ของประเทศไทย 22 กุมภาพันธ์ 2565 535 6065
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมพร้อมยกค่าระดับคะแนน ITA ประจำปี พ.ศ. 2565 ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 21 กุมภาพันธ์ 2565 782 6060
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับ ศอตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการ “ล้างบาป ปราบอลัชชี ทุจริตเงินทอนวัด” 18 กุมภาพันธ์ 2565 688 6056
ป.ป.ท. ร่วมกับ สภ. เมืองขอนแก่น "จับอดีตผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ ในสังกัดพื้นที่จังหวัดขอนแก่นข้อหาทุจริตเงินโครงการฯ" 17 กุมภาพันธ์ 2565 768 6055
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน – ภาคประชาสังคม “วางเป้าหมายการดำเนินงานต่อต้านการทุจริตสู่ระดับจังหวัด” 17 กุมภาพันธ์ 2565 624 6054
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการศึกษามาตรการป้องกันการกระทำผิด กรณีสถานที่เล่นการพนัน ฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ฯ 15 กุมภาพันธ์ 2565 427 6053
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ 10 หน่วยงาน “ลงนาม MOU ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ” มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 11 กุมภาพันธ์ 2565 458 6048
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทางคัดเลือกเครือข่าย ป.ป.ท.ต้นแบบ และพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 09 กุมภาพันธ์ 2565 668 6041
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสถาบัน GBDi หารือแนวทางระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาและสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภาครัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 07 กุมภาพันธ์ 2565 464 6039
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาคัดเลือกกระบวนการจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 07 กุมภาพันธ์ 2565 487 6038
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับธนาคารกรุงไทยและกรมบัญชีกลาง เร่งหามาตรการป้องกัน-ปิดช่องทางทุจริต กรณีการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online 03 กุมภาพันธ์ 2565 695 6031
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 7 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 31 มกราคม 2565 501 6021
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 31 มกราคม 2565 594 6019
คณะอนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช. พิจารณาแนวทาง ขับเคลื่อนโครงการ "มีดีต้องแชร์" เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 29 มกราคม 2565 626 6017
สำนักงาน ป.ป.ท. วางแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 มกราคม 2565 800 6014
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการศึกษามาตรการป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 27 มกราคม 2565 423 6013
อนุฯ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ประชุมพิจารณาวางระบบการป้องกันการทุจริตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ 27 มกราคม 2565 469 6012
ป.ป.ท. บูรณาการหน่วยงานฯ ผลักดันแนวทางการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในการป้องกันการทุจริต 26 มกราคม 2565 496 6008
ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต” ให้แก่เครือข่าย ศปท. จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก 26 มกราคม 2565 464 6007
“รองนายก ฯ วิษณุ” มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ฯ ประจำปี พ.ศ.2565 และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี สำนักงาน ป.ป.ท. ผ่านระบบออนไลน์ 25 มกราคม 2565 471 6004
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 1/2565 20 มกราคม 2565 743 6000
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต" ครั้งที่ 1/2565 19 มกราคม 2565 487 5993
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 18 มกราคม 2565 461 5992
สำนักงาน ป.ป.ท. “วางหลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือกเครือข่าย ป.ป.ท. - พื้นที่สีขาวต้นแบบ” ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 13 มกราคม 2565 737 5986
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมร่างบันทึกข้อตกลงด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ครั้งที่ 1/2565 13 มกราคม 2565 467 5985
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ และบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 12 มกราคม 2565 464 5979
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ คณะที่ 2.2 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 มกราคม 2565 644 5975
สำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 10 มกราคม 2565 473 5974
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2565 10 มกราคม 2565 737 5973
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 01 มกราคม 2565 929 5965
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564 500 5961
“รองนายกฯ วิษณุ” ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการป้องกัน-แก้ไขปัญหาการทุจริตและความเดือดร้อนของประชาชน 27 ธันวาคม 2564 483 5960
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันเปิดสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) 23 ธันวาคม 2564 486 5956
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 23 ธันวาคม 2564 739 5955
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต" ครั้งที่ 12/2564 23 ธันวาคม 2564 498 5953
ป.ป.ท. เปิดค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ให้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย 21 ธันวาคม 2564 557 5950
สำนักงาน ป.ป.ท. รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 21 ธันวาคม 2564 2483 5948
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 2/2564 17 ธันวาคม 2564 671 5945
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 3/2564 16 ธันวาคม 2564 462 5941
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาแนวทางยกระดับค่าคะแนน CPI 15 ธันวาคม 2564 509 5939
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกัน “ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก” 13 ธันวาคม 2564 494 5936
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564 แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันกับองค์กรภาคีเครือข่ายไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 09 ธันวาคม 2564 500 5934
ป.ป.ท. ประสาน กองปราบปราม “จับกุมอดีตเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบล จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม แต่ไม่นำเงินส่งกองคลัง 08 ธันวาคม 2564 543 5933
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 05 ธันวาคม 2564 763 5931
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 05 ธันวาคม 2564 727 5930
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ "คอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันได้อย่างไร" 05 ธันวาคม 2564 595 5929
สำนักงาน ป.ป.ท. อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม ยกระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต 01 ธันวาคม 2564 722 5925
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 12/2564 29 พฤศจิกายน 2564 522 5921
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม "พิจารณา ร่าง MOU ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ" 25 พฤศจิกายน 2564 615 5917
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุฯ ภายใต้ ศอตช. เตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 24 พฤศจิกายน 2564 509 5911
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 24 พฤศจิกายน 2564 493 5910
สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. หารือแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ 24 พฤศจิกายน 2564 489 5909
คณะอนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช. ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ "มีดีต้องแชร์" เพื่อรวบรวมเครื่องมือ-กลไกตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 23 พฤศจิกายน 2564 623 5908
สำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร วางแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23 พฤศจิกายน 2564 518 5907
สำนักงาน ป.ป.ท. คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 23 พฤศจิกายน 2564 464 5906
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำและสัตว์ป่า สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการ 19 พฤศจิกายน 2564 509 5905
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 19 พฤศจิกายน 2564 587 5904
ป.ป.ท. ประสานกองปราบปราม “จับกุมอดีตพนักงานธนาคาร ยักยอกเงินกว่า 7 ล้านบาท”หลบหนีคดีจาก จ.ชัยนาท กว่าสิบปี ไปบวชเป็นพระในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา 18 พฤศจิกายน 2564 493 5902
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 18 พฤศจิกายน 2564 449 5901
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 17 พฤศจิกายน 2564 606 5900
สำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน "พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก" 16 พฤศจิกายน 2564 695 5897
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือธนาคารกรุงไทย ปิดช่องทางความเสี่ยงการทุจริต รับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online 16 พฤศจิกายน 2564 590 5896
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 45 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. 16 พฤศจิกายน 2564 552 5895
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมวุฒิสภา นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 15 พฤศจิกายน 2564 646 5894
ป.ป.ท. ประสานตำรวจกองปราบปราม และกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช  "จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่การเงินเทศบาล ปลอมลายมือสั่งจ่ายเช็ค ยักยอกเงินกว่าสี่แสนบาท" 13 พฤศจิกายน 2564 917 5891
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่การเงินเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ยักยอกเงินกว่า 1 ล้านบาท 13 พฤศจิกายน 2564 798 5890
การสัมมนานโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนงานฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 08 พฤศจิกายน 2564 559 5887
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 04 พฤศจิกายน 2564 541 5876
กรรมการ ป.ป.ท. และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเลือกนายพีรพล พิชยวัฒน์ กรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานกรรมการ ป.ป.ท. 04 พฤศจิกายน 2564 667 5875
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 31 ตุลาคม 2564 553 5873
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)เพื่อหารือในประเด็นพื้นที่ทับซ้อน 28 ตุลาคม 2564 706 5871
สำนักงาน ป.ป.ท. เดินหน้าป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก ติวเข้ม 402 หน่วยงาน ปิดช่องเสี่ยงทุจริต 3 ด้าน 26 ตุลาคม 2564 580 5860
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมอดีตหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ยักยอกเงินเทศบาล 23 ตุลาคม 2564 687 5857
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 533 5856
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 20 ตุลาคม 2564 515 5855
ป.ป.ท. วางแนวทาง "การจัดการข่าวปลอม Fake News" รองรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวปลอมที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร 20 ตุลาคม 2564 471 5854
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม พิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 19 ตุลาคม 2564 568 5853
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี “คมชัดลึก ออนไลน์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี 15 ตุลาคม 2564 865 5845
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 508 5838
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส.4 จับกุมอดีตหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.สุรินทร์ “ยักยอกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์” ความเสียหายกว่า 5.5 แสนบาท 11 ตุลาคม 2564 639 5830
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่ปกครอง "สวมบัตรประชาชนให้คนต่างด้าว" หลบหนีคดีจากจังหวัดชัยภูมิ มาเก็บของเก่าขายในพื้นที่จังหวัดตรัง 10 ตุลาคม 2564 771 5829
การสัมมนานโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติเชิกรุก 07 ตุลาคม 2564 567 5821
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 01 ตุลาคม 2564 508 5785
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 11/2564 29 กันยายน 2564 566 5769
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจ บก.ปปป. จับกุมอดีตหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี “ยักยอกเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ กว่า 6 แสนบาท” 28 กันยายน 2564 668 5767
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 2/2564 27 กันยายน 2564 503 5765
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมวางแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประจำปี 2565 22 กันยายน 2564 678 5760
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุฯ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจ พิจารณาแนวทางข้อเสนอจัดตั้ง (ศปท.) ภายในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 22 กันยายน 2564 501 5759
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 5 20 กันยายน 2564 525 5748
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม หารือและติดตามการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 17 กันยายน 2564 490 5730
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเชื่อมั่นของประชาชน มุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม 15 กันยายน 2564 527 5722
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 4/2564 เร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการรองรับการปฏิบัติงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 10 กันยายน 2564 528 5710
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 3 09 กันยายน 2564 513 5705
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือ ศปท. 39 แห่ง สร้างมาตรฐานคุณภาพ การบริหารจัดการความสี่ยงการทุจริต ยกระดับค่าคะแนน CPI 08 กันยายน 2564 595 5699
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนของ ศอตช. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 08 กันยายน 2564 509 5696
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจภูธร จ.ศรีสะเกษ จับกุมอดีตพนักงานจัดเก็บรายได้เทศบาล ปลอมใบเสร็จและยักยอกเงิน 01 กันยายน 2564 756 5672
สำนักงาน ป.ป.ท. จัด “โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางไกล 27 สิงหาคม 2564 834 5660
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 25 สิงหาคม 2564 561 5659
สำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงาน “ด้านบริหารคดี” ประจำปี 2564 เพื่อวางแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 25 สิงหาคม 2564 990 5652
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมออนไลน์ "ขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 1) ขยายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญฯ 24 สิงหาคม 2564 972 5647
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน - ประชาสังคม หารือการวางแนวทางส่งเสริมและสนันสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 23 สิงหาคม 2564 721 5646
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการจริยธรรม เพื่อคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 20 สิงหาคม 2564 680 5643
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนาม MOU “บูรณาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ” 13 สิงหาคม 2564 513 5635
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิด “ค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและยกระดับการมีส่วนร่วมของเยาวชนรุ่นใหม่ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 09 สิงหาคม 2564 603 5623
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1 (รุ่น 5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 09 สิงหาคม 2564 590 5622
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมบรรยายธรรม หัวข้อ “ยิ่งทำงาน ยิ่งเจอโลกธรรม” ให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 06 สิงหาคม 2564 764 5621
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับตำรวจ บก.ปปป. ซ้อนแผนบุกจับผู้อำนวยการโรงพยาบาล เรียกรับเงิน 93,000 บาทในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 05 สิงหาคม 2564 688 5616
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2 (รุ่น 3) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 02 สิงหาคม 2564 548 5605
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำคณะผู้บริหารฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 23 กรกฎาคม 2564 551 5596
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรผ่านระบบเทคโนโลยี Optical Character Recognition 21 กรกฎาคม 2564 560 5592
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 20 กรกฎาคม 2564 577 5591
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 15 กรกฎาคม 2564 680 5586
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมเทศนาธรรม หัวข้อ “ธรรมะกับการทำงาน” ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม 30 มิถุนายน 2564 640 5564
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำคณะผู้บริหารฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 มิถุนายน 2564 547 5563
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับตำรวจ บก.ปปป. ซ้อนแผนบุกจับ “วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ เรียกรับเงิน 120,000 บาท” โครงการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น ซ้ำเติมผู้รับเหมาในช่วงวิกฤติโควิด -19 27 มิถุนายน 2564 790 5561
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันการทุจริต พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในระดับพื้นที่ 23 มิถุนายน 2564 507 5559
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล “ขับเคลื่อนและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 22 มิถุนายน 2564 637 5557
คณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. ประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 21 มิถุนายน 2564 436 5554
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 20 มิถุนายน 2564 688 5553
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 18 มิถุนายน 2564 493 5552
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกองบังคับการปราบปราม จับกุมอดีตพนักงานเก็บค่าโดยสาร ขสมก. มีพฤติการณ์เก็บค่าโดยสารแล้วไม่ฉีกตั๋วให้ผู้โดยสาร 15 มิถุนายน 2564 564 5545
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 09 มิถุนายน 2564 601 5535
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ 8/2564 27 พฤษภาคม 2564 437 5529
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรสู่การยกระดับมาตรฐานองค์กร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564 20 พฤษภาคม 2564 438 5524
คณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. ประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 19 พฤษภาคม 2564 521 5520
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 17 พฤษภาคม 2564 449 5511
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมพิจารณาการใช้แอปพลิเคชัน / แพลตฟอร์มดิจิทัลเกี่ยวกับภารกิจด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 เมษายน 2564 469 5488
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือผู้แทนภาคเอกชน - ประชาสังคม ครั้งที่ 4/2564 "ขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต" 26 เมษายน 2564 633 5487
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2564 439 5484
“รองนายกฯ วิษณุ” ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 21 เมษายน 2564 440 5478
อนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช. ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน "รวบรวมเครื่องมือ-กลไกตรวจสอบและป้องกันการทุจริต" 20 เมษายน 2564 670 5473
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ 7/2564 09 เมษายน 2564 419 5471
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งสื่อมวลชน 09 เมษายน 2564 419 5470
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณา (ร่าง) คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 07 เมษายน 2564 446 5458
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ยักยอกเงินภาษีกว่า 2 แสนบาท 07 เมษายน 2564 696 5457
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 06 เมษายน 2564 439 5452
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2/2564 หารือแนวทางการรณรงค์และการสร้างการรับรู้สู่ประชาชน 05 เมษายน 2564 453 5451
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการภายใต้ ศอตช. ครั้งที่ 2/2564 02 เมษายน 2564 436 5440
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ ตรวจติดตาม ขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 02 เมษายน 2564 582 5439
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 31 มีนาคม 2564 429 5435
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีร่วมบูรณาการงานคุ้มครองพยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “พัฒนาระบบงานคุ้มครองพยานในคดีทุจริต” 30 มีนาคม 2564 503 5430
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 2/2564 30 มีนาคม 2564 399 5429
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” 29 มีนาคม 2564 456 5428
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม “รุกป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่” 29 มีนาคม 2564 685 5427
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 ร่วมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 29 มีนาคม 2564 481 5426
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนมาตรการความโปร่งใสและการลดการทุจริตในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 26 มีนาคม 2564 443 5425
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 57 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 26 มีนาคม 2564 466 5424
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือผู้แทนภาคเอกชน -ประชาสังคม “บูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 25 มีนาคม 2564 603 5422
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 130 ปี กระทรวงยุติธรรม 25 มีนาคม 2564 609 5421
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 6/2564 22 มีนาคม 2564 431 5413
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 6 22 มีนาคม 2564 442 5412
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ครั้งที่ 6/2564 22 มีนาคม 2564 574 5411
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 41 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า 22 มีนาคม 2564 444 5409
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2564 16 มีนาคม 2564 438 5399
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ครั้งที่ 5/2564 16 มีนาคม 2564 479 5398
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2564 15 มีนาคม 2564 490 5394
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีธรรมมาภิบาล 11 มีนาคม 2564 599 5389
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2564 10 มีนาคม 2564 593 5388
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ครั้งที่ 5/2564 09 มีนาคม 2564 517 5385
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2564 08 มีนาคม 2564 534 5383
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีเสวนา“แนวทางขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้การทุจริตลดลง ค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยสูงขึ้น” 05 มีนาคม 2564 645 5382
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 04 มีนาคม 2564 415 5380
สำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายให้ความรู้ “บทบาทการดำเนินงานของ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล” 02 มีนาคม 2564 554 5374
คณะอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้ฯ ใน ศอตช. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 450 5361
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิด กรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 4/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 503 5360
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หารือแนวทางบูรณาการดำเนินการเร่งรัดและติดตามเรื่องเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 25 กุมภาพันธ์ 2564 492 5356
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 527 5355
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2/2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 450 5354
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากรอบและแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 23 กุมภาพันธ์ 2564 438 5353
สำนักงาน ป.ป.ท. รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรม” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 23 กุมภาพันธ์ 2564 440 5352
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ภายในศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงาน 23 กุมภาพันธ์ 2564 673 5350
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ และแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 17 กุมภาพันธ์ 2564 448 5339
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ UNDP และ IOD หารือการดำเนินงานยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 16 กุมภาพันธ์ 2564 447 5338
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 16 กุมภาพันธ์ 2564 445 5337
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 6 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มุ่งพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน สู่มาตรฐานการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 15 กุมภาพันธ์ 2564 493 5336
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 15 กุมภาพันธ์ 2564 423 5335
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564 461 5333
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุม คกก.ตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ครั้งที่ 3/2564 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจากคณะอนุกรรมการฯ 09 กุมภาพันธ์ 2564 418 5329
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง "ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ" 08 กุมภาพันธ์ 2564 483 5325
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานจัดทำ “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต” ปี 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564 510 5324
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมพิจารณากระบวนงานคุ้มครองพยาน ครั้งที่ 2-1/2564 05 กุมภาพันธ์ 2564 429 5319
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับอนุกรรมการฯ จัดทำ (ร่าง) รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาโครงการของรัฐ 05 กุมภาพันธ์ 2564 441 5315
สำนักงาน ป.ป.ท. เฝ้าระวังป้องกันการทุจริต โครงการ "1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่" พร้อมเร่งรัดติดตามตรวจสอบโครงการ "บรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ" 03 กุมภาพันธ์ 2564 564 5305
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ร่วมหารือข้อราชการทวิภาคี เสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 03 กุมภาพันธ์ 2564 433 5304
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 03 กุมภาพันธ์ 2564 463 5303
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศฯ มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 03 กุมภาพันธ์ 2564 515 5302
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจชุดสืบจังหวัดบุรีรัมย์ “จับกุมผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหารเบียดบังไนโตรเจนเหลวซึ่งใช้ในราชการกองทัพอากาศ เพื่อนำไปใช้แช่น้ำเชื้อฟาร์มวัว” 01 กุมภาพันธ์ 2564 490 5297
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เร่งวางมาตรการระยะสั้น เพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ เล็งดึงภาคประชาสังคมร่วมเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส พร้อมปูช่องทางรับเรื่องตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ 01 กุมภาพันธ์ 2564 527 5296
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุม คกก.ตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 2/2564 พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสจากประชาชน 28 มกราคม 2564 1080 5292
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนา 13 ปี (25 มกราคม 2564) 25 มกราคม 2564 592 5286
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินสูงและส่งผลกระทบในวงกว้าง 22 มกราคม 2564 616 5282
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2564 21 มกราคม 2564 456 5278
รองนายกฯ วิษณุ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตและความเดือดร้อนของประชาชน 20 มกราคม 2564 527 5277
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2564 19 มกราคม 2564 624 5269
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำ "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต" 18 มกราคม 2564 586 5264
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ปี 2021 13 มกราคม 2564 608 5251
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมจัดประชุม ศอตช. ครั้งที่ 1-2/2564 12 มกราคม 2564 500 5247
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 11 มกราคม 2564 438 5246
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 06 มกราคม 2564 492 5235
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 01 มกราคม 2564 492 5222
โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔" 29 ธันวาคม 2563 595 5211
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ศปท. ครั้งที่ 2/2563 เร่งขับเคลื่อนนโยบาย "No Gift Policy" 28 ธันวาคม 2563 552 5209
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563 488 5208
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ One Map เร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ และกรณีที่เกิดผลกระทบกับประชาชน 24 ธันวาคม 2563 599 5205
สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติตนตาม “หลักคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ” เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม 24 ธันวาคม 2563 470 5204
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 7 24 ธันวาคม 2563 460 5203
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 23 ธันวาคม 2563 459 5202
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. สร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงการทุจริต และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันในภาครัฐทั่วโลก" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ 22 ธันวาคม 2563 450 5198
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล “กำหนดแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ” 21 ธันวาคม 2563 436 5193
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน “เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและให้บริการด้านการอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง” 18 ธันวาคม 2563 508 5191
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 17 ธันวาคม 2563 431 5185
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ ICAC จัดการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากรในรูปแบบทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM 16 ธันวาคม 2563 460 5182
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 15 ธันวาคม 2563 463 5173
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2563 แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันกับองค์กรภาคีเครือข่ายไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 09 ธันวาคม 2563 502 5161
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมฯ ครั้งที่ 2/2563 พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07 ธันวาคม 2563 516 5158
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดสัมมนา 07 ธันวาคม 2563 742 5157
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 05 ธันวาคม 2563 521 5154
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1/2564 วางแนวทางบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านคดีทุจริตผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 04 ธันวาคม 2563 501 5153
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ประโคนชัย​ จ.บุรีรัมย์ จับกุมผู้ต้องหาฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. กระทำการทุจริตในหน้าที่ มูลค่าความเสียหายกว่า 6 แสนบาท 03 ธันวาคม 2563 705 5152
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมวางมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 02 ธันวาคม 2563 464 5149
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU "จัดหาทนายความให้กับผู้ถูกกล่าวหาในการไต่สวนคดีทุจริตในภาครัฐ" ร่วมกับสภาทนายความ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 30 พฤศจิกายน 2563 594 5147
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ พอช. และสภาองค์กรชุมชน พิจารณาแนวทาง “ขับเคลื่อนส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต” 30 พฤศจิกายน 2563 457 5146
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมวงเสวนา "ทำงานให้โปร่งใส ต้องใส่ใจจรรยาบรรณ" ในงาน กฟผ. องค์การใสสะอาด ประจำปี 2563 30 พฤศจิกายน 2563 621 5145
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมพิจารณาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานคุ้มครองพยาน ครั้งที่ 1/2563 27 พฤศจิกายน 2563 495 5141
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับช่อง 7 HD ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง ก้าวสู่ปีที่ 54 27 พฤศจิกายน 2563 469 5140
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 46 ปี กรมบังคับคดี 27 พฤศจิกายน 2563 456 5137
สำนักงาน ป.ป.ท. “จัดทำแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 พฤศจิกายน 2563 470 5133
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) 25 พฤศจิกายน 2563 498 5132
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 เตรียมขับเคลื่อนกลยุทธ์ "2 สร้าง 4 เสริม 2 ร่วม" สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 24 พฤศจิกายน 2563 456 5129
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 23 พฤศจิกายน 2563 510 5127
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 6 23 พฤศจิกายน 2563 481 5126
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 18 พฤศจิกายน 2563 497 5124
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 44 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. 16 พฤศจิกายน 2563 524 5115
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดสัมมนา "นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) กำหนดมาตรการ กลไก และแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 12 พฤศจิกายน 2563 659 5112
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมการดำเนินการตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ “ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและลดโอกาสการทุจริต” ตามมติคณะรัฐมนตรี 16 มิถุนายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 516 5097
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 09 พฤศจิกายน 2563 476 5092
สำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายให้ความรู้ “บทบาทการดำเนินงานของ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล” 09 พฤศจิกายน 2563 485 5091
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 06 พฤศจิกายน 2563 619 5088
ปปท. เขต ๗ พบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของจังหวัดนครปฐม 05 พฤศจิกายน 2563 890 5085
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ภายในการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เตรียมวางแนวทางบูรณาการ "สร้าง เสริม ร่วม" 05 พฤศจิกายน 2563 533 5081
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือร่วมกับ ป.ย.ป. เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน 04 พฤศจิกายน 2563 538 5076
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 29 ตุลาคม 2563 535 5061
ป.ป.ท. ประสานตำรวจสืบภาค 3 จับกุมนายช่างโยธาอาวุโส เทศบาล ต.ใหม่ จ.นครราชสีมา ควบคุมงานก่อสร้างมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามรูปแบบ 27 ตุลาคม 2563 651 5059
สำนักงาน ป.ป.ท. น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม 2563 543 5056
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 21 ตุลาคม 2563 614 5054
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 595 5050
ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้ฯ ใน ศอตช. เตรียมพร้อมวางแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนส่งเสริมธรรมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตในสังคม 09 ตุลาคม 2563 587 5043
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. 07 ตุลาคม 2563 813 5040
ป.ป.ท. ประสาน ตำรวจ บก.ปปป. จับกุมเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กระทรวงพลังงาน เรียกรับเงินค่าดำเนินการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลังน้ำมัน 05 ตุลาคม 2563 980 5037
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 4 01 ตุลาคม 2563 747 5035
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 01 ตุลาคม 2563 581 5032
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประสาน ป.ป.ท. ปูพรมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย ขบวนการเรียกรับเงินจัดทำบัตรหมายเลข 0 ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 29 กันยายน 2563 701 5015
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการป้องกันกรณีความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ 29 กันยายน 2563 564 5009
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษ "นักบริหารกับกลไกการป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ" หลักสูตร นบท. รุ่นที่ 12 28 กันยายน 2563 524 5008
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2/2563 28 กันยายน 2563 540 5006
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 4 24 กันยายน 2563 528 4999
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต “สร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐต่อนักลงทุนชาวต่างชาติ” 24 กันยายน 2563 684 4998
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือกรมบัญชีกลาง “ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” 22 กันยายน 2563 639 4967
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการศึกษารูปแบบทุจริตในภาครัฐ ในวันแห่งคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา 22 กันยายน 2563 626 4961
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กันยายน 2563 628 4959
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจ สืบภาค 5 "รวบนายหน้าทำบัตรหัวศูนย์" พบหัวคิวสูง 55,000 ต่อราย 19 กันยายน 2563 804 4947
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 18 กันยายน 2563 554 4946
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร ประจำปี 2563 16 กันยายน 2563 596 4937
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวที “ขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานฯ สู่การปฏิบัติ” ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 15 กันยายน 2563 588 4932
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กำหนดแนวทาง การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2563 14 กันยายน 2563 607 4923
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนชาวต่างชาติ 14 กันยายน 2563 767 4922
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมชี้แจงการสนับสนุนทุนของกองทุนสื่อปลอดภัยฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร “ไทยเฝ้าระวัง” ตรวจสอบเงินกู้ สู้โควิด 13 กันยายน 2563 583 4918
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU ร่วมกับ 10 หน่วยงาน “สร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและบริหารจัดการพัฒนาโครงการของรัฐ” 10 กันยายน 2563 643 4912
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมอดีตเทศกิจ 2 ราย “ รีดเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ ” 10 กันยายน 2563 875 4911
สำนักงาน ป.ป.ท. ระดมสมอง จัดทำมาตรการป้องกันความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ 10 กันยายน 2563 593 4910
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 มีคำพิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด 09 กันยายน 2563 601 4904
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปท. ในรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 28 สิงหาคม 2563 667 4868
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนแนวทาง “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 28 สิงหาคม 2563 976 4867
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของ ศปท. ในส่วนราชการระดับกรม 146 หน่วยงาน 27 สิงหาคม 2563 667 4866
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 39 หน่วยงาน ให้มีความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 26 สิงหาคม 2563 844 4861
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐต่อต้านการทุจริต" เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอ.รมน. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 25 สิงหาคม 2563 711 4857
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมสัมมนา "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ" 24 สิงหาคม 2563 619 4855
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ วางแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2563 24 สิงหาคม 2563 694 4854
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ "การบริหารงานด้านคดี" 24 สิงหาคม 2563 631 4853
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.บ้านกระแชง จ.ปทุมธานี 21 สิงหาคม 2563 725 4849
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ร่วมวางแนวทางและกำหนดมาตรการ “ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ครั้งที่ 1/2563 20 สิงหาคม 2563 678 4844
ปปท.เขต ๗ เข้าร่วมการสัมมนาวิชการฯ นวัตกรรมทคโนโลยี สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม 20 สิงหาคม 2563 738 4843
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมฯ “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่น 4 สร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ “ขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านสำนวนคดี” 20 สิงหาคม 2563 687 4840
สำนักงาน ป.ป.ท. บูรณาการความร่วมมือด้านการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตในภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประพฤติมิชอบ 19 สิงหาคม 2563 624 4837
ปปท. เขต 7 ประสานกิจกรรมการปฏิบัติงาน กับ กอ.รมน โดย สำนัก จเร กอ.รมน. 18 สิงหาคม 2563 581 4832
ปปท. เขต ๗ ร่วมกับ สำนัก จเร กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ระยะที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 18 สิงหาคม 2563 762 4829
สำนักงาน ป.ป.ท. สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ” ในพื้นที่ จ.ชลบุรี พร้อมดึงภาคีร่วมเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต 17 สิงหาคม 2563 592 4828
สํานักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีเสวนาเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกรณีอนุสัญญาฯ UNCAC 2003 เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับนานาชาติ 17 สิงหาคม 2563 621 4827
คณะทำงานคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปลูกจิตสำนึก ไม่คิดทุจริตและคอร์รัปชัน” 14 สิงหาคม 2563 660 4823
ปปท.เขต 8 บรรยายเรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการป้องกันการทุจริตตามภารกิจ ป.ป.ท.” 13 สิงหาคม 2563 602 4821
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 637 4818
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 12 สิงหาคม 2563 661 4815
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 11 สิงหาคม 2563 610 4814
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 11 สิงหาคม 2563 608 4813
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เสริมสร้างความเชื่อมั่น สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 10 สิงหาคม 2563 685 4812
รองนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2562 09 สิงหาคม 2563 660 4806
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 5 07 สิงหาคม 2563 612 4804
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ “ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI” 07 สิงหาคม 2563 644 4803
"ศาลอาญาสั่งจำคุก เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฐานเรียกรับเงินจากผู้ต้องขัง" 07 สิงหาคม 2563 650 4802
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องในงาน "วันรพี" ประจำปี 2563 07 สิงหาคม 2563 609 4801
ปปท. เขต 7 เข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการ กับ ผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 06 สิงหาคม 2563 1264 4800
ปปท. เขต 7 บรรยายในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนใส่ใจ “วัยเก๋า” กับเรา ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 06 สิงหาคม 2563 668 4798
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่โรงพยาบาลทุ่งสง 05 สิงหาคม 2563 890 4797
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ตรวจสอบกรณีทำคันถมปิดกั้นแม่น้ำยม สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 05 สิงหาคม 2563 666 4796
ปปท. เขต 7 ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 04 สิงหาคม 2563 870 4793
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาจัดทำรายงานการศึกษากรณีความเสียหาย จากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ (ฉบับสมบูรณ์) 03 สิงหาคม 2563 561 4788
ปปท. เขต 8 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อขยายผลเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 กรกฎาคม 2563 633 4785
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือกรมการปกครอง จัดทำระบบประเมินความเสี่ยง ป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ตามมาตรการเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินกู้ 4 แสนล้านบาท 31 กรกฎาคม 2563 708 4784
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ตามมาตรการเฝ้าระวัง "เงินกู้สู้โควิด" 4 แสนล้านบาท 30 กรกฎาคม 2563 705 4780
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 2 30 กรกฎาคม 2563 671 4779
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรม “พลังอาสา ชาว ป.ป.ท.” ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) 29 กรกฎาคม 2563 644 4774
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 643 4773
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสทุจริตเบิกจ่ายงบ “เงินกู้สู้โควิด” ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 24 กรกฎาคม 2563 661 4772
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมงาน “TOT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส” 24 กรกฎาคม 2563 658 4771
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือกระทรวงเกษตรฯ ถกมาตรการป้องกันทุจริต เฝ้าระวังการใช้งบ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 24 กรกฎาคม 2563 661 4770
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปิดกั้นลำน้ำยมและดูดทรายในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 23 กรกฎาคม 2563 877 4764
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต" 22 กรกฎาคม 2563 630 4763
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1 สั่งจำคุก 27 ปี อดีตเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ปลอมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลฯ ตามมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 22 กรกฎาคม 2563 747 4762
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือกรมการท่องเที่ยว จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 22 กรกฎาคม 2563 640 4761
สำนักงาน ป.ป.ท. นำเสนอความก้าวหน้าการบูรณาการฐานข้อมูล พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาการทุจริต 21 กรกฎาคม 2563 876 4760
คณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ถวายพระพรชัยมงคลฯ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 21 กรกฎาคม 2563 604 4759
สำนักงาน ป.ป.ท. จัด Workshop เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองพยาน 20 กรกฎาคม 2563 596 4758
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมจัดทำรายงานการศึกษากรณีความเสียหาย จากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ (ฉบับสมบูรณ์) 13 กรกฎาคม 2563 527 4757
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือสำนักงานจเรตำรวจ ร่วมตรวจสอบ เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 17 กรกฎาคม 2563 645 4744
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นยปส. รุ่นที่ 11 17 กรกฎาคม 2563 711 4743
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานความร่วมมือ กอ.รมน. ป้องปรามการทุจริต ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 16 กรกฎาคม 2563 760 4740
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จัดทำมาตรการ กลไก และกรอบแนวทาง “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 16 กรกฎาคม 2563 705 4739
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือ "ดีเอสไอ" บูรณาการตรวจสอบเงินกู้สู้โควิด เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 16 กรกฎาคม 2563 893 4738
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันทุจริตเชิงรุกปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงาน 15 กรกฎาคม 2563 688 4733
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือกับกรมพัฒนาชุมชน จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 14 กรกฎาคม 2563 732 4728
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 11 กรกฎาคม 2563 676 4723
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน MOU และงานแถลงข่าวโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 09 กรกฎาคม 2563 744 4708
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีภาคประชาสังคมร่วมกำหนดแนวทางแผนปฏิบัติการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 09 กรกฎาคม 2563 717 4707
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 5 02 กรกฎาคม 2563 929 4702
ปปท. เขต 8 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขยายผลเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02 กรกฎาคม 2563 712 4701
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 01 กรกฎาคม 2563 702 4695
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมวางแนวทางการปฏิบัติและกรอบการดำเนินงานตามกลไกบริหารของ ศอตช. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 30 มิถุนายน 2563 955 4689
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะเจ้าหน้าที่ฯ สู่มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 29 มิถุนายน 2563 684 4687
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29 มิถุนายน 2563 693 4685
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานความร่วมมือวางแนวทางปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก 23 มิถุนายน 2563 755 4680
กิจกรรมเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. 23 มิถุนายน 2563 1172 4679
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดอาวุธทางความรู้ พัฒนาทักษะพนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 2 รุ่น 2 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ-ไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตประพฤติมิชอบ 22 มิถุนายน 2563 759 4672
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการอบรมฯ บูรณาการสร้างฐานข้อมูลกลางภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 19 มิถุนายน 2563 776 4670
สำนักงาน ป.ป.ท. ผนึกกำลังสภาทนายความ ร่วมจัดทนายเข้าร่วมฟังการไต่สวนทั่วราชอาณาจักร 18 มิถุนายน 2563 837 4667
ครม. เห็นชอบ “กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ พรก. เงินกู้ฯ” 18 มิถุนายน 2563 9936 4666
สำนักงาน ป.ป.ท. ดึงผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมจัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 18 มิถุนายน 2563 751 4665
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าพบผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ หารือแนวทางการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย 16 มิถุนายน 2563 681 4661
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวิร์คช็อปแนวทางจัดทำโครงการสำคัญตามภารกิจ พร้อมเร่งขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 15 มิถุนายน 2563 764 4652
สำนักงาน ป.ป.ท. บูรณาการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจกิจการประมง จ.สมุทรสาคร 11 มิถุนายน 2563 1006 4646
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 03 มิถุนายน 2563 829 4632
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งหามาตรการแนวทางป้องกันความเสียหายจากการดำเนินโครงการของรัฐ (กรณีข้อผูกพันสัญญา) 28 พฤษภาคม 2563 972 4624
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนปฏิบัติราชการ 21 พฤษภาคม 2563 1166 4622
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 04 พฤษภาคม 2563 1010 4591
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน 2563 946 4578
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งมอบ "เฟสชิว" ป้องกัน COVID-19 ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 14 เมษายน 2563 1228 4564
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2562 09 เมษายน 2563 885 4560
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.นพรัตนราชธานี ใช้ป้องกัน COVID-19 07 เมษายน 2563 910 4553
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 06 เมษายน 2563 837 4546
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. จัดทำ "หน้ากากเฟสชิว" ร่วมส่งแรงใจให้ทีมแพทย์ฯ ป้องกัน COVID-19 03 เมษายน 2563 953 4542
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมวางแผนระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร 02 เมษายน 2563 763 4537
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามการดำเนินงานการศึกษากรณีความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ ครั้งที่ 3 19 มีนาคม 2563 905 4509
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (พ.ศ.2563 -2565) 18 มีนาคม 2563 983 4506
สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมกับตำรวจกองปราบปรามและตำรวจท้องที่เร่งจับกุมตัวอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยย่านฝั่งธนบุรียักยอกเงินกว่า 1 ล้าน 16 มีนาคม 2563 1017 4497
สำนักงาน ปปท. เขต 8 บูรณาการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ศึกษาปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 25 กุมภาพันธ์ 2563 2108 4474
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 90 ปี 25 กุมภาพันธ์ 2563 1121 4473
สำนักงาน ป.ป.ท. เดินหน้าสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต 20 กุมภาพันธ์ 2563 1323 4469
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและแนวทางการบริหารราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 19 กุมภาพันธ์ 2563 1017 4467
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครบรอบ 12 ปี 19 กุมภาพันธ์ 2563 979 4466
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบ้ติหน้าที่โดยมิชอบ 18 กุมภาพันธ์ 2563 1177 4465
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม APEC ACTWG ครั้งที่ 30 ณ ประเทศมาเลเซีย 14 กุมภาพันธ์ 2563 1013 4463
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา บช.ปส. ครบรอบ 28 ปี 14 กุมภาพันธ์ 2563 1026 4462
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับจังหวัดสงขลา 13 กุมภาพันธ์ 2563 3250 4460
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Right Day) 07 กุมภาพันธ์ 2563 976 4455
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมือแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนฯ และป้องกันการทุจริตเชิงรุกแบบบูรณาการ 05 กุมภาพันธ์ 2563 1148 4453
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 12 ปี 24 มกราคม 2563 1348 4447
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีสักการบูชาพระพิฆเนศประจำอาคารที่ตั้งสำนักงาน (ส่วนกลาง) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี 23 มกราคม 2563 1406 4439
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งครบรอบ 12 ปี 15 มกราคม 2563 1119 4419
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 14 มกราคม 2563 1028 4416
สำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายให้ความรู้ “บทบาทการดำเนินงานของ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล” 14 มกราคม 2563 1158 4415
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งครบรอบ 43 ปี 09 มกราคม 2563 1286 4410
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 01 มกราคม 2563 1098 4400
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 70 ปี 27 ธันวาคม 2562 1008 4399
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 1/2562 26 ธันวาคม 2562 1048 4398
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เข้าจับกุมอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริตต่อหน้าที่ “ยักยอกเงิน” กว่า 11 ล้าน 24 ธันวาคม 2562 1623 4395
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีลงนามคำรับรองในการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23 ธันวาคม 2562 1179 4394
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบายทิศทางและยุทธศาสตร์การบริหารงานสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23 ธันวาคม 2562 1352 4393
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ ตำรวจกองบังคับการปราบปราม "รวบแก๊งปลอมและสวมบัตรประชาชน" 20 ธันวาคม 2562 2150 4385
สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ.ร. และ OECD ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในโครงการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2 17 ธันวาคม 2562 1063 4383
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการป้องกันและป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการกรมควบคุมโรค เนื่องในงานประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 ธันวาคม 2562 1244 4382
ปปท๙ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล 13 ธันวาคม 2562 3641 4378
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมงาน “เปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563” 13 ธันวาคม 2562 1564 4377
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. บ้านต้นปรง จังหวัดตรัง 12 ธันวาคม 2562 3774 4372
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 12 ธันวาคม 2562 996 4371
ปปท๙ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพธ์ (ชุมคณานุสรณ์) จังหวัดพัทลุง 11 ธันวาคม 2562 3308 4368
ปปท ๙ ร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่น 2562 จังหวัดสงขลา 09 ธันวาคม 2562 4027 4367
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 09 ธันวาคม 2562 1745 4366
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 05 ธันวาคม 2562 976 4349
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิคนพิการจัดพิธีลงนาม MOU การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการ 04 ธันวาคม 2562 977 4348
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมปลุกกระแสกระตุ้นจิตสำนึกคนไทยทุกภาคส่วน “ไม่ทนต่อการทุจริต” รณรงค์กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2562” 03 ธันวาคม 2562 1535 4342
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือกับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กรณีนักท่องเที่ยวอังกฤษประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐของไทย 02 ธันวาคม 2562 1037 4341
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. บ้านชะแม จังหวัดสงขลา 28 พฤศจิกายน 2562 4166 4338
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร เทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) จังหวัดสงขลา 27 พฤศจิกายน 2562 2226 4337
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. บ้านชุมชนปาดัง จังหวัดสงขลา 25 พฤศจิกายน 2562 3724 4336
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. เทศบาล ๓ โศภณพิทยาคุณานุสรณ์ จังหวัดสงขลา 26 พฤศจิกายน 2562 3987 4335
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run” Run For Goodness “วิ่งรวมพลังสร้างความดีที่ยั่งยืน” 01 ธันวาคม 2562 1008 4334
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับช่อง 7 HD ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งก้าวสู่ปีที่ 53 27 พฤศจิกายน 2562 1008 4326
ปปท. เขต 8 ประชุมร่วมกับ ป.ป.ช. ภูเก็ต หาแนวทางป้องกันการทุจริตในจังหวัดภูเก็ต 22 พฤศจิกายน 2562 1520 4313
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 45 ปี กรมบังคับคดี 22 พฤศจิกายน 2562 986 4309
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางเตรียมขับเคลื่อนยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ประจำปี พ.ศ.2563 19 พฤศจิกายน 2562 1956 4307
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 20 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. 18 พฤศจิกายน 2562 1018 4299
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 43 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. 18 พฤศจิกายน 2562 1367 4298
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร IO กลุ่มภารกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 15 พฤศจิกายน 2562 1000 4297
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าชี้แจงข้อมูลต่อคณะอนุกรรมมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ ด้านการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 14 พฤศจิกายน 2562 1003 4291
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าชี้แจงผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 พฤศจิกายน 2562 1013 4288
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ “พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” ประจำปีงบประมาณ 2563 13 พฤศจิกายน 2562 959 4287
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคา มรดกไทยอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 07 พฤศจิกายน 2562 1007 4275
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย 07 พฤศจิกายน 2562 1076 4274
สำนักงาน ป.ป.ท. วางเป้าประสงค์การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี( พ.ศ. 2563 - 2565) ให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 06 พฤศจิกายน 2562 1082 4272
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2562 31 ตุลาคม 2562 1442 4267
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ จ. อุบลฯ ตรวจสอบกรณีการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ให้แก่บุคคลไม่พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ 31 ตุลาคม 2562 1398 4266
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 21 ตุลาคม 2562 1063 4244
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4 18 ตุลาคม 2562 1076 4242
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานประกาศผล ITA ประจำปี 2562 คว้าคะแนนคุณธรรม - โปร่งใส ระดับ A ด้วยคะแนน 85.51 17 ตุลาคม 2562 1374 4239
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก 16 ตุลาคม 2562 986 4233
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับจังหวัดสงขลา 10 ตุลาคม 2562 3459 4225
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 15 09 ตุลาคม 2562 984 4222
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค หัวข้อ “Denying Safe Heaven to Corrupt Officials and Stolen Assets ” 08 ตุลาคม 2562 1152 4219
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 33 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 07 ตุลาคม 2562 995 4214
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 129 ปี กรมบัญชีกลาง 07 ตุลาคม 2562 1029 4213
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา” 02 ตุลาคม 2562 1050 4205
ปปท. เขต 8 ส่งวิทยากรบรรยาย “การปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต” 25 กันยายน 2562 1149 4185
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมขับเคลื่อนส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันและเฝ้าระวังการทุจริต 26 กันยายน 2562 1107 4178
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” ประจำปี 2562 24 กันยายน 2562 1107 4166
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 24 กันยายน 2562 1269 4165
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2562 19 กันยายน 2562 1070 4144
ปปท.เขต 8 บรรยาย “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 17 กันยายน 2562 1161 4140
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีผู้บริหารโรงเรียนและครูฝ่ายการเงินมีพฤติกรรมไม่โปร่งใสในการบริหารโครงการอาหารกลางวันในจังหวัดบุรีรัมย์ 17 กันยายน 2562 2133 4131
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับ ศปท.ระดับกระทรวง 16 กันยายน 2562 1028 4128
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 14 กันยายน 2562 1021 4126
สำนักงาน ป.ป.ท. ผนึกกำลังเครือข่ายฯ ภาคประชาสังคมเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ แบบมีส่วนร่วม 13 กันยายน 2562 929 4123
สำนักงาน ป.ป.ท. คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ในผลงาน : การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 13 กันยายน 2562 1434 4122
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 12 กันยายน 2562 909 4108
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา 12 กันยายน 2562 3782 4107
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาการจัดทำข้อเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการก่อสร้างอาคาร 11 กันยายน 2562 910 4105
สำนักงาน ป.ป.ท. “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 06 กันยายน 2562 996 4097
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 21 ปี 05 กันยายน 2562 970 4090
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการจัดตั้ง ศปท.ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 04 กันยายน 2562 1182 4088
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร โครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง ประจำปี ๒๕๖๒ 30 สิงหาคม 2562 3807 4071
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตร "วิชาชีพพนักงานชั้นที่ 1" รุ่นที่ 3 29 สิงหาคม 2562 1116 4070
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมรับฟังทิศทางการขับเคลื่อน พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 29 สิงหาคม 2562 1159 4069
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 27 สิงหาคม 2562 4593 4064
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะทำงานศึกษาการทุจริตฯ เร่งสรุปแนวทางศึกษา “รูปแบบและกระบวนการออกโฉนดที่ดิน” เพื่อหามาตรการด้านป้องกันการทุจริตฯ 26 สิงหาคม 2562 1105 4062
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับจังหวัดตรัง 22 สิงหาคม 2562 3753 4058
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เติมเต็มรักให้น้องด้วยอ้อมกอด” 20 สิงหาคม 2562 1018 4052
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบสถาปนา 20 ปี สำนักงาน ปปง. 19 สิงหาคม 2562 993 4050
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 สิงหาคม 2562 950 4039
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 15 สิงหาคม 2562 1033 4036
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรม "PACC Mission" รวมพลังลดใช้พลาสติกและโฟม 08 สิงหาคม 2562 1028 4025
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวางพวงมาลา "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องในงานวันรพี 07 สิงหาคม 2562 1012 4019
สำนักงาน ป.ป.ท. ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลัก 4 ป. ให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติและแผนในระดับต่างๆ 06 สิงหาคม 2562 971 4018
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา 01 สิงหาคม 2562 4493 4013
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือกับคณะกรรมการต่อต้านการรับสินบนแห่งประเทศญี่ปุ่น 01 สิงหาคม 2562 991 4012
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสน.บางเขน และสน.พญาไท จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่ของ ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ทุจริตต่อหน้าที่ “เบียดบังทรัพย์” เป็นของตน เกือบสองแสนบาท 01 สิงหาคม 2562 1765 4011
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง-การไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 6 01 สิงหาคม 2562 1197 4010
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2562 ผลักดันแนวทาง “การประเมินความเสี่ยงการทุจริต” 3 ระดับ 3 เป้าหมาย 30 กรกฎาคม 2562 1255 4007
สำนักงาน ป.ป.ท. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 28 กรกฎาคม 2562 937 3998
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 27 กรกฎาคม 2562 1198 3997
สำนักงาน ปปท.เขต ๙ ประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อกำกับ ติดตามโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ "ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต" ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 25 กรกฎาคม 2562 4418 3996
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ เขต ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเบาะแส 24 กรกฎาคม 2562 2237 3992
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีระดมความคิดเห็น “เร่งหามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการออกโฉนดที่ดิน” ครั้งที่ 2 24 กรกฎาคม 2562 1216 3991
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ เขต ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเบาะแส 22 กรกฎาคม 2562 4099 3988
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่น 3 สร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ “ขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านสำนวนคดีและด้านวิชาการ” 22 กรกฎาคม 2562 1269 3985
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ปปท.เขต ๙ 18 กรกฎาคม 2562 3970 3979
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 31 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT 11 กรกฎาคม 2562 1236 3975
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานบุญสัปดาห์ “อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ (ท่าพระจันทร์) 10 กรกฎาคม 2562 1078 3970
ผู้แทน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การต้านทุจริต” ให้กับนักเรียน ม.5 05 กรกฎาคม 2562 1572 3964
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ปปท.เขต 8 03 กรกฎาคม 2562 1613 3960
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 บูรณาการความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม 03 กรกฎาคม 2562 1073 3959
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา (28 กรกฎาคม 2562) 02 กรกฎาคม 2562 1492 3955
ผู้แทน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การต้านทุจริต” ให้กับนักเรียน ม.2 28 มิถุนายน 2562 1659 3950
ปปท. เขต 8 จัดกิจกรรมคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ 28 มิถุนายน 2562 1353 3949
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการส่งเสริมความโปร่งใสระดับโลก จัดโครงการ "การเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2" 27 มิถุนายน 2562 1031 3946
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา (28 กรกฎาคม 2562) 26 มิถุนายน 2562 1163 3944
ปปท. เขต ๙ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา 25 มิถุนายน 2562 3563 3943
“มหาดไทย” ผสานพลังความร่วมมือ “ป.ป.ท.” ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตเชิงรุก 21 มิถุนายน 2562 1088 3933
สำนักงาน ปปท.เขต ๙ เป็นวิทยากรบรรยาย 20 มิถุนายน 2562 3622 3932
สำนักงาน ปปท.เขต ๙ เป็นวิทยากรบรรยาย 20 มิถุนายน 2562 3542 3931
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 9 20 มิถุนายน 2562 1548 3929
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ สำนักงาน ปปท. เขต ๙ 19 มิถุนายน 2562 3813 3928
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 19 มิถุนายน 2562 1158 3927
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 4 19 มิถุนายน 2562 1071 3926
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาค “หารือแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563” 17 มิถุนายน 2562 1146 3918
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "เพาะต้นกล้า สร้างป่า รักษาชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" 15 มิถุนายน 2562 990 3917
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดกิจกรรมคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ 14 มิถุนายน 2562 1511 3916
เจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการ และบรรยายเรื่อง “วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ” 14 มิถุนายน 2562 1094 3915
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า การทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง-การไต่สวนดำเนินคดี และเร่งรัดคดีทุจริตรับจำนำข้าวของ ปปท. เขตพื้นที่ 2 14 มิถุนายน 2562 1450 3914
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เร่งขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริต ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า “การทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดี” ของ ปปท. เขต 4 13 มิถุนายน 2562 1160 3910
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 10 มิถุนายน 2562 4673 3902
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 3 07 มิถุนายน 2562 1371 3901
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดนำร่องส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 06 มิถุนายน 2562 1518 3900
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 05 มิถุนายน 2562 1081 3893
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 03 มิถุนายน 2562 1211 3891
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ลงนามไว้อาลัย “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 31 พฤษภาคม 2562 1050 3890
ผช.ลธ.ปปท. เข้าร่วมการประชุม 7th ICAC Symposium และการฝึกอบรม IAACA-ICAC Joint Training Programme ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 29 พฤษภาคม 2562 1038 3886
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติจังหวัดนำร่องส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 28 พฤษภาคม 2562 1103 3884
มาตรการ/แนวทาง การผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 28 พฤษภาคม 2562 1827 3883
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวิร์คช็อป “สร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต“ บรูณาการหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภาพรวมทั้งระบบให้สอดรับตามแผนปฏิรูปประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 27 พฤษภาคม 2562 1156 3880
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมชี้แจงการตอบคำถามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 24 พฤษภาคม 2562 1003 3878
สำนักงาน ป.ป.ท. ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 23 พฤษภาคม 2562 1128 3877
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2562) 22 พฤษภาคม 2562 1205 3873
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 28 22 พฤษภาคม 2562 1162 3872
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดนนทบุรี 22 พฤษภาคม 2562 1873 3865
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 4” สร้างคนคุณภาพและมาตรฐานทางจริยธรรม 16 พฤษภาคม 2562 1401 3860
สำนักงาน ป.ป.ท. ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานฯ เตรียมวางมาตรการป้องกันการทุจริต พร้อมจัดทำ “คู่มือดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตฯ ด้านการเสริมสร้างความรู้” 15 พฤษภาคม 2562 1204 3857
ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ 14 พฤษภาคม 2562 1315 3849
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริต เตรียมจัดทำ “หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” 07 พฤษภาคม 2562 1998 3840
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 04 พฤษภาคม 2562 1356 3839
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 03 พฤษภาคม 2562 1043 3836
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 01 พฤษภาคม 2562 1165 3832
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการทุจริตส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สู่การจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ระยะ 20 ปี 25 เมษายน 2562 1699 3828
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 23 เมษายน 2562 1372 3826
ศาลคดีทุจริตฯ พิพากษา จำคุก 2 ปี 6 เดือน อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม เรียกรับเงิน "สร้างอาคารแฟลตที่พักกรมพินิจฯ” 23 เมษายน 2562 1779 3825
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างองค์ความรู้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ระยะ 20 ปี 18 เมษายน 2562 1226 3819
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่น 1 11 เมษายน 2562 1484 3812
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งติดตามความคืบหน้าในการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 7 05 เมษายน 2562 3767 3803
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ จากสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงข 04 เมษายน 2562 1349 3802
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายในหัวข้อ “พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต” ณ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 02 เมษายน 2562 1250 3793
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 01 เมษายน 2562 1207 3791
ปปท.เขต ๑ จัดโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 01 เมษายน 2562 1291 3788
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดกิจกรรมข้าราชการสาธารณะและการบริการประชาชน ภายใต้งาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562” 31 มีนาคม 2562 1333 3787
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศ "OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum" ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 28 มีนาคม 2562 1624 3781
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของ ปปท. เขต 5 27 มีนาคม 2562 1354 3771
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างองค์ความรู้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ระยะ 20 ปี 25 มีนาคม 2562 1324 3770
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 10 22 มีนาคม 2562 1092 3768
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะกรรมการกิจการคมนาคมหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ 21 มีนาคม 2562 1219 3760
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความเห็น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต “โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร” 19 มีนาคม 2562 1610 3754
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่น 1 สร้างบุคลากรสู่ความเป็นผู้นำ “ขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านสำนวนคดีและด้านวิชาการ” 07 มีนาคม 2562 1827 3732
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมจัดตั้ง “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่” เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก 06 มีนาคม 2562 1669 3729
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าพบเจ้าหน้าที่การทูตฯ ประเทศญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 04 มีนาคม 2562 1212 3723
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 28 กุมภาพันธ์ 2562 1189 3719
ปปท.เขต ๙ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 26 กุมภาพันธ์ 2562 4189 3709
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 26 กุมภาพันธ์ 2562 1160 3708
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 89 ปี 25 กุมภาพันธ์ 2562 1208 3704
คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานกระบวนการป้องกันการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ สำนักงาน ป.ป.ท. 25 กุมภาพันธ์ 2562 1143 3703
ปปท. เขต 8 ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 2139 3702
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้านการเสริมสร้างความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 1404 3693
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 13 กุมภาพันธ์ 2562 1188 3692
ปปท.เขต ๑ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ 09 กุมภาพันธ์ 2562 1233 3680
ปปท.เขต ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 06 กุมภาพันธ์ 2562 3134 3679
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมประจำปีของ IAACA สมัยที่ 10 01 กุมภาพันธ์ 2562 1233 3667
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหาแนวทางยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 01 กุมภาพันธ์ 2562 1217 3666
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 28 มกราคม 2562 1267 3650
ป.ป.ท. ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สู่การบูรณาการทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐร่วมกัน 28 มกราคม 2562 1412 3649
สำนักงาน ป.ป.ท. ประกาศเจตนารมณ์ “การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในองค์กร” สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 28 มกราคม 2562 1556 3648
ปปท. เขต ๑ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อต้านทุจริตในวัยเรียน 26 มกราคม 2562 1251 3647
“25 มกราคม 2562” วันครบรอบแห่งการสถาปนา 11 ปี สำนักงาน ป.ป.ท. 25 มกราคม 2562 1715 3646
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ อบต.บางแก้ว 21 มกราคม 2562 1459 3631
สำนักงาน ป.ป.ท. ชูกิจกรรม “3ลด 3พก” ลดการใช้พลาสติกและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในองค์กร 18 มกราคม 2562 1389 3630
ผลการพิจารณาตัดสินการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 11 มกราคม 2562 1780 3617
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือการก่อสร้างถนนยางพาราภายใต้โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร” 03 มกราคม 2562 1213 3609
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 01 มกราคม 2562 1231 3600
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” 28 ธันวาคม 2561 1102 3599
ปปท.เขต ๑ ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี 21 ธันวาคม 2561 1971 3586
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบางแวก กรุงเทพฯ 20 ธันวาคม 2561 1065 3585
ป.ป.ท. ร่วมกับ UNODC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “เปิดเวทีอภิปรายยกระดับค่าความโปร่งใสเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย” 17 ธันวาคม 2561 1224 3582
ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" ..." ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" 15 ธันวาคม 2561 1319 3579
ปปท.เขต ๑ ร่วมประชุมจัดทำรายละเอียด MOU กับ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 14 ธันวาคม 2561 2695 3578
ป.ป.ท. เปิดเวทีสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การบริหารงาน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 11 ธันวาคม 2561 1303 3573
ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในครอบครัวและสังคม 09 ธันวาคม 2561 1218 3571
ปปท.เขต ๙ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 07 ธันวาคม 2561 3903 3570
ป.ป.ท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมจัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “ต้านโกง โปร่งใส ใครก็ทำได้” 07 ธันวาคม 2561 1577 3569
ปปท.เขต ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียน กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 06 ธันวาคม 2561 6190 3568
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2561 05 ธันวาคม 2561 1412 3565
สำนักงาน ป.ป.ท. ลุยตรวจสอบ “เด็กผี” ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพฯ 04 ธันวาคม 2561 1422 3564
ป.ป.ท. บรรยายพิเศษความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสอนศาสนาเอกชน จ.ปัตตานี 03 ธันวาคม 2561 1345 3559
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run” รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี 02 ธันวาคม 2561 1296 3549
ป.ป.ท. ลงพื้นที่ จ.อุบลฯ ติดตามความคืบหน้ากรณี “นักเรียนผี” พบมีจำนวนนักเรียนไม่ตรงกับความเป็นจริง ชี้มีผลต่อการเบิกจ่ายงบอุดหนุนฯ และการโยกย้ายผู้บริหารของโรงเรียน 29 พฤศจิกายน 2561 1586 3548
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมปลุกกระแสทุกภาคส่วนสร้างสังคม “ไม่ทนต่อการทุจริต” รณรงค์กิจกรรมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2561” 26 พฤศจิกายน 2561 1971 3530
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3 19 พฤศจิกายน 2561 1464 3513
โครงการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ 14 พฤศจิกายน 2561 7607 3494
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ประจำปี 2561 ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 09 พฤศจิกายน 2561 1685 3482
สำนักงาน ปปท.เขต ๑ ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 07 พฤศจิกายน 2561 2946 3476
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมชมการแสดงโขน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ มรดกไทยอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 07 พฤศจิกายน 2561 1409 3475
กรมจเรทหารอากาศ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ท. 02 พฤศจิกายน 2561 1197 3469
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่การบรูณาการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 01 พฤศจิกายน 2561 1141 3466
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี 2561 31 ตุลาคม 2561 1270 3465
การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับ อบต. บางแก้ว 31 ตุลาคม 2561 1146 3464
ปปท. เขต 8 ร่วมกับผู้แทนจาก กอ.รมน. พังงา กกล.รส.พังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 24 ตุลาคม 2561 1190 3463
คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 30 ตุลาคม 2561 1403 3462
ปปท.9 ลงตรวจติดตามกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 26 ตุลาคม 2561 3734 3452
ปปท.เขต 9 ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดตรัง 25 ตุลาคม 2561 4481 3449
ปปท.9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสงขลา 24 ตุลาคม 2561 3664 3448
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ครบรอบ 108 ปี 23 ตุลาคม 2561 1142 3445
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม 2561 1142 3444
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 1228 3439
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 1305 3438
สำนักงาน ป.ป.ท. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561 1278 3435
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 5 - 19 ตุลาคม 2561) 05 ตุลาคม 2561 2058 3430
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 3” ประจำปี 2561 28 กันยายน 2561 1385 3409
ปปท ๙ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม 20 กันยายน 2561 4122 3384
ป.ป.ท. โชว์ 14 ผลงานวิชาการ “ด้านการศึกษารูปแบบการทุจริต” เตรียมนำเสนอมาตรการป้องกันและปราบปราม สู่การลดความเสี่ยงและโอกาสการทุจริต 18 กันยายน 2561 1506 3381
ปปท ๙ บรรยายพิเศษสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 15 กันยายน 2561 3579 3370
ป.ป.ท. เปิดเวทีสานความร่วมมือ “ป้องกันการทุจริตของพลเมืองอาเซียน” 13 กันยายน 2561 1311 3369
ปปท๙ เป็นวิทยากร อบต. เกาะหมาก จังหวัดพัทลุง 13 กันยายน 2561 3623 3368
สำนักงาน ป.ป.ท. ระดมความคิดเห็น ร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 12 กันยายน 2561 1268 3360
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 12 - 27 ก.ย. 2561) 12 กันยายน 2561 1461 3359
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระหว่างรัฐว่าด้วยการป้องกันการทุจริต สมัยที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 07 กันยายน 2561 1445 3354
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 53 ปี วันกองทัพปากีสถาน 06 กันยายน 2561 1332 3353
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 06 กันยายน 2561 1477 3340
ป.ป.ท. ร่วมแสดงพลัง “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 06 กันยายน 2561 1572 3339
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดกระบี่ 03 กันยายน 2561 1300 3338
“ป.ป.ท.” ผนึกกำลัง “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ชูความร่วมมือเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 สิงหาคม 2561 1337 3325
ปปท.๙ ประชุมความร่วมมือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 30 สิงหาคม 2561 3808 3324
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงาน เครือข่ายจังหวัดชุมพร 29 สิงหาคม 2561 1522 3323
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 สิงหาคม 2561 1302 3321
ป.ป.ท. เสริมศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน “อบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 3” 28 สิงหาคม 2561 1645 3316
ป.ป.ท. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “เรียกคืนผืนป่าภูเรือ” กว่า 2,700 ไร่ มูลค่า 400 กว่าล้านบาท คืนสู่สมบัติชาติ 27 สิงหาคม 2561 1258 3313
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 อ่านคำพิพากษาคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางอาญาต่อพนักงานสอบสวน 23 สิงหาคม 2561 3593 3299
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดชุมพร 21 สิงหาคม 2561 1540 3298
ปปท. เขต 8 ร่วมให้บริการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ในคราวประชุม ครม.นอกสถานที่ ณ จังหวัดระนอง และชุมพร 21 สิงหาคม 2561 1341 3297
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 22 สิงหาคม 2561 1267 3296
ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 17 หน่วยงาน ประชุมหารือมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 21 สิงหาคม 2561 1296 3295
คณะผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ท. 20 สิงหาคม 2561 1378 3286
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่จังหวัดพังงา 17 สิงหาคม 2561 1405 3285
ปปท.๙ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา 15 สิงหาคม 2561 4079 3283
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๑๒ 16 สิงหาคม 2561 4661 3272
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 71 ปี วันประกาศอิสรภาพของอินเดีย 16 สิงหาคม 2561 1252 3271
ปปท. เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายคลองเปียน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 10 สิงหาคม 2561 3845 3264
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 1136 3263
ปปท.9 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 09 สิงหาคม 2561 3161 3262
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะ ตรวจราชการสำนักงาน ปปท. เขต 8 08 สิงหาคม 2561 1302 3257
ปปท.9 ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดตรัง 07 สิงหาคม 2561 3510 3256
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานวันชาติสิงคโปร์เฉลิมฉลองครบรอบ 53 ปี วันชาติสิงคโปร์ 08 สิงหาคม 2561 1546 3255
ป.ป.ท. ร่วมกับตำรวจภูธรสีคิ้ว จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริตยักยอกเงิน กว่า 2 ล้านบาท 07 สิงหาคม 2561 1299 3254
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอสิชล และอำเภอขนอม) 07 สิงหาคม 2561 1558 3253
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 1341 3252
ป.ป.ท. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการดำเนินคดี และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 05 สิงหาคม 2561 1281 3249
ปปท ๙ ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 02 สิงหาคม 2561 2809 3248
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 1595 3246
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 1344 3240
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๑๑ 25 กรกฎาคม 2561 4062 3239
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่น 2 ประจำปี 2561 พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 25 กรกฎาคม 2561 2155 3238
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 25 กรกฎาคม 2561 1557 3237
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๑๐ 24 กรกฎาคม 2561 4310 3234
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 24 กรกฎาคม 2561 1178 3233
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา (12 สิงหาคม 2561) 24 กรกฎาคม 2561 1237 3232
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 23 กรกฎาคม 2561 1272 3230
ป.ป.ท. จับมือ อบต. บางแก้ว “ลงนามประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ” ลดความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร พร้อมต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 23 กรกฎาคม 2561 1216 3227
ปปท.๙ ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 20 กรกฎาคม 2561 3949 3226
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง โรงเรียนบ้านปาแตรายอ จังหวัดยะลา 20 กรกฎาคม 2561 1826 3225
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานสัมมนาสาธารณะ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย" 20 กรกฎาคม 2561 1438 3224
ปปท ๙ ร่วมสนับสนุนสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ 19 กรกฎาคม 2561 4387 3222
รวมใจ ป.ป.ท. จิตอาสาพัฒนาวัด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 20 กรกฎาคม 2561 1173 3221
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงกรไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ัจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กรกฎาคม 2561 1310 3220
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะสำนักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริตฮ่องกง เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้าราชการ 19 กรกฎาคม 2561 2920 3219
ปปท. เขต 8 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นทีห 19 กรกฎาคม 2561 1587 3218
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงกรไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านในโหนด ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 13 กรกฎาคม 2561 1334 3215
ปปท.เขต 8 ประชุมกำหนดแนวทางดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงกรไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพังงา 12 กรกฎาคม 2561 1412 3214
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ Mr. Simon Peh ประธานสำนักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริตฮ่องกง (ICAC) 13 กรกฎาคม 2561 1582 3213
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 12 กรกฎาคม 2561 1401 3206
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๙ 11 กรกฎาคม 2561 4664 3205
ปปท.๙ ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 10 กรกฎาคม 2561 3967 3204
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กรกฎาคม 2561 4206 3201
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะ CIAA เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฯ 04 กรกฎาคม 2561 1462 3193
ป.ป.ท. เตรียมร่วมดำเนินการจัดทำร่างเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 04 กรกฎาคม 2561 1301 3192
ปปท.๙ ประชุมการดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 03 กรกฎาคม 2561 4447 3188
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๘ 29 มิถุนายน 2561 3947 3187
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 242 ปี การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา 28 มิถุนายน 2561 1203 3186
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช 28 มิถุนายน 2561 2897 3179
ปปท๙ ร่วมโครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง ประจำปี ๒๕๖๑ 25 มิถุนายน 2561 4263 3172
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 21 มิถุนายน 2561 1581 3164
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดของโรงเรียน 18 มิถุนายน 2561 2111 3158
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 18 มิถุนายน 2561 2346 3152
ป.ป.ท. ร่วมศึกษารูปแบบพฤติการณ์ในการทุจริตระบบการธนาคาร : กรณีการทุจริตของพนักงานรับฝากเงินและตราสาร 18 มิถุนายน 2561 1320 3151
ป.ป.ท. บูรณาการ 4 หน่วยงานงานขับเคลื่อนการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 18 มิถุนายน 2561 1276 3150
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดกระบี่ 15 มิถุนายน 2561 1713 3149
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดพังงา 14 มิถุนายน 2561 1341 3148
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 15 มิถุนายน 2561 1214 3147
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดภูเก็ต 13 มิถุนายน 2561 1614 3142
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดของโรงเรียน 11 มิถุนายน 2561 1555 3141
ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 13 มิถุนายน 2561 1618 3140
สำนักงาน ป.ป.ท. สนธิกำลัง ปปป. เดินหน้าปฏิบัติการยุทธการปราบโกง ตรวจสอบทุจริตการออกโฉนดที่่ดินจังหวัดสระบุรี 09 มิถุนายน 2561 1696 3139
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือด้านการปราบปรามการทุจริต 07 มิถุนายน 2561 1416 3137
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม IRG สมัยที่ 9 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 05 มิถุนายน 2561 1329 3136
สำนักงาน ป.ป.ท. ผนึกกำลังธนาคารพาณิชย์ไทย 15 ธนาคาร ยกระดับการตรวจสอบและเชื่อมโยงเส้นทางการเงินในคดีทุจริตในภาครัฐ 04 มิถุนายน 2561 1684 3135
ป.ป.ท. จัด Workshop หาแนวทางมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "กรณีเงินออมชราภาพของผู้ประกันตน" 31 พฤษภาคม 2561 1312 3130
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมศึกษารูปแบบพฤติการณ์ สืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่มิชอบด้วยกฏหมาย 30 พฤษภาคม 2561 1411 3128
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดระนอง 25 พฤษภาคม 2561 1580 3126
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๗ 23 พฤษภาคม 2561 4510 3119
ป.ป.ท. จับมือ ACT เตรียมยกระดับหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ สร้างเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทุจริตให้เป็นมาตรฐานสากล 24 พฤษภาคม 2561 1586 3113
ป.ป.ท. ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง (กรณีการจัดซื้อผ้าห่ม) 22 พฤษภาคม 2561 1319 3111
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ 21 พฤษภาคม 2561 1557 3107
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๖ 18 พฤษภาคม 2561 4000 3105
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมศึกษารูปแบบการทุจริตกรณีการสมรสอำพรางของชาวต่างชาติต่อความมั่นคงของประเทศ 18 พฤษภาคม 2561 1338 3104
คณะกรรมการ กปนร. ประชุมพิจารณาผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ฯ (One Map) 18 พฤษภาคม 2561 2350 3103
ปปท ๙ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน 17 พฤษภาคม 2561 4039 3100
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๕ 16 พฤษภาคม 2561 4673 3099
ปปท.๙ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 15 พฤษภาคม 2561 4582 3095
สำนักงาน ป.ป.ท. วางทิศทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนธรรมาภิบาล 16 พฤษภาคม 2561 1248 3094
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษในโครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตของบุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 11 พฤษภาคม 2561 1260 3089
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 11 พฤษภาคม 2561 1336 3088
ผอ.ปปท.เขต 9 ได้รับเชิญจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 11 พฤษภาคม 2561 4784 3086
ปปท. เขต 8 จัดกิจกรรมอมรมเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08 พฤษภาคม 2561 1300 3081
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๔ 09 พฤษภาคม 2561 4053 3080
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกตรวจสอบการจัดซื้อผ้าห่มแจกผู้ยากไร้ในจังหวัดสิงห์บุรี พบคุณภาพผ้าห่มและน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน 06 พฤษภาคม 2561 1545 3076
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาศักยภาพงานวิชาการ “เตรียมจัดทำรายการผลการศึกษารูปแบบการทุจริต” 03 พฤษภาคม 2561 1505 3069
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกขยายผลตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง เพิ่ม 28 แห่ง 03 พฤษภาคม 2561 1607 3068
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ตั้งเป้า “เสริมสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน” 03 พฤษภาคม 2561 1910 3066
สำนักงาน ป.ป.ท. แถลงผลการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 76 ศูนย์ฯ พบส่อทุจริต 67 จังหวัด ไม่พบทุจริต 9 จังหวัด 30 เมษายน 2561 1890 3062
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพบส่อทุจริตเพิ่ม 60 จังหวัด 91% ของงบประมาณ 26 เมษายน 2561 1624 3060
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 25 เมษายน 2561 1481 3055
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือกรมการขนส่งทางบกประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน “เพิ่มอาวุธการตรวจสอบคดีทุจริตในภาครัฐ” 23 เมษายน 2561 1572 3049
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๑-๓ 19 เมษายน 2561 3774 3045
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 19 เมษายน 2561 1471 3044
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพบส่อทุจริตเพิ่ม 56 จังหวัด 89% ของงบประมาณ 11 เมษายน 2561 1492 3041
ผอ.ปปท.๙ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 10 เมษายน 2561 4559 3035
ปปท.๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบดูดทรายในแม่น้ำปากบาง ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 10 เมษายน 2561 3930 3034
ปปท๙ ร่วมสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ฯ กับ เทศบาลตำบลระโนด จังหวัดสงขลา 10 เมษายน 2561 3156 3030
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร “ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561" 10 เมษายน 2561 1867 3029
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามผลการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐฯ 46 หน่วยงาน 09 เมษายน 2561 1420 3026
สำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักจเร กอ.รมน. แสดงเจตจำนงร่วมในการพัฒนาความร่วมมือด้านการร้องทุกข์ร้องเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 05 เมษายน 2561 1666 3025
สำนักงาน ป.ป.ท. สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงระยะเร่งด่วนกรณีทุจริตเงินอุดหนุนสงเคราะห์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 37 แห่ง 03 เมษายน 2561 1624 3017
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนามร่วมมือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)ร่วมศึกษาวิจัย ส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 02 เมษายน 2561 1877 3016
ปปท๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนฯ จังหวัดสง่่ขลา 29 มีนาคม 2561 4996 3011
ปปท.๙ ตรวจสอบชาวประมงหาดใหญ่ร้องขอความเป็นธรรม ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ 27 มีนาคม 2561 3486 3003
สำนักงาน ป.ป.ท. สรุปการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง พบส่อทุจริต 4 นิคมฯ 1 ศูนย์ประสานงานโครงการฯ และ 1 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 26 มีนาคม 2561 1603 2996
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพบส่อทุจริตเพิ่ม 53 จังหวัด 87% ของงบประมาณ 26 มีนาคม 2561 1675 2995
ป.ป.ท. ผนึกกำลังบูรณาการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายคดีทุจริตกองทุนเสมาฯ 23 มีนาคม 2561 1775 2994
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกตรวจสอบทุจริตการใช้จ่ายงบฯ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 22 มีนาคม 2561 1674 2991
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบเงินคนไร้ที่พึ่งศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 22 มีนาคม 2561 1836 2990
ปปท ๙ ตรวจสอบนิคมมสร้างคนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 21 มีนาคม 2561 5288 2989
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีประชุมนานาชาติเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อต้านการทุจริตฯ พร้อมยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 20 มีนาคม 2561 1454 2986
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง (13 กุมภาพันธ์ –18 มีนาคม 2561) 20 มีนาคม 2561 1755 2982
ปปท. เขต 8 ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน การก่อสร้างโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 มีนาคม 2561 2025 2978
ปปท.๙ ตรวจสอบทุจริตเงินผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล 19 มีนาคม 2561 4386 2976
ปปท. เขต 8 จัดอบรมแกนนำเครือข่าย ครั้งที่ 2 ภายใต้ #โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 มีนาคม 2561 1872 2973
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการฯ กรณีพบพฤติการณ์ผิดปกติในการเบิกจ่ายเงินของนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 16 มีนาคม 2561 1585 2971
ปปท๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบดูดและขุดดินในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดตรัง 15 มีนาคม 2561 4628 2970
ปปท ๙ ร่วมสังเกตการณ์ กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานร่วมต้านทุจริต 14 มีนาคม 2561 3842 2969
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะทำงานฯ กรณีทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ฯ ของนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 15 มีนาคม 2561 1638 2968
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบทุจริตเงินคนจนของนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี 15 มีนาคม 2561 2997 2967
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 13 มีนาคม 2561 1358 2963
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. จับกุมตำรวจนอกรีต ทุจริตเรียกรับเงินแลกยึดรถ 12 มีนาคม 2561 1500 2958
ป.ป.ท. แจงความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง (13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงปัจจุบัน) 12 มีนาคม 2561 1324 2957
สำนักงาน ป.ป.ท. พบหลักฐานส่อทุจริตเงินคนจนจังหวัดนครพนม 09 มีนาคม 2561 1780 2951
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้สัมภาษณ์สื่อยักษ์ใหญ่จากสเปน กรณีนักศึกษาไทยเปิดโปงขบวนการทุจริตเงินคนจนในจังหวัดขอนแก่น 09 มีนาคม 2561 2310 2950
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 09 มีนาคม 2561 1604 2949
ปปท๙ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 08 มีนาคม 2561 3683 2948
ปปท๙ ร่วมสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ฯ กับ จังหวัดปัตตานี 07 มีนาคม 2561 4314 2947
ปปท.เขต 8 บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 07 มีนาคม 2561 1667 2944
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกรอบแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ “เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย” 07 มีนาคม 2561 1666 2943
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะจเร กอ.รมน. ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฯ ด้านการร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต 05 มีนาคม 2561 1637 2939
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐ “สร้างต้นแบบในองค์กร” ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 26 กุมภาพันธ์ 2561 1809 2924
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 23 กุมภาพันธ์ 2561 1711 2923
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ สำนักงาน ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม และคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561 2146 2921
สำนักงาน ปปท.เขต 8 ออกปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งจังหัดสุราษฎร์ธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561 1787 2918
สำนักงาน ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการฯ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จากกรณีการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 21 กุมภาพันธ์ 2561 2069 2916
ป.ป.ท. มอบโล่เชิดชูบุคคลตัวอย่างผู้มีความกล้าหาญ ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้อง และไม่ทนต่อการทุจริต 20 กุมภาพันธ์ 2561 2045 2915
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 1571 2903
กรรรมการ ป.ป.ป. ผุู้บริหาร ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กุมภาพันธ์ 2561 4226 2902
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่บริเวณปลายแหลมตะลุมพุก เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 17 กุมภาพันธ์ 2561 1640 2901
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และต่อต้านการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมาย ป.ป.ช. และ กฎหมาย ป.ป.ท. 15 กุมภาพันธ์ 2561 1959 2900
ปปท เขต 8 ลงพื้นทีตรวจสอบกรณีการดำเนินการ ศูนย์คุ้มครองคนไร่ที่พึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กุมภาพันธ์ 2561 1610 2899
ปปท. เขต 8 จัดอบรมเสริมสร้างแกนนำเครือข่าย ภายใต้โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2561 1543 2898
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกตรวจสอบทุจริตการเบิกจ่ายเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 1826 2897
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับสินบน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางคดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 3758 2896
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานสถาปนากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ครบรอบ 26 ปี 15 กุมภาพันธ์ 2561 1427 2894
PCAC Model : สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน 46 หน่วยงาน เปิดกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตเพื่อปิดโอกาสความเสี่ยงในการรับสินบนทุกรูปแบบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 1561 2884
การเร่งรัด ติดตามคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า 08 กุมภาพันธ์ 2561 1493 2875
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือ “อุตสาหกรรมจังหวัด” ร่วมลงนาม MOU เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ยกระดับการให้บริการ อำนวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต และต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 07 กุมภาพันธ์ 2561 1819 2873
ปปท ๙ และ ปปท.อาสา ของสำนักงาน ปปท. เขต ๙ ระดมความคิดฯ 02 กุมภาพันธ์ 2561 4583 2870
ปปท ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบสนาม ๒ แห่งในจังหวัดพัทลุง 01 กุมภาพันธ์ 2561 4750 2869
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 01 กุมภาพันธ์ 2561 2913 2868
ปปท๙ จัดโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ปี ๒๕๖๑ 31 มกราคม 2561 4819 2866
การประกาศเจตนารมณ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. 05 กุมภาพันธ์ 2561 7790 2865
ปปท ๙บรรยายพิเศษ กองบิน ๕๖ สงขลา 01 กุมภาพันธ์ 2561 4232 2860
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ครั้งที่ 1/2561 31 มกราคม 2561 1773 2858
ผลงานผู้ชนะการประกวด โครงการประกวดคลิปวีดิโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 31 มกราคม 2561 4424 2857
๑ ทศวรรษ สำนักงาน ป.ป.ท. กับการมุ่งมั่นและยืนหยัด ขจัดการทุจริตในภาครัฐ ให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย 27 มกราคม 2561 1723 2855
ปปท ๙ ร่วมกับ สตง. ตรวจสอบ อควาเรียมหอยสังข์ 26 มกราคม 2561 5169 2854
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวน การใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 24 มกราคม 2561 1901 2849
ปปท ๙ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ ประจำปีงปม. พ.ศ. ๒๕๖๑ 24 มกราคม 2561 4712 2830
สำนักงาน ป.ป.ท. สานพลังสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 18 มกราคม 2561 2109 2828
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปวีดิโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 17 มกราคม 2561 1683 2822
ปปท.๙ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 16 มกราคม 2561 4381 2821
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวด โครงการประกวดคลิปวีดิโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 16 มกราคม 2561 2033 2820
ปปท ๙ ตรวจสอบ อควาเรียมหอยสังข์ 12 มกราคม 2561 3653 2819
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 01 มกราคม 2561 1839 2814
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 เสริมแนวทาง "ประชารัฐ ขจัดทุจริต" 27 ธันวาคม 2560 1548 2813
สำนักงาน ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตโกง “ออกโฉนดบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.” 26 ธันวาคม 2560 2877 2791
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการเสริมสร้างแกนนำ เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 22 ธันวาคม 2560 1653 2790
พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ 20 ธันวาคม 2560 4526 2789
พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร อบจ.ยะลา 19 ธันวาคม 2560 4107 2788
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบางแวก กรุงเทพฯ 21 ธันวาคม 2560 1746 2787
ป.ป.ท. ผนึกกำลัง 46 หน่วยงาน “ด้านการค้า การลงทุน” ร่วมลงนาม MOU เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 20 ธันวาคม 2560 1806 2784
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2560 14 ธันวาคม 2560 1402 2766
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี ๒๕๖๐ 09 ธันวาคม 2560 1622 2762
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวทีพัฒนาแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร "หลักสูตรเบื้องต้น" รุ่นที่ 8/2560 08 ธันวาคม 2560 1667 2761
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 05 ธันวาคม 2560 1664 2760
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560 04 ธันวาคม 2560 1640 2755
สำนักงาน ป.ป.ท. วางแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคล "เพิ่มสมรรถนะหลักของบุคลากร ประจำปี 2560" 01 ธันวาคม 2560 1840 2753
สำนักงาน ป.ป.ท.ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสรับฟังการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 30 พฤศจิกายน 2560 2116 2752
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง โครงการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 28 พฤศจิกายน 2560 2820 2749
ปปท๙ ร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไม้ดำ-เจ้าพะ จังหวัดตรัง 24 พฤศจิกายน 2560 4936 2746
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมองค์ความรู้ให้กับ ศปท. “จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของกระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต” 23 พฤศจิกายน 2560 1790 2731
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment - ITA) 22 พฤศจิกายน 2560 5937 2730
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับสถานบริการย่านเมืองสมุทรปราการและบางพลี 20 พฤศจิกายน 2560 1883 2720
การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 18 พฤศจิกายน 2560 1936 2719
การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 16 พฤศจิกายน 2560 2549 2717
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกรณีเจ้าหน้าที่รัฐรับส่วยคดีค้ามนุษย์ 14 พฤศจิกายน 2560 1644 2704
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติฯ 06 พฤศจิกายน 2560 1576 2698
เครือข่าย ปปท. 9 แจ้งเบาะแส เทศบาลตำบลนาสีทอง ฝังกลบขยะริมคลองสาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560 5109 2695
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร 02 พฤศจิกายน 2560 2022 2693
ปปท. เขต 8 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา ร่วมตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพังงา 31 ตุลาคม 2560 3058 2692
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 01 พฤศจิกายน 2560 1493 2684
ปปท. เขต 8 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา ร่วมตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพังงา 30 ตุลาคม 2560 1849 2683
ปปท. เขต ๙ เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560 4421 2680
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับนายฟรานเชสโก เชชชี่ ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านทุจริตจากสำนักงานป้องกันยาเสพติด และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 30 ตุลาคม 2560 1596 2679
“จิตอาสา ป.ป.ท.” ร่วมทำดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ 27 ตุลาคม 2560 1442 2677
ปปท๙ ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนแนวทางการปฏิบัติงานการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สน.ศอ.ปส.จชต. 25 ตุลาคม 2560 4567 2676
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดทำรายงานการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย 25 ตุลาคม 2560 1667 2672
ปปท. เขต 8 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จากใจถวายแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 24 ตุลาคม 2560 1543 2671
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม สังเกตการณ์การดำเนินการโครงการ งบรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดชุมพร 17 ตุลาคม 2560 2151 2665
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ 13 ตุลาคม 2560 1865 2659
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับโครงการอาคารโรงฝึกงาน ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 12 ตุลาคม 2560 1858 2657
ปปท.๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบหมู่ที่ ๘ บ้านเกาะน้ำรอบ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 11 ตุลาคม 2560 3799 2656
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ในพื้นที่ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 09 ตุลาคม 2560 2125 2655
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์โครงการงบกลุ่มจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 06 ตุลาคม 2560 5187 2654
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์การแถลงข่าว รายงานผลการดำเนินโครงการ 9101 ประจำจังหวัดสงขลา 09 ตุลาคม 2560 4110 2653
สำนักงาน ป.ป.ท. แจงข้อเท็จจริงกรณีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า 06 ตุลาคม 2560 2546 2652
ปปท.๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ ๙๐๑๐ 03 ตุลาคม 2560 4951 2651
ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดกระบี่ 06 ตุลาคม 2560 1856 2650
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการโครงการ 9101 04 ตุลาคม 2560 1659 2649
นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเข้าพบพนักงาน ป.ป.ท. กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา 04 ตุลาคม 2560 1552 2647
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการโครงการ 9101 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 03 ตุลาคม 2560 2071 2645
อย่าให้ใครว่าไทย "ขี้โกง" 02 ตุลาคม 2560 4615 2644
ปปท.๙ ตรวจสอบโครงการ ๙๑๐๑ ม.๕ ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 28 กันยายน 2560 4703 2643
ป.ป.ท. ร่วมกับภาคีองค์กรภาคประชาชนต่อต้านทุจริต ขับเคลื่อนแผนงานเครือข่ายประจำปี 2560-2561 พร้อมเสนอความเห็นประกอบร่าง พ.ร.บ.การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 28 กันยายน 2560 1625 2642
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์โครงการงบกลุ่มจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 27 กันยายน 2560 4678 2640
ปปท.เขต 8 ร่วมติดตามเร่งรัด การดำเนินการโครงการฯ งบเพิ่มเติม ปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช 22 กันยายน 2560 1693 2638
ปปท.เขต 8 ร่วมติดตามเร่งรัด การดำเนินการโครงการฯ งบเพิ่มเติม ปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช 21 กันยายน 2560 1928 2637
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์โครงการงบกลุ่มจังหวัด (ปัตตานี ) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ 25 กันยายน 2560 5316 2636
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 22 กันยายน 2560 1555 2635
ชาวบ้าน “อุบลราชธานี” ยื่นเรื่องให้ ป.ป.ท. ตรวจสอบการทำประชาคมพิจารณ์ไม่โปร่งใสของ อบต.หนองช้างใหญ่ เตรียมสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 22 กันยายน 2560 1916 2632
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 20 กันยายน 2560 2082 2631
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์โครงการงบกลุ่มจังหวัด (ปัตตานี ) ประจำปี ๒๕๖๐ 19 กันยายน 2560 3926 2630
ป.ป.ท. ร่วมสร้างพลัง “พนักงาน อ.ส.ค. ต่อต้านคอร์รัปชัน” 18 กันยายน 2560 1743 2629
ปปท.๙ ร่วมตรวจติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งปม.รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของจังหวัดสตูล 14 กันยายน 2560 3778 2628
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีการก่อสร้างถนนเส้น บ้านหัวไทร - บ้านบางอุดม ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเบาะแสจาก 07 กันยายน 2560 1970 2624
ป.ป.ท. ผนึกกำลังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เข้าจับกุมผู้ต้องหายักยอกอาวุธปืนราชการ 11 กันยายน 2560 1942 2623
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 05 กันยายน 2560 1802 2622
ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๐ พร้อมขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 06 กันยายน 2560 2024 2620
ป.ป.ท. ร่วมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐแก้คดีทุจริต ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต UNCAC 01 กันยายน 2560 2719 2613
ป.ป.ท. เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 30 สิงหาคม 2560 1739 2610
ป.ป.ท. ร่วมมือ ป.ป.ช. และตำรวจ ป.ป.ป. จับกุมผู้ถูกกล่าวหารับผลประโยขน์แลกใบอนุญาตกิจการพลังงานเชื่อเพลิง 29 สิงหาคม 2560 2062 2608
ป.ป.ท. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ " จิตอาสา พัฒนาวัด" ถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ครบ 60 ปี 25 สิงหาคม 2560 1709 2606
ป.ป.ท. ร่วมพัฒนาสื่อเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันในยุคสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร 23 สิงหาคม 2560 2010 2605
ศอตช. ลุยสอบทุจริตออกโฉนดที่ดินกว่า 200 ไร่ ในพื้นที่ภูเรือ 21 สิงหาคม 2560 1687 2604
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับน้อง ๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 สิงหาคม 2560 1740 2603
ปปท.๙ ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินวัดระโนด 23 สิงหาคม 2560 4173 2602
ปปท.๙ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก จังหวัดสงขลา 23 สิงหาคม 2560 4370 2601
ปปท. เขต 8 เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มณฑลทหารบกที่ 45 18 สิงหาคม 2560 2258 2593