ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ เมื่อวันที่ View
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI อย่างเป็นรูปธรรม 29 พฤศจิกายน 2565 14 9405
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ "คณะกรรมการ ป.ป.ท. พบปะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ป.ป.ท." 28 พฤศจิกายน 2565 17 9398
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในหลวง - พระราชินี ในการเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร การแสดงคอนเสิร์ตรายการ “Royal Concert - Orchestral Compositions by H.R.H. Princess Sirivannavari” 26 พฤศจิกายน 2565 23 9396
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง ช่อง 7 HD ก้าวสู่ปีที่ 56 25 พฤศจิกายน 2565 32 9393
สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งมอบแก้วบริจาค 1,200 ใบ เพื่อใช้เป็นภาชนะผสมสารเคมี “ผลิตอุปกรณ์เทียมสำหรับผู้พิการ” 25 พฤศจิกายน 2565 25 9392
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสัมมนา เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการขับเคลื่อนยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” 25 พฤศจิกายน 2565 27 9391
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเวทีอภิปราย "ผสานพลังเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริตทั่วประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล" ภายใต้โครงการพัฒนาการป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ ฯ 24 พฤศจิกายน 2565 43 9389
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วม "เปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด" ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 พฤศจิกายน 2565 52 9388
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรส่งเสริมธรรมาภิบาล ฯ ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ 23 พฤศจิกายน 2565 28 9387
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กฯ 22 พฤศจิกายน 2565 35 9385
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก 15 พฤศจิกายน 2565 85 9379
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. 15 พฤศจิกายน 2565 52 9377
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 14 พฤศจิกายน 2565 73 9373
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน " สะกดทัพ" เพื่อสืบสานมรดกของชาติไทย 09 พฤศจิกายน 2565 145 9369
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกัน ฯ “ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ” ประจำปี 2566 08 พฤศจิกายน 2565 129 9365
ป.ป.ท. ปปป. ขยายผลดำเนินคดีกับปลัดปกครองอำเภอสัตหีบ กรณีเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการธุรกิจบ้านพักพูลวิลล่า 07 พฤศจิกายน 2565 96 9364
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 02 พฤศจิกายน 2565 95 9360
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 02 พฤศจิกายน 2565 65 9359
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 02 พฤศจิกายน 2565 94 9357
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายภูมิวิศาล เกษมศุข เป็น “เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.” 01 พฤศจิกายน 2565 97 9351
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. แถลงข่าวจับกุมปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอสัตหีบ “เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการธุรกิจบ้านพักพูลวิลล่า โดยให้ผู้เสียหายนำเงินหย่อนตู้บริจาค” 28 ตุลาคม 2565 103 9347
คณะกรรมการฯ สปท. ป.ป.ท. พิจารณาการขับเคลื่อนเครือข่ายพลเมืองธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 27 ตุลาคม 2565 286 9342
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกล้ำคูคลองสาธารณะ และปิดกั้นทางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ชุมชนภูมิจิตร เขตคลองเตย กทม. 26 ตุลาคม 2565 85 9340
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 3/2565 25 ตุลาคม 2565 87 9339
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 81 9333
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 22 ตุลาคม 2565 157 9332
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคให้ประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 20 ตุลาคม 2565 211 9331
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 19 ตุลาคม 2565 120 9320
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 13 ตุลาคม 2565 151 9306
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเพื่อรายงานผลการกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ตุลาคม 2565 112 9305
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบปีที่ 20 03 ตุลาคม 2565 159 9270
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 01 ตุลาคม 2565 163 9268
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาวางแนวทางมาตรการป้องปรามการทุจริตเชิงรุก ในโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 กันยายน 2565 161 9267
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. และ ป.ป.ช. บูรณาการวางแผนรวบเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดปัตตานี “เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ แลกกับการออกโฉนดที่ดิน” 29 กันยายน 2565 210 9264
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเฝ้าระวังการทุจริต ในวันแห่งคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 26 กันยายน 2565 161 9259
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 22 กันยายน 2565 172 9252
คณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานฯ 21 กันยายน 2565 148 9240
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ One Map ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน 20 กันยายน 2565 159 9235
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ” เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 19 กันยายน 2565 193 9231
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 107 19 กันยายน 2565 147 9223
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร 16 กันยายน 2565 161 9222
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดสัมมนา "นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่องค์กรแห่งการยอมรับและเชื่อมั่น 14 กันยายน 2565 190 9221
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับอนุกรรมการ ฯ พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 13 กันยายน 2565 164 9216
คณะกรรมการฯ สปท. ป.ป.ท. พิจารณาแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 12 กันยายน 2565 149 9207
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติฯ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประเทศไทย) 09 กันยายน 2565 168 9202
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับอนุกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 07 กันยายน 2565 145 9188
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณีน้ำท่วมในพื้นที่โรงเรียนสมานพิชากร ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จ.นนทบุรี 06 กันยายน 2565 182 9176
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ID IA IR Chat ประจำปี 2565 05 กันยายน 2565 151 9173
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 24 ปี 05 กันยายน 2565 155 9172
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 7 ขับเคลื่อนคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 02 กันยายน 2565 191 9170
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 107 02 กันยายน 2565 274 9169
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 7 ขับเคลื่อนคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี ชั้น 2 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 01 กันยายน 2565 164 9167
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะทำงานศึกษาความเสี่ยงการทุจริต กรณีรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online ครั้งที่ 3/2565 31 สิงหาคม 2565 168 9163
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับอนุกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 30 สิงหาคม 2565 222 9162
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับบัญชีส่วย สถานบริการนาตารี อาบ อบ นวด ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิด ลงโทษจำคุก รวม 85 ปี 30 สิงหาคม 2565 165 9160
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ITA AWARDS ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 สิงหาคม 2565 159 9157
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาการดำเนินการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 26 สิงหาคม 2565 201 9156
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 7 ขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่สร้างรางยูระบายน้ำ คสล. (กลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 9 ของ เทศบาลตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 25 สิงหาคม 2565 243 9152
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 2/2565 25 สิงหาคม 2565 187 9151
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 25 สิงหาคม 2565 168 9150
ป.ป.ท. ป.ป.ช. บูรณาการร่วมกับ บก.ปปป. “จับกุมปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่” เรียกรับเงินค่าตอบแทนการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.3) 25 สิงหาคม 2565 204 9149
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมอดีตทหาร ปลอมใบรับรองแพทย์ ให้กับบุคคลเพื่อไม่ต้องผ่านการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ 23 สิงหาคม 2565 196 9146
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และข้อกำหนดจริยธรรม ครั้งที่ 1/2565 23 สิงหาคม 2565 214 9143
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ หลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 13 เรื่อง “ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุก” 19 สิงหาคม 2565 369 9137
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีเปิดอาคารถนนบรมราชชนนี สำนักงานอัยการสูงสุด 18 สิงหาคม 2565 201 9131
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 12 สิงหาคม 2565 262 9128
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานการเงิน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก ปลอมเอกสารใบเสร็จ และยักยอกเงินสมทบประกันสังคม 10 สิงหาคม 2565 342 9124
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 09 สิงหาคม 2565 225 9119
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องใน "วันรพี" ประจำปี 2565 07 สิงหาคม 2565 232 9112
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 03 สิงหาคม 2565 1522 9108
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 28 กรกฎาคม 2565 319 9100
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมปลูกกล้าแห่งความสุจริต ด้วยจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565 229 9097
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน เรื่อง แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 22 กรกฎาคม 2565 305 9096
คณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 22 กรกฎาคม 2565 285 9095
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในส่วนยอดพระเกศและสมโภชพระพุทธชินญาณวิสุทธิ ประจำสำนักงาน ก.พ. 17 กรกฎาคม 2565 344 9092
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการป้องกันการทุจริต” เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตระดับพื้นที่ 18 กรกฎาคม 2565 445 9091
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทย 12 กรกฎาคม 2565 449 9090
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 12 กรกฎาคม 2565 202 9089
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ เพื่อเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 11 กรกฎาคม 2565 238 9088
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 7 ขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาฯ 08 กรกฎาคม 2565 300 9086
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 06 กรกฎาคม 2565 385 9084
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในคลังสินค้า 05 กรกฎาคม 2565 236 9079
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (CIAA) รุ่นที่ 2 29 มิถุนายน 2565 237 9070
สำนักงาน ป.ป.ท. เดินเครื่องอบรม “หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต” เสริมสร้างความรู้ให้กับภาคเอกชนที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ 29 มิถุนายน 2565 330 9069
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมหารือคณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 6/2565 28 มิถุนายน 2565 239 9067
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการฯ วางแผนกลยุทธ์เพื่อประเมินสถานภาพและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 27 มิถุนายน 2565 257 9065
การประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาคัดเลือกเครือข่าย ป.ป.ท. ต้นแบบ และพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ครั้งที่ 5/2565 21 มิถุนายน 2565 284 9058
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในคลังสินค้า 16 มิถุนายน 2565 410 9055
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (CIAA) 15 มิถุนายน 2565 272 9051
ป.ป.ท. ประสานตำรวจกองปราบปราม และ บก.ปปป. "จับกุมอดีตผู้จัดการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เรียกรับเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ได้เงินไปจำนวน 80,000 บาท 13 มิถุนายน 2565 451 9046
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2565 09 มิถุนายน 2565 379 9043
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 09 มิถุนายน 2565 254 9042
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8 09 มิถุนายน 2565 315 9040
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเสวนาเวทีสาธารณะ “ปราบโกงประเทศไทย 2022 : มรดกกรรมการปฏิรูปประเทศ” เพื่อยกระดับความโปร่งใส สร้างสังคมเป็นธรรม 08 มิถุนายน 2565 236 9039
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้ ศอตช. พิจารณานวัตกรรมต้นแบบด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 07 มิถุนายน 2565 262 9038
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 7 07 มิถุนายน 2565 315 9037
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 03 มิถุนายน 2565 350 9036
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 01 มิถุนายน 2565 343 9031
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดตัวกิจกรรมคัดเลือก “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ยกระดับการป้องกันทุจริตเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน 31 พฤษภาคม 2565 399 9027
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแถลงผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา 27 พฤษภาคม 2565 271 9021
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวความคิดและแผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ แผนแม่บทฯ แผนย่อย และกิจกรรมปฏิรูปประเทศในปี พ.ศ. 2565-2566 27 พฤษภาคม 2565 277 9020
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก ACC (Anti-Corruption Commission) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 26 พฤษภาคม 2565 254 9018
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 6 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานรองรับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 25 พฤษภาคม 2565 335 9017
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน CAC หารือการดำเนินงานร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 24 พฤษภาคม 2565 250 9015
คณะอนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช. พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการ "มีดีต้องแชร์" และโครงการ Game Changer เพื่อป้องกันการทุจริตและยกระดับค่า CPI ของประเทศไทย 24 พฤษภาคม 2565 281 9012
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศปท. ตามแผนการปฏิรูประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 24 พฤษภาคม 2565 263 9011
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 23 พฤษภาคม 2565 350 9010
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ "กฎหมายทันสมัย ระบบราชการทันโลก แก้คอร์รัปชันทันที" 20 พฤษภาคม 2565 268 9009
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือคณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. ติดตามผลดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5/2565 20 พฤษภาคม 2565 483 9007
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 2/2565 19 พฤษภาคม 2565 270 9005
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก ACC (Anti-Corruption Commission) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 18 พฤษภาคม 2565 390 9003
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 18 พฤษภาคม 2565 495 9002
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อบูรณาการปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. 18 พฤษภาคม 2565 308 9001
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทย 12 พฤษภาคม 2565 308 8120
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 11 พฤษภาคม 2565 284 8118
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. สำโรงเหนือ และ กก.1 บก.ปส. 4 จับกุมผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว คดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในคลังสินค้า มูลค่าความเสียหายกว่า 42 ล้านบาท 11 พฤษภาคม 2565 315 8117
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุฯ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน ศอตช. พิจารณาแผนการพัฒนานวัตกรรม "ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต" 10 พฤษภาคม 2565 528 8115
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. บูรณาการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 05 พฤษภาคม 2565 294 8109
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือก “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ครั้งที่ 4/2565 03 พฤษภาคม 2565 463 8106
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 เมษายน 2565 649 8103
คณะกรรมการฯ สปท. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตระดับพื้นที่ 28 เมษายน 2565 529 8102
“รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม” ประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามการดำเนินการคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว 27 เมษายน 2565 481 8101
ป.ป.ท. ร่วมกับ ปปป. แถลงข่าวจับกุมผู้บริหาร อบต.คลองกิ่ว บ้านบึง 26 เมษายน 2565 627 8100
ป.ป.ท. จัดเวทีระดมความคิดเห็นผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย "พัฒนานวัตกรรม" เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 26 เมษายน 2565 275 8099
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2565 432 8096
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ ICAC ฮ่องกง จัดอบรมหลักสูตร “การสืบสวนออนไลน์”เสริมสร้างความรู้และเทคนิคการสืบสวนคดีทุจริตให้มีประสิทธิภาพในระดับสากล 22 เมษายน 2565 593 8094
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันจักรี 06 เมษายน 2565 437 8078
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 13 01 เมษายน 2565 387 8076
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 01 เมษายน 2565 393 8072
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ป.ป.ท. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้ง 2 ท่าน 01 เมษายน 2565 530 8071
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 31 มีนาคม 2565 376 8070
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 29 มีนาคม 2565 353 8067
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบรรยายให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของ กอ.รมน. 28 มีนาคม 2565 565 8066
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 28 มีนาคม 2565 290 8064
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 25 มีนาคม 2565 536 8063
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "บูรณาการงานคุ้มครองพยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองพยานผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตในภาครัฐ 25 มีนาคม 2565 348 8062
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 131 ปี กระทรวงยุติธรรม 25 มีนาคม 2565 406 8061
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ใน ศอตช. เพื่อหารือกรอบแนวทางและแผนการดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว 24 มีนาคม 2565 423 8060
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต พิจารณาผลักดันและพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1206 พร้อมบูรณการเชิงรุกในระดับท้องที่อย่างต่อเนื่อง 24 มีนาคม 2565 272 8055
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท." เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์และขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 23 มีนาคม 2565 515 8054
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนมาตรการยกระดับค่า CPI ของประเทศไทย สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ” ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และใกล้เคียง 22 มีนาคม 2565 441 8048
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" ปลุกจิตสำนึกและขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 22 มีนาคม 2565 279 8047
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 42 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า 22 มีนาคม 2565 263 8046
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างสมรรถนะและแนวปฏิบัติในกระบวนการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ประจำปี 2565 22 มีนาคม 2565 249 8045
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และกรมบัญชีกลาง เดินหน้าพัฒนาระบบฯ ปิดจุดเสี่ยงการทุจริตผ่านระบบ KTB Corporate Online 16 มีนาคม 2565 343 8036
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 7 07 มีนาคม 2565 533 8020
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือก “กลุ่มเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบ” รุกเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่ 07 มีนาคม 2565 357 8019
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเวทีเสวนา OECD Integrity Review oF Thailand 2021 ระยะที่ 2 การบรรลุนโยบายเสริมสร้างความซื่อตรงที่มีประสิทธิภาพและการปฏิรูปอย่างยั่งยืน 04 มีนาคม 2565 550 8016
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางตรวจสอบและติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ประจำปี 2565 04 มีนาคม 2565 356 8015
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานการศึกษามาตรการ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 03 มีนาคม 2565 509 8009
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2565 330 6071
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว คดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในคลังสินค้า 22 กุมภาพันธ์ 2565 594 6066
ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ใน ศอตช. เร่งพิจารณาจัดทำแผนงานระยะสั้น - ยาว หนุนข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI ของประเทศไทย 22 กุมภาพันธ์ 2565 405 6065
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมพร้อมยกค่าระดับคะแนน ITA ประจำปี พ.ศ. 2565 ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 21 กุมภาพันธ์ 2565 533 6060
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับ ศอตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการ “ล้างบาป ปราบอลัชชี ทุจริตเงินทอนวัด” 18 กุมภาพันธ์ 2565 507 6056
ป.ป.ท. ร่วมกับ สภ. เมืองขอนแก่น "จับอดีตผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ ในสังกัดพื้นที่จังหวัดขอนแก่นข้อหาทุจริตเงินโครงการฯ" 17 กุมภาพันธ์ 2565 591 6055
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน – ภาคประชาสังคม “วางเป้าหมายการดำเนินงานต่อต้านการทุจริตสู่ระดับจังหวัด” 17 กุมภาพันธ์ 2565 495 6054
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการศึกษามาตรการป้องกันการกระทำผิด กรณีสถานที่เล่นการพนัน ฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ฯ 15 กุมภาพันธ์ 2565 303 6053
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ 10 หน่วยงาน “ลงนาม MOU ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ” มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 11 กุมภาพันธ์ 2565 325 6048
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทางคัดเลือกเครือข่าย ป.ป.ท.ต้นแบบ และพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 09 กุมภาพันธ์ 2565 511 6041
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสถาบัน GBDi หารือแนวทางระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาและสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภาครัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 07 กุมภาพันธ์ 2565 333 6039
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาคัดเลือกกระบวนการจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 07 กุมภาพันธ์ 2565 350 6038
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับธนาคารกรุงไทยและกรมบัญชีกลาง เร่งหามาตรการป้องกัน-ปิดช่องทางทุจริต กรณีการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online 03 กุมภาพันธ์ 2565 548 6031
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 7 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 31 มกราคม 2565 382 6021
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 31 มกราคม 2565 418 6019
คณะอนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช. พิจารณาแนวทาง ขับเคลื่อนโครงการ "มีดีต้องแชร์" เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 29 มกราคม 2565 511 6017
สำนักงาน ป.ป.ท. วางแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 มกราคม 2565 580 6014
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการศึกษามาตรการป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 27 มกราคม 2565 309 6013
อนุฯ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ประชุมพิจารณาวางระบบการป้องกันการทุจริตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ 27 มกราคม 2565 345 6012
ป.ป.ท. บูรณาการหน่วยงานฯ ผลักดันแนวทางการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในการป้องกันการทุจริต 26 มกราคม 2565 347 6008
ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต” ให้แก่เครือข่าย ศปท. จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก 26 มกราคม 2565 344 6007
“รองนายก ฯ วิษณุ” มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ฯ ประจำปี พ.ศ.2565 และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี สำนักงาน ป.ป.ท. ผ่านระบบออนไลน์ 25 มกราคม 2565 316 6004
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 1/2565 20 มกราคม 2565 587 6000
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต" ครั้งที่ 1/2565 19 มกราคม 2565 349 5993
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 18 มกราคม 2565 346 5992
สำนักงาน ป.ป.ท. “วางหลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือกเครือข่าย ป.ป.ท. - พื้นที่สีขาวต้นแบบ” ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 13 มกราคม 2565 612 5986
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมร่างบันทึกข้อตกลงด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ครั้งที่ 1/2565 13 มกราคม 2565 350 5985
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ และบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 12 มกราคม 2565 325 5979
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ คณะที่ 2.2 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 มกราคม 2565 499 5975
สำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 10 มกราคม 2565 354 5974
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2565 10 มกราคม 2565 597 5973
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 01 มกราคม 2565 744 5965
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564 374 5961
“รองนายกฯ วิษณุ” ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการป้องกัน-แก้ไขปัญหาการทุจริตและความเดือดร้อนของประชาชน 27 ธันวาคม 2564 355 5960
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันเปิดสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) 23 ธันวาคม 2564 353 5956
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 23 ธันวาคม 2564 605 5955
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต" ครั้งที่ 12/2564 23 ธันวาคม 2564 360 5953
ป.ป.ท. เปิดค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ให้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย 21 ธันวาคม 2564 414 5950
สำนักงาน ป.ป.ท. รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 21 ธันวาคม 2564 637 5948
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 2/2564 17 ธันวาคม 2564 520 5945
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 3/2564 16 ธันวาคม 2564 351 5941
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาแนวทางยกระดับค่าคะแนน CPI 15 ธันวาคม 2564 380 5939
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกัน “ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก” 13 ธันวาคม 2564 379 5936
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564 แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันกับองค์กรภาคีเครือข่ายไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 09 ธันวาคม 2564 377 5934
ป.ป.ท. ประสาน กองปราบปราม “จับกุมอดีตเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบล จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม แต่ไม่นำเงินส่งกองคลัง 08 ธันวาคม 2564 414 5933
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 05 ธันวาคม 2564 613 5931
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 05 ธันวาคม 2564 586 5930
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ "คอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันได้อย่างไร" 05 ธันวาคม 2564 448 5929
สำนักงาน ป.ป.ท. อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม ยกระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต 01 ธันวาคม 2564 577 5925
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 12/2564 29 พฤศจิกายน 2564 402 5921
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม "พิจารณา ร่าง MOU ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ" 25 พฤศจิกายน 2564 438 5917
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุฯ ภายใต้ ศอตช. เตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 24 พฤศจิกายน 2564 389 5911
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 24 พฤศจิกายน 2564 371 5910
สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. หารือแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ 24 พฤศจิกายน 2564 369 5909
คณะอนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช. ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ "มีดีต้องแชร์" เพื่อรวบรวมเครื่องมือ-กลไกตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 23 พฤศจิกายน 2564 495 5908
สำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร วางแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23 พฤศจิกายน 2564 369 5907
สำนักงาน ป.ป.ท. คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 23 พฤศจิกายน 2564 347 5906
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำและสัตว์ป่า สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการ 19 พฤศจิกายน 2564 374 5905
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 19 พฤศจิกายน 2564 466 5904
ป.ป.ท. ประสานกองปราบปราม “จับกุมอดีตพนักงานธนาคาร ยักยอกเงินกว่า 7 ล้านบาท”หลบหนีคดีจาก จ.ชัยนาท กว่าสิบปี ไปบวชเป็นพระในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา 18 พฤศจิกายน 2564 371 5902
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 18 พฤศจิกายน 2564 325 5901
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 17 พฤศจิกายน 2564 479 5900
สำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน "พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก" 16 พฤศจิกายน 2564 503 5897
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือธนาคารกรุงไทย ปิดช่องทางความเสี่ยงการทุจริต รับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online 16 พฤศจิกายน 2564 430 5896
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 45 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. 16 พฤศจิกายน 2564 436 5895
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมวุฒิสภา นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 15 พฤศจิกายน 2564 516 5894
ป.ป.ท. ประสานตำรวจกองปราบปราม และกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช  "จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่การเงินเทศบาล ปลอมลายมือสั่งจ่ายเช็ค ยักยอกเงินกว่าสี่แสนบาท" 13 พฤศจิกายน 2564 665 5891
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่การเงินเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ยักยอกเงินกว่า 1 ล้านบาท 13 พฤศจิกายน 2564 642 5890
การสัมมนานโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนงานฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 08 พฤศจิกายน 2564 414 5887
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 04 พฤศจิกายน 2564 399 5876
กรรมการ ป.ป.ท. และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเลือกนายพีรพล พิชยวัฒน์ กรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานกรรมการ ป.ป.ท. 04 พฤศจิกายน 2564 480 5875
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 31 ตุลาคม 2564 432 5873
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)เพื่อหารือในประเด็นพื้นที่ทับซ้อน 28 ตุลาคม 2564 582 5871
สำนักงาน ป.ป.ท. เดินหน้าป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก ติวเข้ม 402 หน่วยงาน ปิดช่องเสี่ยงทุจริต 3 ด้าน 26 ตุลาคม 2564 453 5860
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมอดีตหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ยักยอกเงินเทศบาล 23 ตุลาคม 2564 469 5857
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 412 5856
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 20 ตุลาคม 2564 396 5855
ป.ป.ท. วางแนวทาง "การจัดการข่าวปลอม Fake News" รองรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวปลอมที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร 20 ตุลาคม 2564 353 5854
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม พิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 19 ตุลาคม 2564 427 5853
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี “คมชัดลึก ออนไลน์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี 15 ตุลาคม 2564 732 5845
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 394 5838
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส.4 จับกุมอดีตหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.สุรินทร์ “ยักยอกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์” ความเสียหายกว่า 5.5 แสนบาท 11 ตุลาคม 2564 515 5830
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่ปกครอง "สวมบัตรประชาชนให้คนต่างด้าว" หลบหนีคดีจากจังหวัดชัยภูมิ มาเก็บของเก่าขายในพื้นที่จังหวัดตรัง 10 ตุลาคม 2564 642 5829
การสัมมนานโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติเชิกรุก 07 ตุลาคม 2564 448 5821
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 01 ตุลาคม 2564 376 5785
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 11/2564 29 กันยายน 2564 430 5769
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจ บก.ปปป. จับกุมอดีตหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี “ยักยอกเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ กว่า 6 แสนบาท” 28 กันยายน 2564 505 5767
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 2/2564 27 กันยายน 2564 376 5765
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมวางแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประจำปี 2565 22 กันยายน 2564 552 5760
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุฯ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจ พิจารณาแนวทางข้อเสนอจัดตั้ง (ศปท.) ภายในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 22 กันยายน 2564 383 5759
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 5 20 กันยายน 2564 399 5748
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม หารือและติดตามการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 17 กันยายน 2564 377 5730
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเชื่อมั่นของประชาชน มุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม 15 กันยายน 2564 383 5722
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 4/2564 เร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการรองรับการปฏิบัติงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 10 กันยายน 2564 406 5710
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 3 09 กันยายน 2564 396 5705
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือ ศปท. 39 แห่ง สร้างมาตรฐานคุณภาพ การบริหารจัดการความสี่ยงการทุจริต ยกระดับค่าคะแนน CPI 08 กันยายน 2564 431 5699
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนของ ศอตช. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 08 กันยายน 2564 395 5696
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจภูธร จ.ศรีสะเกษ จับกุมอดีตพนักงานจัดเก็บรายได้เทศบาล ปลอมใบเสร็จและยักยอกเงิน 01 กันยายน 2564 626 5672
สำนักงาน ป.ป.ท. จัด “โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางไกล 27 สิงหาคม 2564 705 5660
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 25 สิงหาคม 2564 433 5659
สำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงาน “ด้านบริหารคดี” ประจำปี 2564 เพื่อวางแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 25 สิงหาคม 2564 755 5652
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมออนไลน์ "ขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 1) ขยายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญฯ 24 สิงหาคม 2564 805 5647
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน - ประชาสังคม หารือการวางแนวทางส่งเสริมและสนันสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 23 สิงหาคม 2564 577 5646
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการจริยธรรม เพื่อคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 20 สิงหาคม 2564 533 5643
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนาม MOU “บูรณาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ” 13 สิงหาคม 2564 391 5635
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิด “ค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและยกระดับการมีส่วนร่วมของเยาวชนรุ่นใหม่ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 09 สิงหาคม 2564 440 5623
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1 (รุ่น 5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 09 สิงหาคม 2564 462 5622
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมบรรยายธรรม หัวข้อ “ยิ่งทำงาน ยิ่งเจอโลกธรรม” ให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 06 สิงหาคม 2564 625 5621
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับตำรวจ บก.ปปป. ซ้อนแผนบุกจับผู้อำนวยการโรงพยาบาล เรียกรับเงิน 93,000 บาทในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 05 สิงหาคม 2564 562 5616
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2 (รุ่น 3) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 02 สิงหาคม 2564 424 5605
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำคณะผู้บริหารฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 23 กรกฎาคม 2564 426 5596
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรผ่านระบบเทคโนโลยี Optical Character Recognition 21 กรกฎาคม 2564 440 5592
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 20 กรกฎาคม 2564 457 5591
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 15 กรกฎาคม 2564 531 5586
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมเทศนาธรรม หัวข้อ “ธรรมะกับการทำงาน” ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม 30 มิถุนายน 2564 470 5564
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำคณะผู้บริหารฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 มิถุนายน 2564 413 5563
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับตำรวจ บก.ปปป. ซ้อนแผนบุกจับ “วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ เรียกรับเงิน 120,000 บาท” โครงการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น ซ้ำเติมผู้รับเหมาในช่วงวิกฤติโควิด -19 27 มิถุนายน 2564 638 5561
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันการทุจริต พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในระดับพื้นที่ 23 มิถุนายน 2564 395 5559
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล “ขับเคลื่อนและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 22 มิถุนายน 2564 515 5557
คณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. ประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 21 มิถุนายน 2564 332 5554
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 20 มิถุนายน 2564 521 5553
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 18 มิถุนายน 2564 399 5552
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกองบังคับการปราบปราม จับกุมอดีตพนักงานเก็บค่าโดยสาร ขสมก. มีพฤติการณ์เก็บค่าโดยสารแล้วไม่ฉีกตั๋วให้ผู้โดยสาร 15 มิถุนายน 2564 452 5545
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 09 มิถุนายน 2564 502 5535
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ 8/2564 27 พฤษภาคม 2564 352 5529
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรสู่การยกระดับมาตรฐานองค์กร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564 20 พฤษภาคม 2564 345 5524
คณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. ประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 19 พฤษภาคม 2564 404 5520
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 17 พฤษภาคม 2564 347 5511
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมพิจารณาการใช้แอปพลิเคชัน / แพลตฟอร์มดิจิทัลเกี่ยวกับภารกิจด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 เมษายน 2564 375 5488
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือผู้แทนภาคเอกชน - ประชาสังคม ครั้งที่ 4/2564 "ขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต" 26 เมษายน 2564 481 5487
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2564 335 5484
“รองนายกฯ วิษณุ” ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 21 เมษายน 2564 350 5478
อนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช. ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน "รวบรวมเครื่องมือ-กลไกตรวจสอบและป้องกันการทุจริต" 20 เมษายน 2564 506 5473
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ 7/2564 09 เมษายน 2564 319 5471
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งสื่อมวลชน 09 เมษายน 2564 315 5470
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณา (ร่าง) คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 07 เมษายน 2564 349 5458
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ยักยอกเงินภาษีกว่า 2 แสนบาท 07 เมษายน 2564 574 5457
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 06 เมษายน 2564 345 5452
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2/2564 หารือแนวทางการรณรงค์และการสร้างการรับรู้สู่ประชาชน 05 เมษายน 2564 342 5451
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการภายใต้ ศอตช. ครั้งที่ 2/2564 02 เมษายน 2564 342 5440
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ ตรวจติดตาม ขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 02 เมษายน 2564 482 5439
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 31 มีนาคม 2564 335 5435
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีร่วมบูรณาการงานคุ้มครองพยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “พัฒนาระบบงานคุ้มครองพยานในคดีทุจริต” 30 มีนาคม 2564 384 5430
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 2/2564 30 มีนาคม 2564 306 5429
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” 29 มีนาคม 2564 356 5428
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม “รุกป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่” 29 มีนาคม 2564 587 5427
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 ร่วมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 29 มีนาคม 2564 374 5426
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนมาตรการความโปร่งใสและการลดการทุจริตในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 26 มีนาคม 2564 344 5425
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 57 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 26 มีนาคม 2564 357 5424
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือผู้แทนภาคเอกชน -ประชาสังคม “บูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 25 มีนาคม 2564 485 5422
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 130 ปี กระทรวงยุติธรรม 25 มีนาคม 2564 504 5421
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 6/2564 22 มีนาคม 2564 330 5413
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 6 22 มีนาคม 2564 344 5412
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ครั้งที่ 6/2564 22 มีนาคม 2564 479 5411
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 41 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า 22 มีนาคม 2564 352 5409
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2564 16 มีนาคม 2564 330 5399
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ครั้งที่ 5/2564 16 มีนาคม 2564 386 5398
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2564 15 มีนาคม 2564 376 5394
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีธรรมมาภิบาล 11 มีนาคม 2564 471 5389
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2564 10 มีนาคม 2564 480 5388
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ครั้งที่ 5/2564 09 มีนาคม 2564 388 5385
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2564 08 มีนาคม 2564 432 5383
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีเสวนา“แนวทางขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้การทุจริตลดลง ค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยสูงขึ้น” 05 มีนาคม 2564 541 5382
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 04 มีนาคม 2564 322 5380
สำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายให้ความรู้ “บทบาทการดำเนินงานของ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล” 02 มีนาคม 2564 456 5374
คณะอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้ฯ ใน ศอตช. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 354 5361
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิด กรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 4/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 393 5360
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หารือแนวทางบูรณาการดำเนินการเร่งรัดและติดตามเรื่องเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 25 กุมภาพันธ์ 2564 394 5356
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 426 5355
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2/2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 354 5354
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากรอบและแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 23 กุมภาพันธ์ 2564 338 5353
สำนักงาน ป.ป.ท. รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรม” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 23 กุมภาพันธ์ 2564 352 5352
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ภายในศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงาน 23 กุมภาพันธ์ 2564 531 5350
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ และแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 17 กุมภาพันธ์ 2564 345 5339
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ UNDP และ IOD หารือการดำเนินงานยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 16 กุมภาพันธ์ 2564 342 5338
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 16 กุมภาพันธ์ 2564 348 5337
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 6 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มุ่งพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน สู่มาตรฐานการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 15 กุมภาพันธ์ 2564 389 5336
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 15 กุมภาพันธ์ 2564 328 5335
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564 353 5333
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุม คกก.ตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ครั้งที่ 3/2564 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจากคณะอนุกรรมการฯ 09 กุมภาพันธ์ 2564 322 5329
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง "ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ" 08 กุมภาพันธ์ 2564 387 5325
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานจัดทำ “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต” ปี 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564 395 5324
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมพิจารณากระบวนงานคุ้มครองพยาน ครั้งที่ 2-1/2564 05 กุมภาพันธ์ 2564 338 5319
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับอนุกรรมการฯ จัดทำ (ร่าง) รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาโครงการของรัฐ 05 กุมภาพันธ์ 2564 344 5315
สำนักงาน ป.ป.ท. เฝ้าระวังป้องกันการทุจริต โครงการ "1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่" พร้อมเร่งรัดติดตามตรวจสอบโครงการ "บรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ" 03 กุมภาพันธ์ 2564 447 5305
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ร่วมหารือข้อราชการทวิภาคี เสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 03 กุมภาพันธ์ 2564 342 5304
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 03 กุมภาพันธ์ 2564 367 5303
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศฯ มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 03 กุมภาพันธ์ 2564 412 5302
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจชุดสืบจังหวัดบุรีรัมย์ “จับกุมผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหารเบียดบังไนโตรเจนเหลวซึ่งใช้ในราชการกองทัพอากาศ เพื่อนำไปใช้แช่น้ำเชื้อฟาร์มวัว” 01 กุมภาพันธ์ 2564 385 5297
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เร่งวางมาตรการระยะสั้น เพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ เล็งดึงภาคประชาสังคมร่วมเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส พร้อมปูช่องทางรับเรื่องตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ 01 กุมภาพันธ์ 2564 408 5296
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุม คกก.ตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 2/2564 พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสจากประชาชน 28 มกราคม 2564 611 5292
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนา 13 ปี (25 มกราคม 2564) 25 มกราคม 2564 452 5286
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินสูงและส่งผลกระทบในวงกว้าง 22 มกราคม 2564 487 5282
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2564 21 มกราคม 2564 332 5278
รองนายกฯ วิษณุ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตและความเดือดร้อนของประชาชน 20 มกราคม 2564 415 5277
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2564 19 มกราคม 2564 507 5269
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำ "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต" 18 มกราคม 2564 454 5264
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ปี 2021 13 มกราคม 2564 470 5251
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมจัดประชุม ศอตช. ครั้งที่ 1-2/2564 12 มกราคม 2564 388 5247
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 11 มกราคม 2564 339 5246
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 06 มกราคม 2564 383 5235
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 01 มกราคม 2564 376 5222
โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔" 29 ธันวาคม 2563 474 5211
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ศปท. ครั้งที่ 2/2563 เร่งขับเคลื่อนนโยบาย "No Gift Policy" 28 ธันวาคม 2563 451 5209
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563 388 5208
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ One Map เร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ และกรณีที่เกิดผลกระทบกับประชาชน 24 ธันวาคม 2563 460 5205
สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติตนตาม “หลักคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ” เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม 24 ธันวาคม 2563 366 5204
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 7 24 ธันวาคม 2563 365 5203
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 23 ธันวาคม 2563 364 5202
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. สร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงการทุจริต และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันในภาครัฐทั่วโลก" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ 22 ธันวาคม 2563 347 5198
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล “กำหนดแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ” 21 ธันวาคม 2563 336 5193
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน “เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและให้บริการด้านการอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง” 18 ธันวาคม 2563 392 5191
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 17 ธันวาคม 2563 336 5185
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ ICAC จัดการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากรในรูปแบบทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM 16 ธันวาคม 2563 368 5182
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 15 ธันวาคม 2563 362 5173
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2563 แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันกับองค์กรภาคีเครือข่ายไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 09 ธันวาคม 2563 401 5161
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมฯ ครั้งที่ 2/2563 พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07 ธันวาคม 2563 405 5158
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดสัมมนา 07 ธันวาคม 2563 621 5157
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 05 ธันวาคม 2563 422 5154
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1/2564 วางแนวทางบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านคดีทุจริตผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 04 ธันวาคม 2563 406 5153
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ประโคนชัย​ จ.บุรีรัมย์ จับกุมผู้ต้องหาฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. กระทำการทุจริตในหน้าที่ มูลค่าความเสียหายกว่า 6 แสนบาท 03 ธันวาคม 2563 436 5152
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมวางมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 02 ธันวาคม 2563 368 5149
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU "จัดหาทนายความให้กับผู้ถูกกล่าวหาในการไต่สวนคดีทุจริตในภาครัฐ" ร่วมกับสภาทนายความ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 30 พฤศจิกายน 2563 468 5147
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ พอช. และสภาองค์กรชุมชน พิจารณาแนวทาง “ขับเคลื่อนส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต” 30 พฤศจิกายน 2563 360 5146
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมวงเสวนา "ทำงานให้โปร่งใส ต้องใส่ใจจรรยาบรรณ" ในงาน กฟผ. องค์การใสสะอาด ประจำปี 2563 30 พฤศจิกายน 2563 497 5145
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมพิจารณาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานคุ้มครองพยาน ครั้งที่ 1/2563 27 พฤศจิกายน 2563 393 5141
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับช่อง 7 HD ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง ก้าวสู่ปีที่ 54 27 พฤศจิกายน 2563 368 5140
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 46 ปี กรมบังคับคดี 27 พฤศจิกายน 2563 358 5137
สำนักงาน ป.ป.ท. “จัดทำแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 พฤศจิกายน 2563 381 5133
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) 25 พฤศจิกายน 2563 392 5132
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 เตรียมขับเคลื่อนกลยุทธ์ "2 สร้าง 4 เสริม 2 ร่วม" สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 24 พฤศจิกายน 2563 365 5129
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 23 พฤศจิกายน 2563 408 5127
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 6 23 พฤศจิกายน 2563 374 5126
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 18 พฤศจิกายน 2563 390 5124
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 44 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. 16 พฤศจิกายน 2563 420 5115
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดสัมมนา "นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) กำหนดมาตรการ กลไก และแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 12 พฤศจิกายน 2563 534 5112
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมการดำเนินการตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ “ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและลดโอกาสการทุจริต” ตามมติคณะรัฐมนตรี 16 มิถุนายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 415 5097
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 09 พฤศจิกายน 2563 385 5092
สำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายให้ความรู้ “บทบาทการดำเนินงานของ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล” 09 พฤศจิกายน 2563 385 5091
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 06 พฤศจิกายน 2563 507 5088
ปปท. เขต ๗ พบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของจังหวัดนครปฐม 05 พฤศจิกายน 2563 752 5085
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ภายในการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เตรียมวางแนวทางบูรณาการ "สร้าง เสริม ร่วม" 05 พฤศจิกายน 2563 420 5081
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือร่วมกับ ป.ย.ป. เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน 04 พฤศจิกายน 2563 444 5076
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 29 ตุลาคม 2563 436 5061
ป.ป.ท. ประสานตำรวจสืบภาค 3 จับกุมนายช่างโยธาอาวุโส เทศบาล ต.ใหม่ จ.นครราชสีมา ควบคุมงานก่อสร้างมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามรูปแบบ 27 ตุลาคม 2563 540 5059
สำนักงาน ป.ป.ท. น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม 2563 437 5056
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 21 ตุลาคม 2563 514 5054
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 480 5050
ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้ฯ ใน ศอตช. เตรียมพร้อมวางแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนส่งเสริมธรรมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตในสังคม 09 ตุลาคม 2563 472 5043
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. 07 ตุลาคม 2563 668 5040
ป.ป.ท. ประสาน ตำรวจ บก.ปปป. จับกุมเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กระทรวงพลังงาน เรียกรับเงินค่าดำเนินการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลังน้ำมัน 05 ตุลาคม 2563 698 5037
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 4 01 ตุลาคม 2563 590 5035
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 01 ตุลาคม 2563 465 5032
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประสาน ป.ป.ท. ปูพรมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย ขบวนการเรียกรับเงินจัดทำบัตรหมายเลข 0 ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 29 กันยายน 2563 591 5015
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการป้องกันกรณีความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ 29 กันยายน 2563 463 5009
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษ "นักบริหารกับกลไกการป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ" หลักสูตร นบท. รุ่นที่ 12 28 กันยายน 2563 409 5008
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2/2563 28 กันยายน 2563 437 5006
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 4 24 กันยายน 2563 433 4999
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต “สร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐต่อนักลงทุนชาวต่างชาติ” 24 กันยายน 2563 527 4998
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือกรมบัญชีกลาง “ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” 22 กันยายน 2563 511 4967
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการศึกษารูปแบบทุจริตในภาครัฐ ในวันแห่งคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา 22 กันยายน 2563 522 4961
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กันยายน 2563 526 4959
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจ สืบภาค 5 "รวบนายหน้าทำบัตรหัวศูนย์" พบหัวคิวสูง 55,000 ต่อราย 19 กันยายน 2563 662 4947
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 18 กันยายน 2563 450 4946
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร ประจำปี 2563 16 กันยายน 2563 478 4937
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวที “ขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานฯ สู่การปฏิบัติ” ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 15 กันยายน 2563 481 4932
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กำหนดแนวทาง การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2563 14 กันยายน 2563 498 4923
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนชาวต่างชาติ 14 กันยายน 2563 630 4922
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมชี้แจงการสนับสนุนทุนของกองทุนสื่อปลอดภัยฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร “ไทยเฝ้าระวัง” ตรวจสอบเงินกู้ สู้โควิด 13 กันยายน 2563 467 4918
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU ร่วมกับ 10 หน่วยงาน “สร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและบริหารจัดการพัฒนาโครงการของรัฐ” 10 กันยายน 2563 501 4912
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมอดีตเทศกิจ 2 ราย “ รีดเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ ” 10 กันยายน 2563 727 4911
สำนักงาน ป.ป.ท. ระดมสมอง จัดทำมาตรการป้องกันความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ 10 กันยายน 2563 480 4910
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 มีคำพิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด 09 กันยายน 2563 497 4904
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปท. ในรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 28 สิงหาคม 2563 574 4868
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนแนวทาง “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 28 สิงหาคม 2563 854 4867
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของ ศปท. ในส่วนราชการระดับกรม 146 หน่วยงาน 27 สิงหาคม 2563 550 4866
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 39 หน่วยงาน ให้มีความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 26 สิงหาคม 2563 724 4861
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐต่อต้านการทุจริต" เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอ.รมน. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 25 สิงหาคม 2563 600 4857
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมสัมมนา "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ" 24 สิงหาคม 2563 509 4855
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ วางแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2563 24 สิงหาคม 2563 591 4854
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ "การบริหารงานด้านคดี" 24 สิงหาคม 2563 541 4853
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.บ้านกระแชง จ.ปทุมธานี 21 สิงหาคม 2563 580 4849
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ร่วมวางแนวทางและกำหนดมาตรการ “ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ครั้งที่ 1/2563 20 สิงหาคม 2563 577 4844
ปปท.เขต ๗ เข้าร่วมการสัมมนาวิชการฯ นวัตกรรมทคโนโลยี สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม 20 สิงหาคม 2563 620 4843
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมฯ “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่น 4 สร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ “ขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านสำนวนคดี” 20 สิงหาคม 2563 566 4840
สำนักงาน ป.ป.ท. บูรณาการความร่วมมือด้านการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตในภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประพฤติมิชอบ 19 สิงหาคม 2563 527 4837
ปปท. เขต 7 ประสานกิจกรรมการปฏิบัติงาน กับ กอ.รมน โดย สำนัก จเร กอ.รมน. 18 สิงหาคม 2563 479 4832
ปปท. เขต ๗ ร่วมกับ สำนัก จเร กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ระยะที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 18 สิงหาคม 2563 604 4829
สำนักงาน ป.ป.ท. สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ” ในพื้นที่ จ.ชลบุรี พร้อมดึงภาคีร่วมเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต 17 สิงหาคม 2563 476 4828
สํานักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีเสวนาเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกรณีอนุสัญญาฯ UNCAC 2003 เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับนานาชาติ 17 สิงหาคม 2563 513 4827
คณะทำงานคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปลูกจิตสำนึก ไม่คิดทุจริตและคอร์รัปชัน” 14 สิงหาคม 2563 554 4823
ปปท.เขต 8 บรรยายเรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการป้องกันการทุจริตตามภารกิจ ป.ป.ท.” 13 สิงหาคม 2563 503 4821
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 538 4818
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 12 สิงหาคม 2563 561 4815
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 11 สิงหาคม 2563 513 4814
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 11 สิงหาคม 2563 506 4813
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เสริมสร้างความเชื่อมั่น สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 10 สิงหาคม 2563 564 4812
รองนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2562 09 สิงหาคม 2563 541 4806
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 5 07 สิงหาคม 2563 512 4804
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ “ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI” 07 สิงหาคม 2563 542 4803
"ศาลอาญาสั่งจำคุก เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฐานเรียกรับเงินจากผู้ต้องขัง" 07 สิงหาคม 2563 539 4802
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องในงาน "วันรพี" ประจำปี 2563 07 สิงหาคม 2563 506 4801
ปปท. เขต 7 เข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการ กับ ผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 06 สิงหาคม 2563 938 4800
ปปท. เขต 7 บรรยายในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนใส่ใจ “วัยเก๋า” กับเรา ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 06 สิงหาคม 2563 549 4798
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่โรงพยาบาลทุ่งสง 05 สิงหาคม 2563 695 4797
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ตรวจสอบกรณีทำคันถมปิดกั้นแม่น้ำยม สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 05 สิงหาคม 2563 556 4796
ปปท. เขต 7 ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 04 สิงหาคม 2563 724 4793
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาจัดทำรายงานการศึกษากรณีความเสียหาย จากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ (ฉบับสมบูรณ์) 03 สิงหาคม 2563 470 4788
ปปท. เขต 8 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อขยายผลเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 กรกฎาคม 2563 507 4785
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือกรมการปกครอง จัดทำระบบประเมินความเสี่ยง ป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ตามมาตรการเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินกู้ 4 แสนล้านบาท 31 กรกฎาคม 2563 596 4784
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ตามมาตรการเฝ้าระวัง "เงินกู้สู้โควิด" 4 แสนล้านบาท 30 กรกฎาคม 2563 587 4780
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 2 30 กรกฎาคม 2563 568 4779
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรม “พลังอาสา ชาว ป.ป.ท.” ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) 29 กรกฎาคม 2563 535 4774
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 535 4773
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสทุจริตเบิกจ่ายงบ “เงินกู้สู้โควิด” ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 24 กรกฎาคม 2563 558 4772
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมงาน “TOT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส” 24 กรกฎาคม 2563 559 4771
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือกระทรวงเกษตรฯ ถกมาตรการป้องกันทุจริต เฝ้าระวังการใช้งบ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 24 กรกฎาคม 2563 549 4770
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปิดกั้นลำน้ำยมและดูดทรายในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 23 กรกฎาคม 2563 676 4764
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต" 22 กรกฎาคม 2563 527 4763
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1 สั่งจำคุก 27 ปี อดีตเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ปลอมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลฯ ตามมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 22 กรกฎาคม 2563 634 4762
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือกรมการท่องเที่ยว จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 22 กรกฎาคม 2563 545 4761
สำนักงาน ป.ป.ท. นำเสนอความก้าวหน้าการบูรณาการฐานข้อมูล พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาการทุจริต 21 กรกฎาคม 2563 742 4760
คณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ถวายพระพรชัยมงคลฯ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 21 กรกฎาคม 2563 498 4759
สำนักงาน ป.ป.ท. จัด Workshop เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองพยาน 20 กรกฎาคม 2563 495 4758
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมจัดทำรายงานการศึกษากรณีความเสียหาย จากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ (ฉบับสมบูรณ์) 13 กรกฎาคม 2563 435 4757
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือสำนักงานจเรตำรวจ ร่วมตรวจสอบ เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 17 กรกฎาคม 2563 544 4744
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นยปส. รุ่นที่ 11 17 กรกฎาคม 2563 613 4743
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานความร่วมมือ กอ.รมน. ป้องปรามการทุจริต ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 16 กรกฎาคม 2563 664 4740
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จัดทำมาตรการ กลไก และกรอบแนวทาง “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 16 กรกฎาคม 2563 589 4739
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือ "ดีเอสไอ" บูรณาการตรวจสอบเงินกู้สู้โควิด เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 16 กรกฎาคม 2563 763 4738
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันทุจริตเชิงรุกปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงาน 15 กรกฎาคม 2563 588 4733
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือกับกรมพัฒนาชุมชน จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 14 กรกฎาคม 2563 584 4728
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 11 กรกฎาคม 2563 569 4723
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน MOU และงานแถลงข่าวโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 09 กรกฎาคม 2563 642 4708
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีภาคประชาสังคมร่วมกำหนดแนวทางแผนปฏิบัติการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 09 กรกฎาคม 2563 631 4707
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 5 02 กรกฎาคม 2563 825 4702
ปปท. เขต 8 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขยายผลเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02 กรกฎาคม 2563 601 4701
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 01 กรกฎาคม 2563 608 4695
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมวางแนวทางการปฏิบัติและกรอบการดำเนินงานตามกลไกบริหารของ ศอตช. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 30 มิถุนายน 2563 830 4689
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะเจ้าหน้าที่ฯ สู่มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 29 มิถุนายน 2563 589 4687
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29 มิถุนายน 2563 591 4685
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานความร่วมมือวางแนวทางปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก 23 มิถุนายน 2563 651 4680
กิจกรรมเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. 23 มิถุนายน 2563 1045 4679
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดอาวุธทางความรู้ พัฒนาทักษะพนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 2 รุ่น 2 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ-ไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตประพฤติมิชอบ 22 มิถุนายน 2563 646 4672
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการอบรมฯ บูรณาการสร้างฐานข้อมูลกลางภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 19 มิถุนายน 2563 649 4670
สำนักงาน ป.ป.ท. ผนึกกำลังสภาทนายความ ร่วมจัดทนายเข้าร่วมฟังการไต่สวนทั่วราชอาณาจักร 18 มิถุนายน 2563 710 4667
ครม. เห็นชอบ “กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ พรก. เงินกู้ฯ” 18 มิถุนายน 2563 7631 4666
สำนักงาน ป.ป.ท. ดึงผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมจัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 18 มิถุนายน 2563 654 4665
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าพบผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ หารือแนวทางการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย 16 มิถุนายน 2563 584 4661
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวิร์คช็อปแนวทางจัดทำโครงการสำคัญตามภารกิจ พร้อมเร่งขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 15 มิถุนายน 2563 665 4652
สำนักงาน ป.ป.ท. บูรณาการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจกิจการประมง จ.สมุทรสาคร 11 มิถุนายน 2563 861 4646
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 03 มิถุนายน 2563 725 4632
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งหามาตรการแนวทางป้องกันความเสียหายจากการดำเนินโครงการของรัฐ (กรณีข้อผูกพันสัญญา) 28 พฤษภาคม 2563 858 4624
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนปฏิบัติราชการ 21 พฤษภาคม 2563 1059 4622
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 04 พฤษภาคม 2563 914 4591
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน 2563 842 4578
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งมอบ "เฟสชิว" ป้องกัน COVID-19 ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 14 เมษายน 2563 1107 4564
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2562 09 เมษายน 2563 770 4560
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.นพรัตนราชธานี ใช้ป้องกัน COVID-19 07 เมษายน 2563 809 4553
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 06 เมษายน 2563 745 4546
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. จัดทำ "หน้ากากเฟสชิว" ร่วมส่งแรงใจให้ทีมแพทย์ฯ ป้องกัน COVID-19 03 เมษายน 2563 845 4542
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมวางแผนระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร 02 เมษายน 2563 677 4537
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามการดำเนินงานการศึกษากรณีความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ ครั้งที่ 3 19 มีนาคม 2563 808 4509
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (พ.ศ.2563 -2565) 18 มีนาคม 2563 878 4506
สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมกับตำรวจกองปราบปรามและตำรวจท้องที่เร่งจับกุมตัวอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยย่านฝั่งธนบุรียักยอกเงินกว่า 1 ล้าน 16 มีนาคม 2563 916 4497
สำนักงาน ปปท. เขต 8 บูรณาการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ศึกษาปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 25 กุมภาพันธ์ 2563 1896 4474
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 90 ปี 25 กุมภาพันธ์ 2563 1028 4473
สำนักงาน ป.ป.ท. เดินหน้าสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต 20 กุมภาพันธ์ 2563 1217 4469
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและแนวทางการบริหารราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 19 กุมภาพันธ์ 2563 918 4467
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครบรอบ 12 ปี 19 กุมภาพันธ์ 2563 850 4466
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบ้ติหน้าที่โดยมิชอบ 18 กุมภาพันธ์ 2563 1066 4465
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม APEC ACTWG ครั้งที่ 30 ณ ประเทศมาเลเซีย 14 กุมภาพันธ์ 2563 899 4463
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา บช.ปส. ครบรอบ 28 ปี 14 กุมภาพันธ์ 2563 922 4462
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับจังหวัดสงขลา 13 กุมภาพันธ์ 2563 3156 4460
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Right Day) 07 กุมภาพันธ์ 2563 876 4455
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมือแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนฯ และป้องกันการทุจริตเชิงรุกแบบบูรณาการ 05 กุมภาพันธ์ 2563 1051 4453
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 12 ปี 24 มกราคม 2563 1199 4447
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีสักการบูชาพระพิฆเนศประจำอาคารที่ตั้งสำนักงาน (ส่วนกลาง) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี 23 มกราคม 2563 1234 4439
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งครบรอบ 12 ปี 15 มกราคม 2563 1021 4419
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 14 มกราคม 2563 935 4416
สำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายให้ความรู้ “บทบาทการดำเนินงานของ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล” 14 มกราคม 2563 1060 4415
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งครบรอบ 43 ปี 09 มกราคม 2563 1183 4410
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 01 มกราคม 2563 984 4400
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 70 ปี 27 ธันวาคม 2562 901 4399
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 1/2562 26 ธันวาคม 2562 954 4398
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เข้าจับกุมอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริตต่อหน้าที่ “ยักยอกเงิน” กว่า 11 ล้าน 24 ธันวาคม 2562 1473 4395
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีลงนามคำรับรองในการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23 ธันวาคม 2562 1071 4394
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบายทิศทางและยุทธศาสตร์การบริหารงานสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23 ธันวาคม 2562 1233 4393
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ ตำรวจกองบังคับการปราบปราม "รวบแก๊งปลอมและสวมบัตรประชาชน" 20 ธันวาคม 2562 1849 4385
สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ.ร. และ OECD ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในโครงการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2 17 ธันวาคม 2562 963 4383
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการป้องกันและป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการกรมควบคุมโรค เนื่องในงานประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 ธันวาคม 2562 1109 4382
ปปท๙ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล 13 ธันวาคม 2562 3539 4378
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมงาน “เปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563” 13 ธันวาคม 2562 1445 4377
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. บ้านต้นปรง จังหวัดตรัง 12 ธันวาคม 2562 3687 4372
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 12 ธันวาคม 2562 904 4371
ปปท๙ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพธ์ (ชุมคณานุสรณ์) จังหวัดพัทลุง 11 ธันวาคม 2562 3222 4368
ปปท ๙ ร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่น 2562 จังหวัดสงขลา 09 ธันวาคม 2562 3932 4367
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 09 ธันวาคม 2562 1617 4366
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 05 ธันวาคม 2562 885 4349
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิคนพิการจัดพิธีลงนาม MOU การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการ 04 ธันวาคม 2562 888 4348
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมปลุกกระแสกระตุ้นจิตสำนึกคนไทยทุกภาคส่วน “ไม่ทนต่อการทุจริต” รณรงค์กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2562” 03 ธันวาคม 2562 1414 4342
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือกับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กรณีนักท่องเที่ยวอังกฤษประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐของไทย 02 ธันวาคม 2562 942 4341
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. บ้านชะแม จังหวัดสงขลา 28 พฤศจิกายน 2562 4062 4338
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร เทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) จังหวัดสงขลา 27 พฤศจิกายน 2562 2136 4337
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. บ้านชุมชนปาดัง จังหวัดสงขลา 25 พฤศจิกายน 2562 3635 4336
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. เทศบาล ๓ โศภณพิทยาคุณานุสรณ์ จังหวัดสงขลา 26 พฤศจิกายน 2562 3884 4335
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run” Run For Goodness “วิ่งรวมพลังสร้างความดีที่ยั่งยืน” 01 ธันวาคม 2562 932 4334
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับช่อง 7 HD ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งก้าวสู่ปีที่ 53 27 พฤศจิกายน 2562 885 4326
ปปท. เขต 8 ประชุมร่วมกับ ป.ป.ช. ภูเก็ต หาแนวทางป้องกันการทุจริตในจังหวัดภูเก็ต 22 พฤศจิกายน 2562 1367 4313
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 45 ปี กรมบังคับคดี 22 พฤศจิกายน 2562 896 4309
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางเตรียมขับเคลื่อนยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ประจำปี พ.ศ.2563 19 พฤศจิกายน 2562 1753 4307
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 20 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. 18 พฤศจิกายน 2562 926 4299
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 43 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. 18 พฤศจิกายน 2562 1271 4298
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร IO กลุ่มภารกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 15 พฤศจิกายน 2562 907 4297
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าชี้แจงข้อมูลต่อคณะอนุกรรมมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ ด้านการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 14 พฤศจิกายน 2562 921 4291
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าชี้แจงผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 พฤศจิกายน 2562 927 4288
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ “พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” ประจำปีงบประมาณ 2563 13 พฤศจิกายน 2562 870 4287
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคา มรดกไทยอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 07 พฤศจิกายน 2562 908 4275
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย 07 พฤศจิกายน 2562 972 4274
สำนักงาน ป.ป.ท. วางเป้าประสงค์การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี( พ.ศ. 2563 - 2565) ให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 06 พฤศจิกายน 2562 993 4272
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2562 31 ตุลาคม 2562 1320 4267
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ จ. อุบลฯ ตรวจสอบกรณีการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ให้แก่บุคคลไม่พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ 31 ตุลาคม 2562 1265 4266
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 21 ตุลาคม 2562 948 4244
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4 18 ตุลาคม 2562 977 4242
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานประกาศผล ITA ประจำปี 2562 คว้าคะแนนคุณธรรม - โปร่งใส ระดับ A ด้วยคะแนน 85.51 17 ตุลาคม 2562 1257 4239
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก 16 ตุลาคม 2562 896 4233
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับจังหวัดสงขลา 10 ตุลาคม 2562 3356 4225
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 15 09 ตุลาคม 2562 898 4222
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค หัวข้อ “Denying Safe Heaven to Corrupt Officials and Stolen Assets ” 08 ตุลาคม 2562 1060 4219
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 33 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 07 ตุลาคม 2562 898 4214
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 129 ปี กรมบัญชีกลาง 07 ตุลาคม 2562 930 4213
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา” 02 ตุลาคม 2562 957 4205
ปปท. เขต 8 ส่งวิทยากรบรรยาย “การปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต” 25 กันยายน 2562 1051 4185
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมขับเคลื่อนส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันและเฝ้าระวังการทุจริต 26 กันยายน 2562 1024 4178
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” ประจำปี 2562 24 กันยายน 2562 1005 4166
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 24 กันยายน 2562 1136 4165
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2562 19 กันยายน 2562 960 4144
ปปท.เขต 8 บรรยาย “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 17 กันยายน 2562 1049 4140
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีผู้บริหารโรงเรียนและครูฝ่ายการเงินมีพฤติกรรมไม่โปร่งใสในการบริหารโครงการอาหารกลางวันในจังหวัดบุรีรัมย์ 17 กันยายน 2562 1771 4131
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับ ศปท.ระดับกระทรวง 16 กันยายน 2562 938 4128
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 14 กันยายน 2562 920 4126
สำนักงาน ป.ป.ท. ผนึกกำลังเครือข่ายฯ ภาคประชาสังคมเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ แบบมีส่วนร่วม 13 กันยายน 2562 842 4123
สำนักงาน ป.ป.ท. คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ในผลงาน : การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 13 กันยายน 2562 1338 4122
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 12 กันยายน 2562 813 4108
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา 12 กันยายน 2562 3694 4107
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาการจัดทำข้อเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการก่อสร้างอาคาร 11 กันยายน 2562 802 4105
สำนักงาน ป.ป.ท. “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 06 กันยายน 2562 906 4097
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 21 ปี 05 กันยายน 2562 877 4090
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการจัดตั้ง ศปท.ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 04 กันยายน 2562 1085 4088
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร โครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง ประจำปี ๒๕๖๒ 30 สิงหาคม 2562 3711 4071
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตร "วิชาชีพพนักงานชั้นที่ 1" รุ่นที่ 3 29 สิงหาคม 2562 1033 4070
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมรับฟังทิศทางการขับเคลื่อน พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 29 สิงหาคม 2562 1062 4069
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 27 สิงหาคม 2562 4500 4064
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะทำงานศึกษาการทุจริตฯ เร่งสรุปแนวทางศึกษา “รูปแบบและกระบวนการออกโฉนดที่ดิน” เพื่อหามาตรการด้านป้องกันการทุจริตฯ 26 สิงหาคม 2562 1006 4062
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับจังหวัดตรัง 22 สิงหาคม 2562 3666 4058
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เติมเต็มรักให้น้องด้วยอ้อมกอด” 20 สิงหาคม 2562 924 4052
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบสถาปนา 20 ปี สำนักงาน ปปง. 19 สิงหาคม 2562 912 4050
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 สิงหาคม 2562 864 4039
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 15 สิงหาคม 2562 944 4036
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรม "PACC Mission" รวมพลังลดใช้พลาสติกและโฟม 08 สิงหาคม 2562 928 4025
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวางพวงมาลา "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องในงานวันรพี 07 สิงหาคม 2562 927 4019
สำนักงาน ป.ป.ท. ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลัก 4 ป. ให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติและแผนในระดับต่างๆ 06 สิงหาคม 2562 875 4018
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา 01 สิงหาคม 2562 4406 4013
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือกับคณะกรรมการต่อต้านการรับสินบนแห่งประเทศญี่ปุ่น 01 สิงหาคม 2562 896 4012
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสน.บางเขน และสน.พญาไท จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่ของ ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ทุจริตต่อหน้าที่ “เบียดบังทรัพย์” เป็นของตน เกือบสองแสนบาท 01 สิงหาคม 2562 1632 4011
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง-การไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 6 01 สิงหาคม 2562 1085 4010
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2562 ผลักดันแนวทาง “การประเมินความเสี่ยงการทุจริต” 3 ระดับ 3 เป้าหมาย 30 กรกฎาคม 2562 1142 4007
สำนักงาน ป.ป.ท. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 28 กรกฎาคม 2562 848 3998
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 27 กรกฎาคม 2562 1118 3997
สำนักงาน ปปท.เขต ๙ ประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อกำกับ ติดตามโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ "ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต" ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 25 กรกฎาคม 2562 4321 3996
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ เขต ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเบาะแส 24 กรกฎาคม 2562 2153 3992
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีระดมความคิดเห็น “เร่งหามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการออกโฉนดที่ดิน” ครั้งที่ 2 24 กรกฎาคม 2562 1108 3991
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ เขต ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเบาะแส 22 กรกฎาคม 2562 4011 3988
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่น 3 สร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ “ขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านสำนวนคดีและด้านวิชาการ” 22 กรกฎาคม 2562 1140 3985
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ปปท.เขต ๙ 18 กรกฎาคม 2562 3851 3979
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 31 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT 11 กรกฎาคม 2562 1124 3975
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานบุญสัปดาห์ “อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ (ท่าพระจันทร์) 10 กรกฎาคม 2562 990 3970
ผู้แทน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การต้านทุจริต” ให้กับนักเรียน ม.5 05 กรกฎาคม 2562 1478 3964
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ปปท.เขต 8 03 กรกฎาคม 2562 1515 3960
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 บูรณาการความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม 03 กรกฎาคม 2562 976 3959
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา (28 กรกฎาคม 2562) 02 กรกฎาคม 2562 1367 3955
ผู้แทน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การต้านทุจริต” ให้กับนักเรียน ม.2 28 มิถุนายน 2562 1527 3950
ปปท. เขต 8 จัดกิจกรรมคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ 28 มิถุนายน 2562 1238 3949
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการส่งเสริมความโปร่งใสระดับโลก จัดโครงการ "การเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2" 27 มิถุนายน 2562 952 3946
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา (28 กรกฎาคม 2562) 26 มิถุนายน 2562 1065 3944
ปปท. เขต ๙ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา 25 มิถุนายน 2562 3479 3943
“มหาดไทย” ผสานพลังความร่วมมือ “ป.ป.ท.” ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตเชิงรุก 21 มิถุนายน 2562 965 3933
สำนักงาน ปปท.เขต ๙ เป็นวิทยากรบรรยาย 20 มิถุนายน 2562 3543 3932
สำนักงาน ปปท.เขต ๙ เป็นวิทยากรบรรยาย 20 มิถุนายน 2562 3451 3931
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 9 20 มิถุนายน 2562 1427 3929
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ สำนักงาน ปปท. เขต ๙ 19 มิถุนายน 2562 3732 3928
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 19 มิถุนายน 2562 1064 3927
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 4 19 มิถุนายน 2562 976 3926
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาค “หารือแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563” 17 มิถุนายน 2562 1024 3918
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "เพาะต้นกล้า สร้างป่า รักษาชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" 15 มิถุนายน 2562 901 3917
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดกิจกรรมคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ 14 มิถุนายน 2562 1388 3916
เจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการ และบรรยายเรื่อง “วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ” 14 มิถุนายน 2562 1012 3915
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า การทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง-การไต่สวนดำเนินคดี และเร่งรัดคดีทุจริตรับจำนำข้าวของ ปปท. เขตพื้นที่ 2 14 มิถุนายน 2562 1360 3914
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เร่งขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริต ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า “การทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดี” ของ ปปท. เขต 4 13 มิถุนายน 2562 1063 3910
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 10 มิถุนายน 2562 4577 3902
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 3 07 มิถุนายน 2562 1284 3901
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดนำร่องส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 06 มิถุนายน 2562 1368 3900
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 05 มิถุนายน 2562 1001 3893
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 03 มิถุนายน 2562 1100 3891
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ลงนามไว้อาลัย “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 31 พฤษภาคม 2562 966 3890
ผช.ลธ.ปปท. เข้าร่วมการประชุม 7th ICAC Symposium และการฝึกอบรม IAACA-ICAC Joint Training Programme ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 29 พฤษภาคม 2562 934 3886
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติจังหวัดนำร่องส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 28 พฤษภาคม 2562 1004 3884
มาตรการ/แนวทาง การผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 28 พฤษภาคม 2562 1657 3883
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวิร์คช็อป “สร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต“ บรูณาการหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภาพรวมทั้งระบบให้สอดรับตามแผนปฏิรูปประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 27 พฤษภาคม 2562 1057 3880
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมชี้แจงการตอบคำถามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 24 พฤษภาคม 2562 913 3878
สำนักงาน ป.ป.ท. ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 23 พฤษภาคม 2562 1047 3877
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2562) 22 พฤษภาคม 2562 1113 3873
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 28 22 พฤษภาคม 2562 1060 3872
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดนนทบุรี 22 พฤษภาคม 2562 1643 3865
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 4” สร้างคนคุณภาพและมาตรฐานทางจริยธรรม 16 พฤษภาคม 2562 1302 3860
สำนักงาน ป.ป.ท. ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานฯ เตรียมวางมาตรการป้องกันการทุจริต พร้อมจัดทำ “คู่มือดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตฯ ด้านการเสริมสร้างความรู้” 15 พฤษภาคม 2562 1114 3857
ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ 14 พฤษภาคม 2562 1171 3849
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริต เตรียมจัดทำ “หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” 07 พฤษภาคม 2562 1814 3840
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 04 พฤษภาคม 2562 1239 3839
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 03 พฤษภาคม 2562 956 3836
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 01 พฤษภาคม 2562 1071 3832
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการทุจริตส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สู่การจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ระยะ 20 ปี 25 เมษายน 2562 1529 3828
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 23 เมษายน 2562 1266 3826
ศาลคดีทุจริตฯ พิพากษา จำคุก 2 ปี 6 เดือน อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม เรียกรับเงิน "สร้างอาคารแฟลตที่พักกรมพินิจฯ” 23 เมษายน 2562 1647 3825
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างองค์ความรู้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ระยะ 20 ปี 18 เมษายน 2562 1124 3819
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่น 1 11 เมษายน 2562 1372 3812
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งติดตามความคืบหน้าในการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 7 05 เมษายน 2562 3572 3803
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ จากสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงข 04 เมษายน 2562 1260 3802
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายในหัวข้อ “พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต” ณ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 02 เมษายน 2562 1145 3793
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 01 เมษายน 2562 1113 3791
ปปท.เขต ๑ จัดโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 01 เมษายน 2562 1208 3788
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดกิจกรรมข้าราชการสาธารณะและการบริการประชาชน ภายใต้งาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562” 31 มีนาคม 2562 1225 3787
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศ "OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum" ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 28 มีนาคม 2562 1213 3781
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของ ปปท. เขต 5 27 มีนาคม 2562 1250 3771
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างองค์ความรู้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ระยะ 20 ปี 25 มีนาคม 2562 1209 3770
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 10 22 มีนาคม 2562 1009 3768
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะกรรมการกิจการคมนาคมหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ 21 มีนาคม 2562 1126 3760
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความเห็น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต “โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร” 19 มีนาคม 2562 1474 3754
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่น 1 สร้างบุคลากรสู่ความเป็นผู้นำ “ขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านสำนวนคดีและด้านวิชาการ” 07 มีนาคม 2562 1711 3732
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมจัดตั้ง “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่” เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก 06 มีนาคม 2562 1549 3729
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าพบเจ้าหน้าที่การทูตฯ ประเทศญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 04 มีนาคม 2562 1103 3723
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 28 กุมภาพันธ์ 2562 1103 3719
ปปท.เขต ๙ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 26 กุมภาพันธ์ 2562 4105 3709
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 26 กุมภาพันธ์ 2562 1067 3708
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 89 ปี 25 กุมภาพันธ์ 2562 1111 3704
คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานกระบวนการป้องกันการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ สำนักงาน ป.ป.ท. 25 กุมภาพันธ์ 2562 1057 3703
ปปท. เขต 8 ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 2001 3702
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้านการเสริมสร้างความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 1313 3693
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 13 กุมภาพันธ์ 2562 1104 3692
ปปท.เขต ๑ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ 09 กุมภาพันธ์ 2562 1120 3680
ปปท.เขต ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 06 กุมภาพันธ์ 2562 3037 3679
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมประจำปีของ IAACA สมัยที่ 10 01 กุมภาพันธ์ 2562 1143 3667
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหาแนวทางยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 01 กุมภาพันธ์ 2562 1113 3666
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 28 มกราคม 2562 1176 3650
ป.ป.ท. ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สู่การบูรณาการทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐร่วมกัน 28 มกราคม 2562 1301 3649
สำนักงาน ป.ป.ท. ประกาศเจตนารมณ์ “การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในองค์กร” สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 28 มกราคม 2562 1468 3648
ปปท. เขต ๑ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อต้านทุจริตในวัยเรียน 26 มกราคม 2562 1133 3647
“25 มกราคม 2562” วันครบรอบแห่งการสถาปนา 11 ปี สำนักงาน ป.ป.ท. 25 มกราคม 2562 1587 3646
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ อบต.บางแก้ว 21 มกราคม 2562 1338 3631
สำนักงาน ป.ป.ท. ชูกิจกรรม “3ลด 3พก” ลดการใช้พลาสติกและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในองค์กร 18 มกราคม 2562 1280 3630
ผลการพิจารณาตัดสินการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 11 มกราคม 2562 1661 3617
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือการก่อสร้างถนนยางพาราภายใต้โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร” 03 มกราคม 2562 1119 3609
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 01 มกราคม 2562 1139 3600
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” 28 ธันวาคม 2561 1013 3599
ปปท.เขต ๑ ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี 21 ธันวาคม 2561 1806 3586
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบางแวก กรุงเทพฯ 20 ธันวาคม 2561 981 3585
ป.ป.ท. ร่วมกับ UNODC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “เปิดเวทีอภิปรายยกระดับค่าความโปร่งใสเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย” 17 ธันวาคม 2561 1130 3582
ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" ..." ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" 15 ธันวาคม 2561 1223 3579
ปปท.เขต ๑ ร่วมประชุมจัดทำรายละเอียด MOU กับ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 14 ธันวาคม 2561 2585 3578
ป.ป.ท. เปิดเวทีสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การบริหารงาน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 11 ธันวาคม 2561 1213 3573
ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในครอบครัวและสังคม 09 ธันวาคม 2561 1134 3571
ปปท.เขต ๙ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 07 ธันวาคม 2561 3822 3570
ป.ป.ท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมจัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “ต้านโกง โปร่งใส ใครก็ทำได้” 07 ธันวาคม 2561 1485 3569
ปปท.เขต ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียน กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 06 ธันวาคม 2561 5854 3568
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2561 05 ธันวาคม 2561 1312 3565
สำนักงาน ป.ป.ท. ลุยตรวจสอบ “เด็กผี” ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพฯ 04 ธันวาคม 2561 1321 3564
ป.ป.ท. บรรยายพิเศษความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสอนศาสนาเอกชน จ.ปัตตานี 03 ธันวาคม 2561 1252 3559
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run” รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี 02 ธันวาคม 2561 1202 3549
ป.ป.ท. ลงพื้นที่ จ.อุบลฯ ติดตามความคืบหน้ากรณี “นักเรียนผี” พบมีจำนวนนักเรียนไม่ตรงกับความเป็นจริง ชี้มีผลต่อการเบิกจ่ายงบอุดหนุนฯ และการโยกย้ายผู้บริหารของโรงเรียน 29 พฤศจิกายน 2561 1416 3548
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมปลุกกระแสทุกภาคส่วนสร้างสังคม “ไม่ทนต่อการทุจริต” รณรงค์กิจกรรมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2561” 26 พฤศจิกายน 2561 1879 3530
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3 19 พฤศจิกายน 2561 1339 3513
โครงการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ 14 พฤศจิกายน 2561 7300 3494
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ประจำปี 2561 ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 09 พฤศจิกายน 2561 1580 3482
สำนักงาน ปปท.เขต ๑ ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 07 พฤศจิกายน 2561 2724 3476
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมชมการแสดงโขน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ มรดกไทยอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 07 พฤศจิกายน 2561 1314 3475
กรมจเรทหารอากาศ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ท. 02 พฤศจิกายน 2561 1106 3469
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่การบรูณาการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 01 พฤศจิกายน 2561 1059 3466
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี 2561 31 ตุลาคม 2561 1177 3465
การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับ อบต. บางแก้ว 31 ตุลาคม 2561 1057 3464
ปปท. เขต 8 ร่วมกับผู้แทนจาก กอ.รมน. พังงา กกล.รส.พังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 24 ตุลาคม 2561 1097 3463
คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 30 ตุลาคม 2561 1303 3462
ปปท.9 ลงตรวจติดตามกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 26 ตุลาคม 2561 3637 3452
ปปท.เขต 9 ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดตรัง 25 ตุลาคม 2561 4366 3449
ปปท.9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสงขลา 24 ตุลาคม 2561 3583 3448
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ครบรอบ 108 ปี 23 ตุลาคม 2561 1055 3445
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม 2561 1053 3444
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 1146 3439
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 1215 3438
สำนักงาน ป.ป.ท. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561 1191 3435
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 5 - 19 ตุลาคม 2561) 05 ตุลาคม 2561 1945 3430
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 3” ประจำปี 2561 28 กันยายน 2561 1283 3409
ปปท ๙ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม 20 กันยายน 2561 4027 3384
ป.ป.ท. โชว์ 14 ผลงานวิชาการ “ด้านการศึกษารูปแบบการทุจริต” เตรียมนำเสนอมาตรการป้องกันและปราบปราม สู่การลดความเสี่ยงและโอกาสการทุจริต 18 กันยายน 2561 1418 3381
ปปท ๙ บรรยายพิเศษสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 15 กันยายน 2561 3491 3370
ป.ป.ท. เปิดเวทีสานความร่วมมือ “ป้องกันการทุจริตของพลเมืองอาเซียน” 13 กันยายน 2561 1205 3369
ปปท๙ เป็นวิทยากร อบต. เกาะหมาก จังหวัดพัทลุง 13 กันยายน 2561 3517 3368
สำนักงาน ป.ป.ท. ระดมความคิดเห็น ร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 12 กันยายน 2561 1180 3360
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 12 - 27 ก.ย. 2561) 12 กันยายน 2561 1371 3359
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระหว่างรัฐว่าด้วยการป้องกันการทุจริต สมัยที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 07 กันยายน 2561 1347 3354
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 53 ปี วันกองทัพปากีสถาน 06 กันยายน 2561 1248 3353
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 06 กันยายน 2561 1368 3340
ป.ป.ท. ร่วมแสดงพลัง “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 06 กันยายน 2561 1475 3339
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดกระบี่ 03 กันยายน 2561 1208 3338
“ป.ป.ท.” ผนึกกำลัง “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ชูความร่วมมือเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 สิงหาคม 2561 1244 3325
ปปท.๙ ประชุมความร่วมมือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 30 สิงหาคม 2561 3714 3324
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงาน เครือข่ายจังหวัดชุมพร 29 สิงหาคม 2561 1400 3323
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 สิงหาคม 2561 1212 3321
ป.ป.ท. เสริมศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน “อบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 3” 28 สิงหาคม 2561 1554 3316
ป.ป.ท. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “เรียกคืนผืนป่าภูเรือ” กว่า 2,700 ไร่ มูลค่า 400 กว่าล้านบาท คืนสู่สมบัติชาติ 27 สิงหาคม 2561 1166 3313
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 อ่านคำพิพากษาคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางอาญาต่อพนักงานสอบสวน 23 สิงหาคม 2561 3488 3299
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดชุมพร 21 สิงหาคม 2561 1412 3298
ปปท. เขต 8 ร่วมให้บริการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ในคราวประชุม ครม.นอกสถานที่ ณ จังหวัดระนอง และชุมพร 21 สิงหาคม 2561 1258 3297
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 22 สิงหาคม 2561 1171 3296
ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 17 หน่วยงาน ประชุมหารือมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 21 สิงหาคม 2561 1208 3295
คณะผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ท. 20 สิงหาคม 2561 1288 3286
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่จังหวัดพังงา 17 สิงหาคม 2561 1297 3285
ปปท.๙ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา 15 สิงหาคม 2561 3996 3283
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๑๒ 16 สิงหาคม 2561 4573 3272
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 71 ปี วันประกาศอิสรภาพของอินเดีย 16 สิงหาคม 2561 1166 3271
ปปท. เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายคลองเปียน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 10 สิงหาคม 2561 3745 3264
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 1041 3263
ปปท.9 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 09 สิงหาคม 2561 3082 3262
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะ ตรวจราชการสำนักงาน ปปท. เขต 8 08 สิงหาคม 2561 1202 3257
ปปท.9 ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดตรัง 07 สิงหาคม 2561 3401 3256
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานวันชาติสิงคโปร์เฉลิมฉลองครบรอบ 53 ปี วันชาติสิงคโปร์ 08 สิงหาคม 2561 1439 3255
ป.ป.ท. ร่วมกับตำรวจภูธรสีคิ้ว จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริตยักยอกเงิน กว่า 2 ล้านบาท 07 สิงหาคม 2561 1213 3254
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอสิชล และอำเภอขนอม) 07 สิงหาคม 2561 1464 3253
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 1257 3252
ป.ป.ท. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการดำเนินคดี และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 05 สิงหาคม 2561 1185 3249
ปปท ๙ ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 02 สิงหาคม 2561 2726 3248
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 1503 3246
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 1261 3240
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๑๑ 25 กรกฎาคม 2561 3979 3239
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่น 2 ประจำปี 2561 พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 25 กรกฎาคม 2561 2060 3238
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 25 กรกฎาคม 2561 1473 3237
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๑๐ 24 กรกฎาคม 2561 4226 3234
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 24 กรกฎาคม 2561 1093 3233
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา (12 สิงหาคม 2561) 24 กรกฎาคม 2561 1144 3232
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 23 กรกฎาคม 2561 1189 3230
ป.ป.ท. จับมือ อบต. บางแก้ว “ลงนามประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ” ลดความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร พร้อมต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 23 กรกฎาคม 2561 1127 3227
ปปท.๙ ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 20 กรกฎาคม 2561 3862 3226
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง โรงเรียนบ้านปาแตรายอ จังหวัดยะลา 20 กรกฎาคม 2561 1734 3225
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานสัมมนาสาธารณะ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย" 20 กรกฎาคม 2561 1346 3224
ปปท ๙ ร่วมสนับสนุนสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ 19 กรกฎาคม 2561 4303 3222
รวมใจ ป.ป.ท. จิตอาสาพัฒนาวัด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 20 กรกฎาคม 2561 1075 3221
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงกรไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ัจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กรกฎาคม 2561 1220 3220
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะสำนักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริตฮ่องกง เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้าราชการ 19 กรกฎาคม 2561 2649 3219
ปปท. เขต 8 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นทีห 19 กรกฎาคม 2561 1460 3218
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงกรไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านในโหนด ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 13 กรกฎาคม 2561 1250 3215
ปปท.เขต 8 ประชุมกำหนดแนวทางดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงกรไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพังงา 12 กรกฎาคม 2561 1324 3214
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ Mr. Simon Peh ประธานสำนักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริตฮ่องกง (ICAC) 13 กรกฎาคม 2561 1474 3213
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 12 กรกฎาคม 2561 1308 3206
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๙ 11 กรกฎาคม 2561 4565 3205
ปปท.๙ ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 10 กรกฎาคม 2561 3865 3204
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กรกฎาคม 2561 3961 3201
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะ CIAA เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฯ 04 กรกฎาคม 2561 1356 3193
ป.ป.ท. เตรียมร่วมดำเนินการจัดทำร่างเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 04 กรกฎาคม 2561 1144 3192
ปปท.๙ ประชุมการดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 03 กรกฎาคม 2561 4360 3188
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๘ 29 มิถุนายน 2561 3864 3187
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 242 ปี การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา 28 มิถุนายน 2561 1113 3186
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช 28 มิถุนายน 2561 2733 3179
ปปท๙ ร่วมโครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง ประจำปี ๒๕๖๑ 25 มิถุนายน 2561 4149 3172
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 21 มิถุนายน 2561 1482 3164
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดของโรงเรียน 18 มิถุนายน 2561 1863 3158
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 18 มิถุนายน 2561 2193 3152
ป.ป.ท. ร่วมศึกษารูปแบบพฤติการณ์ในการทุจริตระบบการธนาคาร : กรณีการทุจริตของพนักงานรับฝากเงินและตราสาร 18 มิถุนายน 2561 1222 3151
ป.ป.ท. บูรณาการ 4 หน่วยงานงานขับเคลื่อนการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 18 มิถุนายน 2561 1179 3150
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดกระบี่ 15 มิถุนายน 2561 1601 3149
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดพังงา 14 มิถุนายน 2561 1244 3148
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 15 มิถุนายน 2561 1127 3147
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดภูเก็ต 13 มิถุนายน 2561 1492 3142
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดของโรงเรียน 11 มิถุนายน 2561 1308 3141
ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 13 มิถุนายน 2561 1526 3140
สำนักงาน ป.ป.ท. สนธิกำลัง ปปป. เดินหน้าปฏิบัติการยุทธการปราบโกง ตรวจสอบทุจริตการออกโฉนดที่่ดินจังหวัดสระบุรี 09 มิถุนายน 2561 1542 3139
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือด้านการปราบปรามการทุจริต 07 มิถุนายน 2561 1320 3137
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม IRG สมัยที่ 9 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 05 มิถุนายน 2561 1240 3136
สำนักงาน ป.ป.ท. ผนึกกำลังธนาคารพาณิชย์ไทย 15 ธนาคาร ยกระดับการตรวจสอบและเชื่อมโยงเส้นทางการเงินในคดีทุจริตในภาครัฐ 04 มิถุนายน 2561 1579 3135
ป.ป.ท. จัด Workshop หาแนวทางมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "กรณีเงินออมชราภาพของผู้ประกันตน" 31 พฤษภาคม 2561 1208 3130
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมศึกษารูปแบบพฤติการณ์ สืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่มิชอบด้วยกฏหมาย 30 พฤษภาคม 2561 1313 3128
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดระนอง 25 พฤษภาคม 2561 1444 3126
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๗ 23 พฤษภาคม 2561 4420 3119
ป.ป.ท. จับมือ ACT เตรียมยกระดับหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ สร้างเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทุจริตให้เป็นมาตรฐานสากล 24 พฤษภาคม 2561 1493 3113
ป.ป.ท. ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง (กรณีการจัดซื้อผ้าห่ม) 22 พฤษภาคม 2561 1237 3111
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ 21 พฤษภาคม 2561 1472 3107
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๖ 18 พฤษภาคม 2561 3916 3105
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมศึกษารูปแบบการทุจริตกรณีการสมรสอำพรางของชาวต่างชาติต่อความมั่นคงของประเทศ 18 พฤษภาคม 2561 1237 3104
คณะกรรมการ กปนร. ประชุมพิจารณาผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ฯ (One Map) 18 พฤษภาคม 2561 2257 3103
ปปท ๙ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน 17 พฤษภาคม 2561 3943 3100
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๕ 16 พฤษภาคม 2561 4583 3099
ปปท.๙ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 15 พฤษภาคม 2561 4483 3095
สำนักงาน ป.ป.ท. วางทิศทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนธรรมาภิบาล 16 พฤษภาคม 2561 1149 3094
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษในโครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตของบุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 11 พฤษภาคม 2561 1175 3089
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 11 พฤษภาคม 2561 1243 3088
ผอ.ปปท.เขต 9 ได้รับเชิญจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 11 พฤษภาคม 2561 4698 3086
ปปท. เขต 8 จัดกิจกรรมอมรมเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08 พฤษภาคม 2561 1192 3081
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๔ 09 พฤษภาคม 2561 3970 3080
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกตรวจสอบการจัดซื้อผ้าห่มแจกผู้ยากไร้ในจังหวัดสิงห์บุรี พบคุณภาพผ้าห่มและน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน 06 พฤษภาคม 2561 1437 3076
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาศักยภาพงานวิชาการ “เตรียมจัดทำรายการผลการศึกษารูปแบบการทุจริต” 03 พฤษภาคม 2561 1417 3069
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกขยายผลตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง เพิ่ม 28 แห่ง 03 พฤษภาคม 2561 1520 3068
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ตั้งเป้า “เสริมสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน” 03 พฤษภาคม 2561 1778 3066
สำนักงาน ป.ป.ท. แถลงผลการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 76 ศูนย์ฯ พบส่อทุจริต 67 จังหวัด ไม่พบทุจริต 9 จังหวัด 30 เมษายน 2561 1795 3062
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพบส่อทุจริตเพิ่ม 60 จังหวัด 91% ของงบประมาณ 26 เมษายน 2561 1510 3060
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 25 เมษายน 2561 1382 3055
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือกรมการขนส่งทางบกประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน “เพิ่มอาวุธการตรวจสอบคดีทุจริตในภาครัฐ” 23 เมษายน 2561 1483 3049
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๑-๓ 19 เมษายน 2561 3687 3045
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 19 เมษายน 2561 1371 3044
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพบส่อทุจริตเพิ่ม 56 จังหวัด 89% ของงบประมาณ 11 เมษายน 2561 1369 3041
ผอ.ปปท.๙ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 10 เมษายน 2561 4462 3035
ปปท.๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบดูดทรายในแม่น้ำปากบาง ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 10 เมษายน 2561 3840 3034
ปปท๙ ร่วมสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ฯ กับ เทศบาลตำบลระโนด จังหวัดสงขลา 10 เมษายน 2561 3057 3030
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร “ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561" 10 เมษายน 2561 1731 3029
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามผลการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐฯ 46 หน่วยงาน 09 เมษายน 2561 1336 3026
สำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักจเร กอ.รมน. แสดงเจตจำนงร่วมในการพัฒนาความร่วมมือด้านการร้องทุกข์ร้องเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 05 เมษายน 2561 1547 3025
สำนักงาน ป.ป.ท. สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงระยะเร่งด่วนกรณีทุจริตเงินอุดหนุนสงเคราะห์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 37 แห่ง 03 เมษายน 2561 1513 3017
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนามร่วมมือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)ร่วมศึกษาวิจัย ส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 02 เมษายน 2561 1782 3016
ปปท๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนฯ จังหวัดสง่่ขลา 29 มีนาคม 2561 4917 3011
ปปท.๙ ตรวจสอบชาวประมงหาดใหญ่ร้องขอความเป็นธรรม ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ 27 มีนาคม 2561 3386 3003
สำนักงาน ป.ป.ท. สรุปการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง พบส่อทุจริต 4 นิคมฯ 1 ศูนย์ประสานงานโครงการฯ และ 1 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 26 มีนาคม 2561 1494 2996
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพบส่อทุจริตเพิ่ม 53 จังหวัด 87% ของงบประมาณ 26 มีนาคม 2561 1588 2995
ป.ป.ท. ผนึกกำลังบูรณาการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายคดีทุจริตกองทุนเสมาฯ 23 มีนาคม 2561 1688 2994
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกตรวจสอบทุจริตการใช้จ่ายงบฯ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 22 มีนาคม 2561 1574 2991
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบเงินคนไร้ที่พึ่งศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 22 มีนาคม 2561 1738 2990
ปปท ๙ ตรวจสอบนิคมมสร้างคนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 21 มีนาคม 2561 5181 2989
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีประชุมนานาชาติเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อต้านการทุจริตฯ พร้อมยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 20 มีนาคม 2561 1363 2986
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง (13 กุมภาพันธ์ –18 มีนาคม 2561) 20 มีนาคม 2561 1663 2982
ปปท. เขต 8 ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน การก่อสร้างโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 มีนาคม 2561 1850 2978
ปปท.๙ ตรวจสอบทุจริตเงินผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล 19 มีนาคม 2561 4290 2976
ปปท. เขต 8 จัดอบรมแกนนำเครือข่าย ครั้งที่ 2 ภายใต้ #โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 มีนาคม 2561 1766 2973
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการฯ กรณีพบพฤติการณ์ผิดปกติในการเบิกจ่ายเงินของนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 16 มีนาคม 2561 1482 2971
ปปท๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบดูดและขุดดินในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดตรัง 15 มีนาคม 2561 4541 2970
ปปท ๙ ร่วมสังเกตการณ์ กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานร่วมต้านทุจริต 14 มีนาคม 2561 3742 2969
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะทำงานฯ กรณีทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ฯ ของนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 15 มีนาคม 2561 1549 2968
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบทุจริตเงินคนจนของนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี 15 มีนาคม 2561 2862 2967
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 13 มีนาคม 2561 1255 2963
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. จับกุมตำรวจนอกรีต ทุจริตเรียกรับเงินแลกยึดรถ 12 มีนาคม 2561 1393 2958
ป.ป.ท. แจงความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง (13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงปัจจุบัน) 12 มีนาคม 2561 1240 2957
สำนักงาน ป.ป.ท. พบหลักฐานส่อทุจริตเงินคนจนจังหวัดนครพนม 09 มีนาคม 2561 1647 2951
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้สัมภาษณ์สื่อยักษ์ใหญ่จากสเปน กรณีนักศึกษาไทยเปิดโปงขบวนการทุจริตเงินคนจนในจังหวัดขอนแก่น 09 มีนาคม 2561 1966 2950
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 09 มีนาคม 2561 1508 2949
ปปท๙ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 08 มีนาคม 2561 3585 2948
ปปท๙ ร่วมสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ฯ กับ จังหวัดปัตตานี 07 มีนาคม 2561 4230 2947
ปปท.เขต 8 บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 07 มีนาคม 2561 1576 2944
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกรอบแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ “เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย” 07 มีนาคม 2561 1577 2943
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะจเร กอ.รมน. ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฯ ด้านการร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต 05 มีนาคม 2561 1522 2939
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐ “สร้างต้นแบบในองค์กร” ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 26 กุมภาพันธ์ 2561 1711 2924
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 23 กุมภาพันธ์ 2561 1607 2923
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ สำนักงาน ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม และคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561 2034 2921
สำนักงาน ปปท.เขต 8 ออกปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งจังหัดสุราษฎร์ธานี 22 กุมภาพันธ์ 2561 1684 2918
สำนักงาน ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการฯ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จากกรณีการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 21 กุมภาพันธ์ 2561 1961 2916
ป.ป.ท. มอบโล่เชิดชูบุคคลตัวอย่างผู้มีความกล้าหาญ ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้อง และไม่ทนต่อการทุจริต 20 กุมภาพันธ์ 2561 1922 2915
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 1480 2903
กรรรมการ ป.ป.ป. ผุู้บริหาร ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กุมภาพันธ์ 2561 4060 2902
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่บริเวณปลายแหลมตะลุมพุก เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 17 กุมภาพันธ์ 2561 1525 2901
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และต่อต้านการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมาย ป.ป.ช. และ กฎหมาย ป.ป.ท. 15 กุมภาพันธ์ 2561 1850 2900
ปปท เขต 8 ลงพื้นทีตรวจสอบกรณีการดำเนินการ ศูนย์คุ้มครองคนไร่ที่พึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กุมภาพันธ์ 2561 1498 2899
ปปท. เขต 8 จัดอบรมเสริมสร้างแกนนำเครือข่าย ภายใต้โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2561 1458 2898
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกตรวจสอบทุจริตการเบิกจ่ายเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 1717 2897
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับสินบน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางคดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 2992 2896
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานสถาปนากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ครบรอบ 26 ปี 15 กุมภาพันธ์ 2561 1328 2894
PCAC Model : สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน 46 หน่วยงาน เปิดกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตเพื่อปิดโอกาสความเสี่ยงในการรับสินบนทุกรูปแบบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 1444 2884
การเร่งรัด ติดตามคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า 08 กุมภาพันธ์ 2561 1373 2875
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือ “อุตสาหกรรมจังหวัด” ร่วมลงนาม MOU เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ยกระดับการให้บริการ อำนวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต และต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 07 กุมภาพันธ์ 2561 1702 2873
ปปท ๙ และ ปปท.อาสา ของสำนักงาน ปปท. เขต ๙ ระดมความคิดฯ 02 กุมภาพันธ์ 2561 4494 2870
ปปท ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบสนาม ๒ แห่งในจังหวัดพัทลุง 01 กุมภาพันธ์ 2561 4666 2869
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 01 กุมภาพันธ์ 2561 2756 2868
ปปท๙ จัดโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ปี ๒๕๖๑ 31 มกราคม 2561 4724 2866
การประกาศเจตนารมณ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. 05 กุมภาพันธ์ 2561 7201 2865
ปปท ๙บรรยายพิเศษ กองบิน ๕๖ สงขลา 01 กุมภาพันธ์ 2561 4136 2860
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ครั้งที่ 1/2561 31 มกราคม 2561 1659 2858
ผลงานผู้ชนะการประกวด โครงการประกวดคลิปวีดิโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 31 มกราคม 2561 4159 2857
๑ ทศวรรษ สำนักงาน ป.ป.ท. กับการมุ่งมั่นและยืนหยัด ขจัดการทุจริตในภาครัฐ ให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย 27 มกราคม 2561 1600 2855
ปปท ๙ ร่วมกับ สตง. ตรวจสอบ อควาเรียมหอยสังข์ 26 มกราคม 2561 5078 2854
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวน การใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 24 มกราคม 2561 1758 2849
ปปท ๙ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ ประจำปีงปม. พ.ศ. ๒๕๖๑ 24 มกราคม 2561 4616 2830
สำนักงาน ป.ป.ท. สานพลังสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 18 มกราคม 2561 2014 2828
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปวีดิโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 17 มกราคม 2561 1589 2822
ปปท.๙ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 16 มกราคม 2561 4280 2821
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวด โครงการประกวดคลิปวีดิโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 16 มกราคม 2561 1937 2820
ปปท ๙ ตรวจสอบ อควาเรียมหอยสังข์ 12 มกราคม 2561 3562 2819
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 01 มกราคม 2561 1724 2814
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 เสริมแนวทาง "ประชารัฐ ขจัดทุจริต" 27 ธันวาคม 2560 1435 2813
สำนักงาน ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตโกง “ออกโฉนดบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.” 26 ธันวาคม 2560 2744 2791
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการเสริมสร้างแกนนำ เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 22 ธันวาคม 2560 1559 2790
พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ 20 ธันวาคม 2560 4421 2789
พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร อบจ.ยะลา 19 ธันวาคม 2560 4014 2788
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบางแวก กรุงเทพฯ 21 ธันวาคม 2560 1660 2787
ป.ป.ท. ผนึกกำลัง 46 หน่วยงาน “ด้านการค้า การลงทุน” ร่วมลงนาม MOU เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 20 ธันวาคม 2560 1713 2784
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2560 14 ธันวาคม 2560 1294 2766
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี ๒๕๖๐ 09 ธันวาคม 2560 1443 2762
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวทีพัฒนาแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร "หลักสูตรเบื้องต้น" รุ่นที่ 8/2560 08 ธันวาคม 2560 1562 2761
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 05 ธันวาคม 2560 1554 2760
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560 04 ธันวาคม 2560 1519 2755
สำนักงาน ป.ป.ท. วางแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคล "เพิ่มสมรรถนะหลักของบุคลากร ประจำปี 2560" 01 ธันวาคม 2560 1725 2753
สำนักงาน ป.ป.ท.ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสรับฟังการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 30 พฤศจิกายน 2560 1996 2752
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง โครงการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 28 พฤศจิกายน 2560 2669 2749
ปปท๙ ร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไม้ดำ-เจ้าพะ จังหวัดตรัง 24 พฤศจิกายน 2560 4838 2746
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมองค์ความรู้ให้กับ ศปท. “จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของกระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต” 23 พฤศจิกายน 2560 1693 2731
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment - ITA) 22 พฤศจิกายน 2560 5769 2730
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับสถานบริการย่านเมืองสมุทรปราการและบางพลี 20 พฤศจิกายน 2560 1740 2720
การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 18 พฤศจิกายน 2560 1848 2719
การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 16 พฤศจิกายน 2560 2427 2717
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกรณีเจ้าหน้าที่รัฐรับส่วยคดีค้ามนุษย์ 14 พฤศจิกายน 2560 1531 2704
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติฯ 06 พฤศจิกายน 2560 1485 2698
เครือข่าย ปปท. 9 แจ้งเบาะแส เทศบาลตำบลนาสีทอง ฝังกลบขยะริมคลองสาธารณะ 01 พฤศจิกายน 2560 5016 2695
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร 02 พฤศจิกายน 2560 1864 2693
ปปท. เขต 8 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา ร่วมตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพังงา 31 ตุลาคม 2560 2872 2692
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 01 พฤศจิกายน 2560 1386 2684
ปปท. เขต 8 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา ร่วมตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพังงา 30 ตุลาคม 2560 1742 2683
ปปท. เขต ๙ เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560 4326 2680
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับนายฟรานเชสโก เชชชี่ ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านทุจริตจากสำนักงานป้องกันยาเสพติด และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 30 ตุลาคม 2560 1489 2679
“จิตอาสา ป.ป.ท.” ร่วมทำดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ 27 ตุลาคม 2560 1355 2677
ปปท๙ ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนแนวทางการปฏิบัติงานการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สน.ศอ.ปส.จชต. 25 ตุลาคม 2560 4464 2676
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดทำรายงานการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย 25 ตุลาคม 2560 1570 2672
ปปท. เขต 8 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จากใจถวายแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 24 ตุลาคม 2560 1440 2671
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม สังเกตการณ์การดำเนินการโครงการ งบรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดชุมพร 17 ตุลาคม 2560 2040 2665
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ 13 ตุลาคม 2560 1773 2659
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับโครงการอาคารโรงฝึกงาน ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 12 ตุลาคม 2560 1749 2657
ปปท.๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบหมู่ที่ ๘ บ้านเกาะน้ำรอบ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 11 ตุลาคม 2560 3700 2656
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ในพื้นที่ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 09 ตุลาคม 2560 1993 2655
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์โครงการงบกลุ่มจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 06 ตุลาคม 2560 5087 2654
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์การแถลงข่าว รายงานผลการดำเนินโครงการ 9101 ประจำจังหวัดสงขลา 09 ตุลาคม 2560 4014 2653
สำนักงาน ป.ป.ท. แจงข้อเท็จจริงกรณีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า 06 ตุลาคม 2560 2405 2652
ปปท.๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ ๙๐๑๐ 03 ตุลาคม 2560 4858 2651
ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดกระบี่ 06 ตุลาคม 2560 1733 2650
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการโครงการ 9101 04 ตุลาคม 2560 1545 2649
นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเข้าพบพนักงาน ป.ป.ท. กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา 04 ตุลาคม 2560 1444 2647
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการโครงการ 9101 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 03 ตุลาคม 2560 1966 2645
อย่าให้ใครว่าไทย "ขี้โกง" 02 ตุลาคม 2560 4090 2644
ปปท.๙ ตรวจสอบโครงการ ๙๑๐๑ ม.๕ ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 28 กันยายน 2560 4618 2643
ป.ป.ท. ร่วมกับภาคีองค์กรภาคประชาชนต่อต้านทุจริต ขับเคลื่อนแผนงานเครือข่ายประจำปี 2560-2561 พร้อมเสนอความเห็นประกอบร่าง พ.ร.บ.การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 28 กันยายน 2560 1521 2642
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์โครงการงบกลุ่มจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 27 กันยายน 2560 4595 2640
ปปท.เขต 8 ร่วมติดตามเร่งรัด การดำเนินการโครงการฯ งบเพิ่มเติม ปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช 22 กันยายน 2560 1589 2638
ปปท.เขต 8 ร่วมติดตามเร่งรัด การดำเนินการโครงการฯ งบเพิ่มเติม ปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช 21 กันยายน 2560 1825 2637
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์โครงการงบกลุ่มจังหวัด (ปัตตานี ) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ 25 กันยายน 2560 5224 2636
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 22 กันยายน 2560 1451 2635
ชาวบ้าน “อุบลราชธานี” ยื่นเรื่องให้ ป.ป.ท. ตรวจสอบการทำประชาคมพิจารณ์ไม่โปร่งใสของ อบต.หนองช้างใหญ่ เตรียมสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 22 กันยายน 2560 1820 2632
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 20 กันยายน 2560 1949 2631
ปปท.๙ ร่วมตรวจสังเกตการณ์โครงการงบกลุ่มจังหวัด (ปัตตานี ) ประจำปี ๒๕๖๐ 19 กันยายน 2560 3828 2630
ป.ป.ท. ร่วมสร้างพลัง “พนักงาน อ.ส.ค. ต่อต้านคอร์รัปชัน” 18 กันยายน 2560 1657 2629
ปปท.๙ ร่วมตรวจติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งปม.รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของจังหวัดสตูล 14 กันยายน 2560 3693 2628
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีการก่อสร้างถนนเส้น บ้านหัวไทร - บ้านบางอุดม ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเบาะแสจาก 07 กันยายน 2560 1834 2624
ป.ป.ท. ผนึกกำลังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เข้าจับกุมผู้ต้องหายักยอกอาวุธปืนราชการ 11 กันยายน 2560 1840 2623
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 05 กันยายน 2560 1712 2622
ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๐ พร้อมขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 06 กันยายน 2560 1897 2620
ป.ป.ท. ร่วมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐแก้คดีทุจริต ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต UNCAC 01 กันยายน 2560 2589 2613
ป.ป.ท. เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 30 สิงหาคม 2560 1638 2610
ป.ป.ท. ร่วมมือ ป.ป.ช. และตำรวจ ป.ป.ป. จับกุมผู้ถูกกล่าวหารับผลประโยขน์แลกใบอนุญาตกิจการพลังงานเชื่อเพลิง 29 สิงหาคม 2560 1962 2608
ป.ป.ท. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ " จิตอาสา พัฒนาวัด" ถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ครบ 60 ปี 25 สิงหาคม 2560 1615 2606
ป.ป.ท. ร่วมพัฒนาสื่อเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันในยุคสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร 23 สิงหาคม 2560 1902 2605
ศอตช. ลุยสอบทุจริตออกโฉนดที่ดินกว่า 200 ไร่ ในพื้นที่ภูเรือ 21 สิงหาคม 2560 1601 2604
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับน้อง ๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 สิงหาคม 2560 1619 2603
ปปท.๙ ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินวัดระโนด 23 สิงหาคม 2560 4072 2602
ปปท.๙ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก จังหวัดสงขลา 23 สิงหาคม 2560 4281 2601
ปปท. เขต 8 เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มณฑลทหารบกที่ 45 18 สิงหาคม 2560 2067 2593
สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งมอบดอกไม้จันทน์จากใจ ถวายแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ 17 สิงหาคม 2560 1507 2592
บรรยาย “สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ฯ” 17 สิงหาคม 2560 5046 2591
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ลานวัดโพธิ์นิมิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 สิงหาคม 2560 1645 2589
ปปท. เขต 8 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องการและปราบปรามการทุจริต จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 11 สิงหาคม 2560 1732 2588
ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากร 08 สิงหาคม 2560 1689 2587
ปปท. เขต 8 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ของจังหวัดระนอง 08 สิงหาคม 2560 1709 2586
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐ กับ ปปท.๙ 12 สิงหาคม 2560 3767 2585
ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 12 สิงหาคม 2560 1617 2584
ประชุมหารือแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ งปม.รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๐ ของจังหวัดสงขลา 09 สิงหาคม 2560 4906 2582
เยี่ยมเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมกับตรวจสอบโครงการ ๙๑๐๑ ณ จังหวัดตรัง 09 สิงหาคม 2560 4907 2581
สปท.2 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 09 สิงหาคม 2560 1581 2580
ตรวจสอบบุกรุกป่าสงวนผาดำ เทือกเขาวังพา ตำบลปาดังเบซา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 04 สิงหาคม 2560 4613 2579
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชน ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 25 กรกฎาคม 2560 1700 2578
ปปท. ๙ “ร่วมกันทำความดี บริจาคโลหิต” เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 03 สิงหาคม 2560 4650 2577
ปปท.๙ ร่วมเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการร่วมกับภาคีเครือข่าย การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น "โครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง" 31 กรกฎาคม 2560 4586 2576
ปปท.๙ กับเครือข่ายภาคประชาชน ฯ ร่วมจิตอาสาฯ จัดกิจกรรมบวชป่าต้นน้ำ ฯ 31 กรกฎาคม 2560 4502 2575
ปปท.๙ กับเครือข่ายภาคประชาชน ฯ ร่วมจิตอาสาฯ จัดกิจกรรมบวชป่าต้นน้ำ ฯ 30 กรกฎาคม 2560 4865 2574
ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช ๒๕๖๐ 31 กรกฎาคม 2560 1972 2573
ปปท.๙ จัดอบรมหลักสูตร “สายสืบ CYBER ป.ป.ท.” รุ่นที่ ๖ ประจำจังหวัดสงขลา 25 กรกฎาคม 2560 4784 2572
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมติดตามผลการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต้นแบบ ระยะที่ ๑ การรับเงินสมทบตามมาตรา ๔๐ นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศ 26 กรกฎาคม 2560 1854 2571
ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีทุจริต การเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า จ.สุโขทัย 26 กรกฎาคม 2560 1851 2570
ป.ป.ท. รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 26 กรกฎาคม 2560 1660 2569
“ชาวบ้านร้อง ป.ป.ท. ตรวจสอบรุกที่สาธารณะ จังหวัดสงขลา” 17 กรกฎาคม 2560 4367 2568
ชาว ป.ป.ท. ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตั้งเป้า ๑,๐๐๐ ดอก เพื่อทูลเกล้าถวายฯ องค์ภูมิพล 17 กรกฎาคม 2560 1676 2566
ป.ป.ท. จับมือ ๓ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมลงนาม MOU จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมมือเพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 13 กรกฎาคม 2560 1931 2565
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ จัดอบรมเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร "สายสืบ CYBER ป.ป.ท." รุ่นที่ ๔ จังหวัดสตูล 06 กรกฎาคม 2560 4820 2564
ป.ป.ท. เตรียมขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริการด้านการค้า การลงทุน อย่างโปร่งใส ไม่เรียกรับสินบนทุกรูปแบบ 05 กรกฎาคม 2560 1863 2563
สำนักงาน ปปท.เขตพื้นที่ ๙ ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพัทลุง 04 กรกฎาคม 2560 5190 2562
ปปท. ๙ เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการ ประจำจังหวัดสตูล 05 กรกฎาคม 2560 5173 2561
ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกฯ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 05 กรกฎาคม 2560 1734 2560
ปปท ๙ วิทยากรให้ความรู้กับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา 04 กรกฎาคม 2560 4550 2559
สำนักงาน ปปท. เขต 8 บรรยาย หัวข้อ “การเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และช่องทางการแจ้งเบาะแส” 23 มิถุนายน 2560 1612 2558
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 7 22 มิถุนายน 2560 1810 2557
ป.ป.ท. เตรียมจับมือ กฟภ. จัดทำโครงการต่อต้านการทุจริต ขับเคลื่อน "ธรรมาภิบาล" 03 กรกฎาคม 2560 1721 2556
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ จัดอบรมเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร "สายสืบ CYBER ป.ป.ท." รุ่นที่ ๓ จังหวัดสงขลา 01 กรกฎาคม 2560 5111 2555
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ จัดอบรมเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร "สายสืบ CYBER ป.ป.ท." รุ่นที่ ๒ จังหวัดตรัง 28 มิถุนายน 2560 4950 2554
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ จัดอบรมเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร "สายสืบ CYBER ป.ป.ท." รุ่นที่ ๑ จังหวัดพัทลุง 27 มิถุนายน 2560 4416 2553
ศอตช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาการทุจริต และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 30 มิถุนายน 2560 2253 2552
ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ต 28 มิถุนายน 2560 1735 2550
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๕ 28 มิถุนายน 2560 1727 2549
Phuket Smart City แห่งแรกของประเทศไทยขานรับนโยบายรัฐบาล “ ปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” ลงนาม MOU กับ สำนักงาน ป.ป.ท. 27 มิถุนายน 2560 1909 2548
ป.ป.ท. ระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมาตรฐานสากล ตามข้อเสนอของ สนช. 23 มิถุนายน 2560 2027 2547
สำนักงาน ปปท.เขตพื้นที่ ๙ ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตรัง 22 มิถุนายน 2560 4629 2546
ป.ป.ท. ร่วมลงนาม MOU กับ 4 หน่วยงาน “พัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมความพอเพียงสู่การลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 21 มิถุนายน 2560 1807 2545
สำนักงาน ปปท.เขตพื้นที่ ๙ ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสตูล 20 มิถุนายน 2560 4874 2544
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดอบรมเครือข่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 15 มิถุนายน 2560 1842 2542
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดอบรมเครือข่าย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 13 มิถุนายน 2560 1582 2541
ตัวแทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 บรรยายเรื่อง อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. 07 มิถุนายน 2560 1726 2540
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 19 มิถุนายน 2560 1678 2539
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 19 มิถุนายน 2560 1632 2538
ป.ป.ท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “พัฒนางานวิชาการและบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม” เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15 มิถุนายน 2560 2134 2535
ป.ป.ท.ประชุมหารือเตรียมจัดทำ (ร่าง) แนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 12 มิถุนายน 2560 2167 2533
ปปท ๙ วิทยากรให้ความรู้กับ สำนักงานเทศบาลนครตรัง 09 มิถุนายน 2560 5505 2532
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 05 มิถุนายน 2560 1900 2531
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ ศึกษาดูงาน “การดำเนินรายการวิทยุแบบมืออาชีพ” 02 มิถุนายน 2560 5066 2530
ป.ป.ท. ร่วมกับ อคส. ลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริต กรณีการเก็บรักษาข้าวในคลัง จ.นครสวรรค์ และ จ.กำแพงเพชร 02 มิถุนายน 2560 2141 2529
รายงานผลการจัดทำโครงการสัมมนาและการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 01 มิถุนายน 2560 1946 2528
สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ ๙ (สงขลา) ร่วมประชุมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๙ 31 พฤษภาคม 2560 4900 2527
สำนักงำน ปปท. เขตพื้นที่ ๙ (สงขลำ) ประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจังหวัดนรำธิวำส 29 พฤษภาคม 2560 4567 2526
สำนักงาน ป.ป.ท. ปิดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ 27 พฤษภาคม 2560 1866 2523
บรรยายให้ความรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 26 พฤษภาคม 2560 4619 2522
เลขาธิการคณะกรรมการ ปปท. สนง. ปปท ๙ ร่วมด้วย DSI สตง. ปปช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 25 พฤษภาคม 2560 5293 2521
ปปท ๙ ร่วมกิจกรรมทำบุญ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา เพื่อชุมชน FM ๑๐๑.๐๐MHz 27 พฤษภาคม 2560 5009 2520
ป.ป.ท. รุกตรวจสอบกรณีการถมดินทับ “ถนนสาธารณะ” ในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมเร่งแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ชาวบ้าน 25 พฤษภาคม 2560 2257 2519
นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าตรวจเยี่ยม สนง.ปปท. เขต ๙ 24 พฤษภาคม 2560 4711 2518
ป.ป.ท. หารือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปูแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 18 พฤษภาคม 2560 1855 2515
ปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการับสินบนทุกรูปแบบและให้บริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล 17 พฤษภาคม 2560 3532 2514
หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบ แจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1206 17 พฤษภาคม 2560 11536 2513
“เครือข่าย ปปท. เขต ๙ เป็นหูเป็นตา ร่วมติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ์ และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ” 16 พฤษภาคม 2560 5206 2512
พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ การกำหนดแนวทางติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย 11 พฤษภาคม 2560 5158 2511
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมชี้แจงทำความเข้าใจในแนวทางการติดตามตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 11 พฤษภาคม 2560 1789 2510
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง “นำธรรมาภิบาลขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก ฯ” 09 พฤษภาคม 2560 1866 2509
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ “ตรวจทุจริตโครงการตำบลละ ๕ ล้าน” 08 พฤษภาคม 2560 2468 2508
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรม “กีฬาสร้างสัมพันธ์ต้านทุจริต” 05 พฤษภาคม 2560 2037 2507
พันตำรวจโทสามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท.เขต๙ บรรยาย “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” และร่วมจัดรายการ “Happy Time กับ ปปท.” 03 พฤษภาคม 2560 4312 2506
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือ ACT “ร่างกฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต”ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 02 พฤษภาคม 2560 1923 2504
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หวังยกระดับผลงานมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมให้สูงขึ้น 28 เมษายน 2560 1786 2502
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานต่อต้านการทุจริต ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่องค์การที่มีธรรมาภิบาล 27 เมษายน 2560 2249 2501
การประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 27 เมษายน 2560 2407 2499
นางกรชนก บุญทอง หัวหน้ากลุ่มงานปราบฯ เขต๙ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ปปท.เขต ๙ เข้าร่วมกิจกรรม “๑๓๕ ปี วันศาลยุติธรรม” 21 เมษายน 2560 5017 2498
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ 21 เมษายน 2560 2339 2497
พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท.เขต๙ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรของ “ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้” 20 เมษายน 2560 5013 2494
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ ๒ สร้างคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐของประเทศสู่ความเป็นมืออาชีพ 18 เมษายน 2560 1945 2493
สำนักงาน ปปท. เขต ๘ โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต ตรวจสอบโครงการทำถนนในพืนที่อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 12 เมษายน 2560 2006 2492
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ "สืบสานความรัก ความสามัคคี น้องพี่ ป.ป.ท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐" 11 เมษายน 2560 1920 2489
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ 4 04 เมษายน 2560 2283 2488
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๑๗ ปี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 10 เมษายน 2560 1764 2487
ป.ป.ท. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบการดำเนินงานเร่งด่วน เพื่อยกระดับผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย 06 เมษายน 2560 2145 2486
ป.ป.ท. จับมือสำนักงานประกันสังคม “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล” สู่หน่วยงานต้นแบบการบริหารองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 04 เมษายน 2560 2502 2484
ป.ป.ท. เร่งรัดสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า 03 เมษายน 2560 1715 2483
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 01 เมษายน 2560 1825 2480
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. 31 มีนาคม 2560 1779 2479
เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการงานยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 มีนาคม 2560 2543 2478
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการประชุม