ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ เมื่อวันที่ View
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566 แสดงเจตนารมณ์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” 08 ธันวาคม 2566 5 10578
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. ป.ป.ช. และ ปปง. แถลงข่าวจับกุมหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป-นักวิชาการพัสดุ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ทุจริตจัดซื้อพัสดุ 44 ครั้ง มูลค่าความเสียหายกว่า 4.3 ล้านบาท 07 ธันวาคม 2566 6 10577
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 05 ธันวาคม 2566 40 10568
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาโครงการและกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 30 พฤศจิกายน 2566 51 10566
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (สปท. ป.ป.ท.) ครั้งที่ 2/2566 29 พฤศจิกายน 2566 71 10565
สำนักงาน ป.ป.ท. ชี้แจงแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต “จัดทำคู่มือฯ ป้องกันและสกัดกั้นการทุจริต” ประจำปี 2567 28 พฤศจิกายน 2566 73 10559
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง ช่อง 7 HD ก้าวสู่ปีที่ 57 27 พฤศจิกายน 2566 62 10554
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน 2566 42 10553
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้การต้อนรับจเร กอ.รมน. และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ 23 พฤศจิกายน 2566 70 10552
“งานป้องกัน ป.ป.ท.” วางแนวทางขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกฯ ปี 67 ผ่านกลไกศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 23 พฤศจิกายน 2566 59 10551
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์ประเมินและผลการประเมินความเสี่ยง ฯ เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการทุจริตระดับหน่วยงาน 22 พฤศจิกายน 2566 63 10550
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร 22 พฤศจิกายน 2566 54 10549
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี 21 พฤศจิกายน 2566 53 10547
ป.ป.ท. ประสาน ตม.สุวรรณภูมิ "รวบอดีตผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้" ยักยอกเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย คาสนามบิน 18 พฤศจิกายน 2566 68 10544
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี 17 พฤศจิกายน 2566 57 10543
ป.ป.ท. ประสานสืบนครบาล จับกุมอดีตเจ้าพนักงานป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้โดยมิชอบ 16 พฤศจิกายน 2566 111 10541
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. 16 พฤศจิกายน 2566 202 10540
ป.ป.ท. จิตอาสา ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ Big Cleaning day วัดบางคลาน จ.พิจิตร 15 พฤศจิกายน 2566 90 10539
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถนำหลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนงาน 15 พฤศจิกายน 2566 92 10538
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมชมการแสดง "โขนพระราชทาน" ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน "กุมภกรรณทดน้ำ" 10 พฤศจิกายน 2566 81 10534
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ใน ศอตช. กำหนดกรอบแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนน CPI ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 09 พฤศจิกายน 2566 89 10532
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวงและพระราชินี ในโอกาสเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2566 ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 08 พฤศจิกายน 2566 78 10531
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. และ ป.ป.ช. แถลงข่าวจับกุมนายก อบต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการฯ กว่า 2.3 ล้านบาท แลกออกใบอนุญาตขุดดินและถมดิน 09 พฤศจิกายน 2566 75 10530
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2566 ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 07 พฤศจิกายน 2566 128 10529
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปิดสัมมนา "นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2567 “กำหนดกรอบการขับเคลื่อนภารกิจ ป้อง-ปราม-ปราบ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม” 06 พฤศจิกายน 2566 120 10527
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อถ่ายทอดค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 06 พฤศจิกายน 2566 74 10526
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ 06 พฤศจิกายน 2566 87 10525
สำนักงาน ป.ป.ท. ดึงผู้แทนเอกชน - ประชาสังคม เป็น “คณะกรรมการ สปท. ป.ท.ท.” ร่วมวางแนวทางขับเคลื่อนงานด้านป้องกันการทุจริต ปี 2567 27 ตุลาคม 2566 100 10524
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา GISTDA ครบรอบ 23 ปี 03 พฤศจิกายน 2566 168 10521
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงาน The Joint Embassies and Chambers Networking 2023 สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริต ร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) 02 พฤศจิกายน 2566 185 10519
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ บก.ปปป.” ปราบทุจริต 01 พฤศจิกายน 2566 276 10513
คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 31 ตุลาคม 2566 143 10512
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ One Map ครั้งที่ 2/2566 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 30 ตุลาคม 2566 149 10511
“รองนายกฯ สมศักดิ์” ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 25 ตุลาคม 2566 186 10505
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2566 25 ตุลาคม 2566 144 10504
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. ป.ป.ช. แถลงข่าวจับกุมนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ พร้อมพวก 4 คน เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการฯ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 600,000 บาท 24 ตุลาคม 2566 153 10503
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 64 ปี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 24 ตุลาคม 2566 121 10502
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันปิยมหาราช ประจำปี 2566 23 ตุลาคม 2566 129 10500
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ปีที่ 62 20 ตุลาคม 2566 111 10498
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ครั้งที่ 1/2567 19 ตุลาคม 2566 115 10497
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา 18 ตุลาคม 2566 124 10493
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2566 132 10491
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" ประจำปี 2566 13 ตุลาคม 2566 112 10490
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 เนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" (13 ตุลาคม) ประจำปี 2566 12 ตุลาคม 2566 128 10489
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. ป.ป.ช. และ กทม. แถลงข่าวจับกุมพนักงานเทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต เรียกรับเงินค่าดูแลจากผู้ประกอบการเพื่อไม่ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ 10 ตุลาคม 2566 135 10487
สำนักงาน ป.ป.ท. บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร “ขับเคลื่อนมาตรการความโปร่งใสและลดโอกาสการทุจริตในภาครัฐ” 05 ตุลาคม 2566 152 10485
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล “เร่งวางแนวทางป้องปรามแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ” 03 ตุลาคม 2566 155 10483
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 01 ตุลาคม 2566 196 10462
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "ยกระดับค่าคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ให้แก่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 21 หน่วยงาน 26 กันยายน 2566 178 10439
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือ สตช. “พัฒนากลไกประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 25 กันยายน 2566 195 10431
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. และ ป.ป.ช. แถลงข่าวจับกุมนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ เรียกรับเงินสินบนผู้ประกอบการ กว่า 3 ล้านบาท เพื่อแลกกับการลงนามในหนังสือคู่สัญญาฯ 21 กันยายน 2566 205 10402
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้มาตรการพิเศษด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" พร้อมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 21 กันยายน 2566 166 10401
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 21 กันยายน 2566 176 10400
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการสัมมนา "ขับเคลื่อนค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ" ประจำปี 2566 20 กันยายน 2566 132 10399
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 18 กันยายน 2566 147 10386
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือข้อราชการกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ในธุรกิจ "กำนันนก" 15 กันยายน 2566 348 10367
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดสัมมนาขับเคลื่อนแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในภาครัฐ ปี 2566 เพื่อยกระดับค่า CPI 14 กันยายน 2566 196 10353
ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เป้าหมาย 4 จุด ในจ.นครปฐม 13 กันยายน 2566 179 10348
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ครั้งที่ 3/2566 ติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ปี 2567 12 กันยายน 2566 151 10344
สำนักงาน ป.ป.ท. อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมพื้นที่ กทม. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในชุมชน 06 กันยายน 2566 172 10337
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 “แสดงพลังต้านโกง ร่วมตรวจสอบคอร์รัปชัน 06 กันยายน 2566 167 10336
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 66 ปี วันชาติมาเลเซีย 05 กันยายน 2566 186 10334
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. ป.ป.ช. และ ศปท.กทม. แถลงข่าวจับกุมนายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานเขตลาดกระบัง “เรียกรับเงินแลกออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร” 05 กันยายน 2566 168 10333
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 25 ปี 05 กันยายน 2566 166 10332
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 7 01 กันยายน 2566 180 10328
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 108 01 กันยายน 2566 148 10327
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดสัมมนา "แนวทางพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ" ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 29 สิงหาคม 2566 163 10319
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคดี" ยกระดับงานด้านสำนวนคดีให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 28 สิงหาคม 2566 182 10309
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการบูรณาการสนับสนุนระบบฐานข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริง ประจำปี 2566 24 สิงหาคม 2566 228 10308
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร "บรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต" เสริมสร้างความรู้ภาคเอกชน ขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก 24 สิงหาคม 2566 164 10293
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร หารือแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 23 สิงหาคม 2566 177 10286
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ขับเคลื่่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนฯ และภาคีเครือข่าย 22 สิงหาคม 2566 213 10280
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ One Map ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 One Map กลุ่มที่ 4 และพิจารณาแนวทางการลดขั้นตอนในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการจัดทำระวางแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 18 สิงหาคม 2566 408 10262
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบสถาปนา 24 ปี สำนักงาน ปปง. 18 สิงหาคม 2566 172 10261
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 17 สิงหาคม 2566 238 10258
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือ ม.สวนดุสิต ลงนาม mou "พัฒนาแนวทางการดำเนินงานฯ แบบมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ" 17 สิงหาคม 2566 242 10256
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 12 สิงหาคม 2566 196 10249
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีพัฒนาพื้นที่เล่น ตามหลัก BBL เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566 10 สิงหาคม 2566 212 10246
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) 08 สิงหาคม 2566 227 10245
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 07 สิงหาคม 2566 186 10244
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ “ยุทธศาสตร์การป้องกันทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น” 04 สิงหาคม 2566 216 10238
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 192 10234
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุฯ ใน ศอตช. ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 27 กรกฎาคม 2566 242 10231
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 65 ปี 27 กรกฎาคม 2566 168 10230
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 26 กรกฎาคม 2566 227 10225
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 26 กรกฎาคม 2566 156 10224
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 25 กรกฎาคม 2566 173 10220
สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 19 กรกฎาคม 2566 269 10213
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 7 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานรองรับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 19 กรกฎาคม 2566 231 10212
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 2/2566 12 กรกฎาคม 2566 229 10202
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบรางวัลประกวดคำขวัญฯ ประจำปี 2566 รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร 10 กรกฎาคม 2566 259 10200
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดคำขวัญ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566 03 กรกฎาคม 2566 297 10189
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ The Nation ครบรอบ 52 ปี และก้าวสู่ปีที่ 53 03 กรกฎาคม 2566 217 10188
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม "การพัฒนาข้อมูลด้านการข่าว" และ "ทักษะด้านคุ้มครองพยาน" 31 มิถุนายน 2566 198 10187
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ” 29 มิถุนายน 2566 237 10184
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมแกร่งทักษะด้านการคุ้มครองพยาน เพิ่มศักยภาพและความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2566 28 มิถุนายน 2566 263 10182
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของกลุ่มภารกิจหลัก เพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI 27 มิถุนายน 2566 255 10177
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านงานข่าว ประจำปีงบประมาณ 2566 26 มิถุนายน 2566 253 10171
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 223 10170
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ ครั้งที่ 3/2566 23 มิถุนายน 2566 216 10168
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 23 มิถุนายน 2566 235 10167
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นยปส. รุ่นที่ 14 16 มิถุนายน 2566 298 10163
ศอตช. โดย ป.ป.ท. ร่วมกับ บช.ก. ป.ป.ช. และธนาคารกรุงไทย แถลงข่าวจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต 14 มิถุนายน 2566 467 10158
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และนิสิตฝึกงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 มิถุนายน 2566 260 10157
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 13 มิถุนายน 2566 228 10156
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 4 09 มิถุนายน 2566 337 10155
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าหารือหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจชาวต่างชาติ 09 มิถุนายน 2566 297 10154
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 25 ปี 09 มิถุนายน 2566 209 10153
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานฯ ตรวจสอบข้อมูลกรณี "สติ๊กเกอร์ส่วยรถบรรทุก" 08 มิถุนายน 2566 250 10150
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 06 มิถุนายน 2566 262 10148
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 03 มิถุนายน 2566 244 10147
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 02 มิถุนายน 2566 219 10146
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 01 มิถุนายน 2566 206 10144
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีสถานีโทรทัศน์ Nation ก้าวสู่ปีที่ 24 01 มิถุนายน 2566 439 10143
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม "2023 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum" ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 26 พฤษภาคม 2566 332 10134
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างความร่วมมือกระบวนงานภายในและกฎหมายดิจิทัล 23 พฤษภาคม 2566 343 10128
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 22 พฤษภาคม 2566 299 10127
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. ป.ป.ช. และ ปปง. แถลงข่าวกรณีจับกุมนายอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ “เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการสนามไก่ชน” 19 พฤษภาคม 2566 429 10126
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น” ผ่านระบบออนไลน์ 19 พฤษภาคม 2566 254 10123
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 12 พฤษภาคม 2566 277 10118
ป.ป.ท. ร่วมกับ ปปป. และ ป.ป.ช. แถลงข่าวกรณีบุกจับ ผอ.กองช่าง พร้อมนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง ปทุมธานี หลังเรียกรับสินบนค่าถมที่ดินจากผู้ประกอบการ มูลค่า 3 ล้านบาท 03 พฤษภาคม 2566 400 10114
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 03 พฤษภาคม 2566 300 10111
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามผลการดำเนินงานภารกิจด้านป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 02 พฤษภาคม 2566 318 10109
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 4 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานรองรับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 02 พฤษภาคม 2566 261 10108
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 27 เมษายน 2566 295 10049
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 27 เมษายน 2566 273 10048
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง” ประจำปี 2566 24 เมษายน 2566 312 10041
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 10 เมษายน 2566 362 10019
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD และหนังสือพิมพ์ข่าวสด 07 เมษายน 2566 310 10018
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันจักรี 06 เมษายน 2566 277 10017
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานแถลงข่าวโครงการพัฒนา MSME "เปิดประตู สู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ประจำปี 2566 05 เมษายน 2566 259 10016
สำนักงาน ป.ป.ท. คว้ารางวัล "องค์กรคนดี" หอเกียรติยศ วุฒิสภา 04 เมษายน 2566 256 10011
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนมาตรการความโปร่งใสและลดการทุจริตในการดำเนินงาน ตามกฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 31 มีนาคม 2566 297 10004
“รองนายก ฯ วิษณุ” มอบนโยบายผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ประจำปี 2566 30 มีนาคม 2566 285 10003
กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรีกรณี การก่อสร้างลานกีฬา (ทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง HMW HDPE) 28 มีนาคม 2566 302 9628
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งและก้าวสู่ปีที่ 60 28 มีนาคม 2566 221 9627
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ใน ศอตช. ติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ยกระดับค่าคะแนน CPI ของประเทศไทย 27 มีนาคม 2566 278 9622
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 132 ปี กระทรวงยุติธรรม 24 มีนาคม 2566 319 9620
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล พิจารณาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 23 มีนาคม 2566 537 9618
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เน้นย้ำการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนและชาวต่างชาติ 23 มีนาคม 2566 252 9617
สำนักงาน ป.ป.ท. จัด Workshop “เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนและชาวต่างชาติ” 22 มีนาคม 2566 236 9615
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) 22 มีนาคม 2566 501 9614
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ใน ศอตช. เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 21 มีนาคม 2566 234 9612
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาบุคคลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 17 มีนาคม 2566 268 9610
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมพิจารณาคู่มือและชี้แจงแนวทางการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 17 มีนาคม 2566 261 9609
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงาน ฯ พิจารณา Road map ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุน และชาวต่างชาติ ฯ ครั้งที่ 2 16 มีนาคม 2566 277 9608
ป.ป.ท. บูรณาการร่วมกับ ปปง. บก.ปปป. และ ป.ป.ช. แถลงข่าวการตรวจค้นและยึดทรัพย์สินข้าราชการจัดอบรมทิพย์ ในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา ภายใต้ "แผนปฏิบัติการตรวจค้นคนสาธารณสุข" ยึดทรัพย์สิน มูลค่ารวมกว่าสองล้านบาท 15 มีนาคม 2566 342 9605
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานปิดการอบรม "เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2566" โดยความร่วมมือทางวิชาการขององค์กรระหว่างประเทศ ICAC 10 มีนาคม 2566 279 9597
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริต" ประจำปี พ.ศ. 2566 10 มีนาคม 2566 265 9595
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐและบริหารจัดการที่ดิน 10 มีนาคม 2566 274 9593
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 08 มีนาคม 2566 350 9587
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศ ICAC “พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรฯ ประจำปี 2566” สู่แนวทางและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับภูมิภาค 07 มีนาคม 2566 306 9584
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 เพื่อกําหนดเกณฑ์การรับ-ส่งเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาการทุจริตและความเดือดร้อนของประชาชน 02 มีนาคม 2566 281 9580
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เตรียมจัดเวทีสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 02 มีนาคม 2566 273 9579
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงนาม MOU "การปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน" 27 กุมภาพันธ์ 2566 297 9573
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 93 ปี 27 กุมภาพันธ์ 2566 277 9572
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 24 กุมภาพันธ์ 2566 279 9569
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. เตรียมสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) 23 กุมภาพันธ์ 2566 288 9567
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ใน ศอตช. พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ยกระดับค่าคะแนน CPI ของประเทศไทย 23 กุมภาพันธ์ 2566 319 9566
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 8 20 กุมภาพันธ์ 2566 361 9562
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ฯ 20 กุมภาพันธ์ 2566 376 9561
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดทำแผน Road map "พัฒนาศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ" ยกระดับและสร้างมาตรฐานความโปร่งใส่ในงานบริการภาครัฐ 16 กุมภาพันธ์ 2566 290 9558
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566 394 9555
ปปท. ร่วมกับ บก.ปปป. รวบเจ้าหน้าที่การเงินฯ อบต. วังโพรง ทุจริตเงินกว่า 44 ล้านบาท 14 กุมภาพันธ์ 2566 786 9554
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน “สานพลังยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน” ปี 2566 พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจของ คทช. 10 กุมภาพันธ์ 2566 298 9549
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งรัดติดตามและกำกับการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน 09 กุมภาพันธ์ 2566 320 9544
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อยกระดับกระบวนงานสู่ดิจิทัล” เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 06 กุมภาพันธ์ 2566 366 9539
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (กรุงเทพมหานคร) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกและตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 02 กุมภาพันธ์ 2566 383 9538
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 31 มกราคม 2566 363 9532
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมหารือผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตของคณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. ครั้งที่ 1/2566 30 มกราคม 2566 288 9529
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2566 30 มกราคม 2566 276 9528
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดการอบรมส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า เพื่อยกระดับการประเมิน ITA และขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 26 มกราคม 2566 384 9525
สำนักงาน ป.ป.ท. คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 26 มกราคม 2566 359 9522
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี ก้าวสู่ปีที่ 16 “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการป้องกันเชิงรุก” 25 มกราคม 2566 449 9521
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมชี้แจง “แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อวางมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 20 มกราคม 2566 454 9513
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร "วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท." รุ่นที่ 8 พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้เกิดขึ้นกับประชาชน 16 มกราคม 2566 385 9498
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท." เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์และขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 13 มกราคม 2566 375 9497
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ ส.อ.ท. หารือแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของภาคเอกชน 13 มกราคม 2566 344 9496
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งและก้าวสู่ปีที่ 46 09 มกราคม 2566 387 9479
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 08 มกราคม 2566 311 9476
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแผนการดำเนินและขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 06 มกราคม 2566 340 9475
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 01 มกราคม 2566 416 9470
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565 445 9460
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. และ ป.ป.ช. แถลงข่าวจับกุมผู้บริหารระดับสูง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช "เรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่ในสังกัด" 27 ธันวาคม 2565 7708 9459
เลขาธฺการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ณ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. 27 ธันวาคม 2565 394 9458
สำนักงาน ป.ป.ท. รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 26 ธันวาคม 2565 700 9456
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวทีเสวนา “แนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 23 ธันวาคม 2565 440 9455
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้การต้อนรับประธานสำนักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ICAC) 22 ธันวาคม 2565 419 9453
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 22 ธันวาคม 2565 368 9452
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ขับเคลื่อนและมอบนโยบายในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 21 ธันวาคม 2565 378 9451
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติราชการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน ณ ปปท. เขต 3 21 ธันวาคม 2565 358 9450
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 21 ธันวาคม 2565 361 9449
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะบดีและเลขาธิการบริหาร ของสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ (IACA) 19 ธันวาคม 2565 638 9446
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ One Map ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน 16 ธันวาคม 2565 403 9443
ป.ป.ท. จับมือสำนักงาน กกพ. ร่วมทำ MOU เสริมสร้างความโปร่งใส ลดโอกาสและความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการบริหารงาน ผสานพลังกันป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต 15 ธันวาคม 2565 480 9441
รองนายก ฯ วิษณุ เครืองาม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 23 เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงาน ป.ป. ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 ธันวาคม 2565 368 9440
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2565 แสดงเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 09 ธันวาคม 2565 422 9425
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณามาตรการและแนวทางป้องกันการทุจริต กรณีการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 09 ธันวาคม 2565 469 9424
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีสร้างองค์ความรู้ "การป้องกันการทุจริตโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่" หนุนยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 08 ธันวาคม 2565 492 9422
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 05 ธันวาคม 2565 507 9413
คณะอนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช. พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการ "Game Changer" เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 01 ธันวาคม 2565 442 9406
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI อย่างเป็นรูปธรรม 29 พฤศจิกายน 2565 754 9405
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ "คณะกรรมการ ป.ป.ท. พบปะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ป.ป.ท." 28 พฤศจิกายน 2565 399 9398
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในหลวง - พระราชินี ในการเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร การแสดงคอนเสิร์ตรายการ “Royal Concert - Orchestral Compositions by H.R.H. Princess Sirivannavari” 26 พฤศจิกายน 2565 418 9396
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง ช่อง 7 HD ก้าวสู่ปีที่ 56 25 พฤศจิกายน 2565 424 9393
สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งมอบแก้วบริจาค 1,200 ใบ เพื่อใช้เป็นภาชนะผสมสารเคมี “ผลิตอุปกรณ์เทียมสำหรับผู้พิการ” 25 พฤศจิกายน 2565 712 9392
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสัมมนา เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการขับเคลื่อนยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” 25 พฤศจิกายน 2565 375 9391
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเวทีอภิปราย "ผสานพลังเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริตทั่วประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล" ภายใต้โครงการพัฒนาการป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ ฯ 24 พฤศจิกายน 2565 386 9389
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วม "เปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด" ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 พฤศจิกายน 2565 497 9388
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรส่งเสริมธรรมาภิบาล ฯ ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ 23 พฤศจิกายน 2565 378 9387
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กฯ 22 พฤศจิกายน 2565 380 9385
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก 15 พฤศจิกายน 2565 435 9379
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. 15 พฤศจิกายน 2565 393 9377
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 14 พฤศจิกายน 2565 425 9373
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน " สะกดทัพ" เพื่อสืบสานมรดกของชาติไทย 09 พฤศจิกายน 2565 509 9369
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกัน ฯ “ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ” ประจำปี 2566 08 พฤศจิกายน 2565 507 9365
ป.ป.ท. ปปป. ขยายผลดำเนินคดีกับปลัดปกครองอำเภอสัตหีบ กรณีเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการธุรกิจบ้านพักพูลวิลล่า 07 พฤศจิกายน 2565 462 9364
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 02 พฤศจิกายน 2565 494 9360
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 02 พฤศจิกายน 2565 392 9359
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 02 พฤศจิกายน 2565 513 9357
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายภูมิวิศาล เกษมศุข เป็น “เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.” 01 พฤศจิกายน 2565 441 9351
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. แถลงข่าวจับกุมปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอสัตหีบ “เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการธุรกิจบ้านพักพูลวิลล่า โดยให้ผู้เสียหายนำเงินหย่อนตู้บริจาค” 28 ตุลาคม 2565 486 9347
คณะกรรมการฯ สปท. ป.ป.ท. พิจารณาการขับเคลื่อนเครือข่ายพลเมืองธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 27 ตุลาคม 2565 633 9342
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกล้ำคูคลองสาธารณะ และปิดกั้นทางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ชุมชนภูมิจิตร เขตคลองเตย กทม. 26 ตุลาคม 2565 441 9340
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 3/2565 25 ตุลาคม 2565 441 9339
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 428 9333
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 22 ตุลาคม 2565 536 9332
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคให้ประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 20 ตุลาคม 2565 561 9331
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 19 ตุลาคม 2565 483 9320
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 13 ตุลาคม 2565 492 9306
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเพื่อรายงานผลการกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ตุลาคม 2565 430 9305
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบปีที่ 20 03 ตุลาคม 2565 559 9270
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 01 ตุลาคม 2565 544 9268
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาวางแนวทางมาตรการป้องปรามการทุจริตเชิงรุก ในโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 กันยายน 2565 519 9267
ป.ป.ท. ร่วมกับ บก.ปปป. และ ป.ป.ช. บูรณาการวางแผนรวบเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดปัตตานี “เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ แลกกับการออกโฉนดที่ดิน” 29 กันยายน 2565 588 9264
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเฝ้าระวังการทุจริต ในวันแห่งคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 26 กันยายน 2565 492 9259
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 22 กันยายน 2565 652 9252
คณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานฯ 21 กันยายน 2565 602 9240
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ One Map ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน 20 กันยายน 2565 533 9235
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ” เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 19 กันยายน 2565 593 9231
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 107 19 กันยายน 2565 604 9223
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร 16 กันยายน 2565 578 9222
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดสัมมนา "นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่องค์กรแห่งการยอมรับและเชื่อมั่น 14 กันยายน 2565 538 9221
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับอนุกรรมการ ฯ พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 13 กันยายน 2565 605 9216
คณะกรรมการฯ สปท. ป.ป.ท. พิจารณาแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 12 กันยายน 2565 502 9207
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติฯ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประเทศไทย) 09 กันยายน 2565 497 9202
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับอนุกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 07 กันยายน 2565 521 9188
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณีน้ำท่วมในพื้นที่โรงเรียนสมานพิชากร ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จ.นนทบุรี 06 กันยายน 2565 503 9176
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ID IA IR Chat ประจำปี 2565 05 กันยายน 2565 461 9173
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 24 ปี 05 กันยายน 2565 474 9172
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 7 ขับเคลื่อนคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 02 กันยายน 2565 616 9170
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 107 02 กันยายน 2565 618 9169
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 7 ขับเคลื่อนคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี ชั้น 2 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 01 กันยายน 2565 497 9167
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะทำงานศึกษาความเสี่ยงการทุจริต กรณีรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online ครั้งที่ 3/2565 31 สิงหาคม 2565 507 9163
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับอนุกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 30 สิงหาคม 2565 565 9162
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับบัญชีส่วย สถานบริการนาตารี อาบ อบ นวด ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิด ลงโทษจำคุก รวม 85 ปี 30 สิงหาคม 2565 538 9160
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ITA AWARDS ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 สิงหาคม 2565 516 9157
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาการดำเนินการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 26 สิงหาคม 2565 488 9156
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 7 ขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่สร้างรางยูระบายน้ำ คสล. (กลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 9 ของ เทศบาลตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 25 สิงหาคม 2565 579 9152
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 2/2565 25 สิงหาคม 2565 496 9151
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 25 สิงหาคม 2565 467 9150
ป.ป.ท. ป.ป.ช. บูรณาการร่วมกับ บก.ปปป. “จับกุมปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่” เรียกรับเงินค่าตอบแทนการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.3) 25 สิงหาคม 2565 531 9149
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมอดีตทหาร ปลอมใบรับรองแพทย์ ให้กับบุคคลเพื่อไม่ต้องผ่านการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ 23 สิงหาคม 2565 598 9146
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และข้อกำหนดจริยธรรม ครั้งที่ 1/2565 23 สิงหาคม 2565 520 9143
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ หลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 13 เรื่อง “ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุก” 19 สิงหาคม 2565 729 9137
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีเปิดอาคารถนนบรมราชชนนี สำนักงานอัยการสูงสุด 18 สิงหาคม 2565 524 9131
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 12 สิงหาคม 2565 591 9128
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานการเงิน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก ปลอมเอกสารใบเสร็จ และยักยอกเงินสมทบประกันสังคม 10 สิงหาคม 2565 741 9124
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 09 สิงหาคม 2565 588 9119
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องใน "วันรพี" ประจำปี 2565 07 สิงหาคม 2565 597 9112
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 03 สิงหาคม 2565 4564 9108
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 28 กรกฎาคม 2565 654 9100
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมปลูกกล้าแห่งความสุจริต ด้วยจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565 575 9097
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน เรื่อง แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 22 กรกฎาคม 2565 717 9096
คณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 22 กรกฎาคม 2565 698 9095
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในส่วนยอดพระเกศและสมโภชพระพุทธชินญาณวิสุทธิ ประจำสำนักงาน ก.พ. 17 กรกฎาคม 2565 690 9092
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการป้องกันการทุจริต” เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตระดับพื้นที่ 18 กรกฎาคม 2565 853 9091
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทย 12 กรกฎาคม 2565 823 9090
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 12 กรกฎาคม 2565 506 9089
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ เพื่อเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 11 กรกฎาคม 2565 552 9088
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 7 ขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาฯ 08 กรกฎาคม 2565 641 9086
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 06 กรกฎาคม 2565 856 9084
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในคลังสินค้า 05 กรกฎาคม 2565 553 9079
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (CIAA) รุ่นที่ 2 29 มิถุนายน 2565 546 9070
สำนักงาน ป.ป.ท. เดินเครื่องอบรม “หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต” เสริมสร้างความรู้ให้กับภาคเอกชนที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ 29 มิถุนายน 2565 705 9069
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมหารือคณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 6/2565 28 มิถุนายน 2565 557 9067
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการฯ วางแผนกลยุทธ์เพื่อประเมินสถานภาพและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 27 มิถุนายน 2565 580 9065
การประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาคัดเลือกเครือข่าย ป.ป.ท. ต้นแบบ และพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ครั้งที่ 5/2565 21 มิถุนายน 2565 616 9058
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในคลังสินค้า 16 มิถุนายน 2565 794 9055
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (CIAA) 15 มิถุนายน 2565 621 9051
ป.ป.ท. ประสานตำรวจกองปราบปราม และ บก.ปปป. "จับกุมอดีตผู้จัดการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เรียกรับเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ได้เงินไปจำนวน 80,000 บาท 13 มิถุนายน 2565 904 9046
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2565 09 มิถุนายน 2565 731 9043
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 09 มิถุนายน 2565 573 9042
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8 09 มิถุนายน 2565 628 9040
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเสวนาเวทีสาธารณะ “ปราบโกงประเทศไทย 2022 : มรดกกรรมการปฏิรูปประเทศ” เพื่อยกระดับความโปร่งใส สร้างสังคมเป็นธรรม 08 มิถุนายน 2565 604 9039
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้ ศอตช. พิจารณานวัตกรรมต้นแบบด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 07 มิถุนายน 2565 562 9038
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 7 07 มิถุนายน 2565 627 9037
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 03 มิถุนายน 2565 690 9036
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 01 มิถุนายน 2565 683 9031
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดตัวกิจกรรมคัดเลือก “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ยกระดับการป้องกันทุจริตเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน 31 พฤษภาคม 2565 716 9027
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแถลงผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา 27 พฤษภาคม 2565 638 9021
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวความคิดและแผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ แผนแม่บทฯ แผนย่อย และกิจกรรมปฏิรูปประเทศในปี พ.ศ. 2565-2566 27 พฤษภาคม 2565 593 9020
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก ACC (Anti-Corruption Commission) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 26 พฤษภาคม 2565 574 9018
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 6 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานรองรับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 25 พฤษภาคม 2565 695 9017
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน CAC หารือการดำเนินงานร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 24 พฤษภาคม 2565 578 9015
คณะอนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช. พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการ "มีดีต้องแชร์" และโครงการ Game Changer เพื่อป้องกันการทุจริตและยกระดับค่า CPI ของประเทศไทย 24 พฤษภาคม 2565 647 9012
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศปท. ตามแผนการปฏิรูประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 24 พฤษภาคม 2565 562 9011
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 23 พฤษภาคม 2565 652 9010
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ "กฎหมายทันสมัย ระบบราชการทันโลก แก้คอร์รัปชันทันที" 20 พฤษภาคม 2565 572 9009
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือคณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. ติดตามผลดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5/2565 20 พฤษภาคม 2565 821 9007
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 2/2565 19 พฤษภาคม 2565 588 9005
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก ACC (Anti-Corruption Commission) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 18 พฤษภาคม 2565 720 9003
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 18 พฤษภาคม 2565 847 9002
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อบูรณาการปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. 18 พฤษภาคม 2565 633 9001
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทย 12 พฤษภาคม 2565 662 8120
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 11 พฤษภาคม 2565 667 8118
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. สำโรงเหนือ และ กก.1 บก.ปส. 4 จับกุมผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว คดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในคลังสินค้า มูลค่าความเสียหายกว่า 42 ล้านบาท 11 พฤษภาคม 2565 646 8117
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุฯ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน ศอตช. พิจารณาแผนการพัฒนานวัตกรรม "ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต" 10 พฤษภาคม 2565 861 8115
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. บูรณาการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 05 พฤษภาคม 2565 622 8109
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือก “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ครั้งที่ 4/2565 03 พฤษภาคม 2565 821 8106
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 เมษายน 2565 1016 8103
คณะกรรมการฯ สปท. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตระดับพื้นที่ 28 เมษายน 2565 841 8102
“รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม” ประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามการดำเนินการคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว 27 เมษายน 2565 820 8101
ป.ป.ท. ร่วมกับ ปปป. แถลงข่าวจับกุมผู้บริหาร อบต.คลองกิ่ว บ้านบึง 26 เมษายน 2565 962 8100
ป.ป.ท. จัดเวทีระดมความคิดเห็นผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย "พัฒนานวัตกรรม" เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 26 เมษายน 2565 564 8099
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2565 725 8096
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ ICAC ฮ่องกง จัดอบรมหลักสูตร “การสืบสวนออนไลน์”เสริมสร้างความรู้และเทคนิคการสืบสวนคดีทุจริตให้มีประสิทธิภาพในระดับสากล 22 เมษายน 2565 964 8094
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันจักรี 06 เมษายน 2565 768 8078
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 13 01 เมษายน 2565 720 8076
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 01 เมษายน 2565 736 8072
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ป.ป.ท. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้ง 2 ท่าน 01 เมษายน 2565 1177 8071
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 31 มีนาคม 2565 685 8070
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 29 มีนาคม 2565 666 8067
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบรรยายให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของ กอ.รมน. 28 มีนาคม 2565 889 8066
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 28 มีนาคม 2565 564 8064
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 25 มีนาคม 2565 1036 8063
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "บูรณาการงานคุ้มครองพยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองพยานผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตในภาครัฐ 25 มีนาคม 2565 682 8062
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 131 ปี กระทรวงยุติธรรม 25 มีนาคม 2565 694 8061
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ใน ศอตช. เพื่อหารือกรอบแนวทางและแผนการดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว 24 มีนาคม 2565 798 8060
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต พิจารณาผลักดันและพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1206 พร้อมบูรณการเชิงรุกในระดับท้องที่อย่างต่อเนื่อง 24 มีนาคม 2565 587 8055
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท." เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์และขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 23 มีนาคม 2565 906 8054
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนมาตรการยกระดับค่า CPI ของประเทศไทย สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ” ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และใกล้เคียง 22 มีนาคม 2565 774 8048
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" ปลุกจิตสำนึกและขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 22 มีนาคม 2565 611 8047
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 42 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า 22 มีนาคม 2565 534 8046
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างสมรรถนะและแนวปฏิบัติในกระบวนการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ประจำปี 2565 22 มีนาคม 2565 540 8045
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และกรมบัญชีกลาง เดินหน้าพัฒนาระบบฯ ปิดจุดเสี่ยงการทุจริตผ่านระบบ KTB Corporate Online 16 มีนาคม 2565 665 8036
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 7 07 มีนาคม 2565 836 8020
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือก “กลุ่มเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบ” รุกเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่ 07 มีนาคม 2565 692 8019
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเวทีเสวนา OECD Integrity Review oF Thailand 2021 ระยะที่ 2 การบรรลุนโยบายเสริมสร้างความซื่อตรงที่มีประสิทธิภาพและการปฏิรูปอย่างยั่งยืน 04 มีนาคม 2565 883 8016
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางตรวจสอบและติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ประจำปี 2565 04 มีนาคม 2565 675 8015
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานการศึกษามาตรการ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 03 มีนาคม 2565 815 8009
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2565 621 6071
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว คดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในคลังสินค้า 22 กุมภาพันธ์ 2565 885 6066
ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุฯ ขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ใน ศอตช. เร่งพิจารณาจัดทำแผนงานระยะสั้น - ยาว หนุนข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI ของประเทศไทย 22 กุมภาพันธ์ 2565 685 6065
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมพร้อมยกค่าระดับคะแนน ITA ประจำปี พ.ศ. 2565 ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 21 กุมภาพันธ์ 2565 988 6060
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับ ศอตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการ “ล้างบาป ปราบอลัชชี ทุจริตเงินทอนวัด” 18 กุมภาพันธ์ 2565 951 6056
ป.ป.ท. ร่วมกับ สภ. เมืองขอนแก่น "จับอดีตผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ ในสังกัดพื้นที่จังหวัดขอนแก่นข้อหาทุจริตเงินโครงการฯ" 17 กุมภาพันธ์ 2565 996 6055
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน – ภาคประชาสังคม “วางเป้าหมายการดำเนินงานต่อต้านการทุจริตสู่ระดับจังหวัด” 17 กุมภาพันธ์ 2565 784 6054
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการศึกษามาตรการป้องกันการกระทำผิด กรณีสถานที่เล่นการพนัน ฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ฯ 15 กุมภาพันธ์ 2565 597 6053
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ 10 หน่วยงาน “ลงนาม MOU ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ” มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 11 กุมภาพันธ์ 2565 639 6048
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทางคัดเลือกเครือข่าย ป.ป.ท.ต้นแบบ และพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 09 กุมภาพันธ์ 2565 828 6041
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสถาบัน GBDi หารือแนวทางระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาและสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภาครัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 07 กุมภาพันธ์ 2565 636 6039
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาคัดเลือกกระบวนการจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 07 กุมภาพันธ์ 2565 655 6038
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับธนาคารกรุงไทยและกรมบัญชีกลาง เร่งหามาตรการป้องกัน-ปิดช่องทางทุจริต กรณีการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online 03 กุมภาพันธ์ 2565 874 6031
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 7 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 31 มกราคม 2565 668 6021
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 31 มกราคม 2565 794 6019
คณะอนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช. พิจารณาแนวทาง ขับเคลื่อนโครงการ "มีดีต้องแชร์" เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 29 มกราคม 2565 793 6017
สำนักงาน ป.ป.ท. วางแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 มกราคม 2565 988 6014
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการศึกษามาตรการป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 27 มกราคม 2565 585 6013
อนุฯ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ประชุมพิจารณาวางระบบการป้องกันการทุจริตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ 27 มกราคม 2565 642 6012
ป.ป.ท. บูรณาการหน่วยงานฯ ผลักดันแนวทางการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในการป้องกันการทุจริต 26 มกราคม 2565 699 6008
ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต” ให้แก่เครือข่าย ศปท. จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก 26 มกราคม 2565 614 6007
“รองนายก ฯ วิษณุ” มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ฯ ประจำปี พ.ศ.2565 และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี สำนักงาน ป.ป.ท. ผ่านระบบออนไลน์ 25 มกราคม 2565 643 6004
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 1/2565 20 มกราคม 2565 960 6000
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต" ครั้งที่ 1/2565 19 มกราคม 2565 655 5993
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 18 มกราคม 2565 624 5992
สำนักงาน ป.ป.ท. “วางหลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือกเครือข่าย ป.ป.ท. - พื้นที่สีขาวต้นแบบ” ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 13 มกราคม 2565 909 5986
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมร่างบันทึกข้อตกลงด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ครั้งที่ 1/2565 13 มกราคม 2565 622 5985
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ และบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 12 มกราคม 2565 645 5979
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ คณะที่ 2.2 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 มกราคม 2565 801 5975
สำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 10 มกราคม 2565 629 5974
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2565 10 มกราคม 2565 889 5973
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 01 มกราคม 2565 1128 5965
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564 663 5961
“รองนายกฯ วิษณุ” ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการป้องกัน-แก้ไขปัญหาการทุจริตและความเดือดร้อนของประชาชน 27 ธันวาคม 2564 651 5960
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันเปิดสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) 23 ธันวาคม 2564 648 5956
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 23 ธันวาคม 2564 916 5955
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต" ครั้งที่ 12/2564 23 ธันวาคม 2564 664 5953
ป.ป.ท. เปิดค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ให้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย 21 ธันวาคม 2564 756 5950
สำนักงาน ป.ป.ท. รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 21 ธันวาคม 2564 3187 5948
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 2/2564 17 ธันวาคม 2564 870 5945
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 3/2564 16 ธันวาคม 2564 641 5941
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาแนวทางยกระดับค่าคะแนน CPI 15 ธันวาคม 2564 690 5939
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกัน “ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก” 13 ธันวาคม 2564 659 5936
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564 แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันกับองค์กรภาคีเครือข่ายไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 09 ธันวาคม 2564 668 5934
ป.ป.ท. ประสาน กองปราบปราม “จับกุมอดีตเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบล จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม แต่ไม่นำเงินส่งกองคลัง 08 ธันวาคม 2564 712 5933
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 05 ธันวาคม 2564 970 5931
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 05 ธันวาคม 2564 907 5930
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ "คอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันได้อย่างไร" 05 ธันวาคม 2564 774 5929
สำนักงาน ป.ป.ท. อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม ยกระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต 01 ธันวาคม 2564 910 5925
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 12/2564 29 พฤศจิกายน 2564 688 5921
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม "พิจารณา ร่าง MOU ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ" 25 พฤศจิกายน 2564 848 5917
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุฯ ภายใต้ ศอตช. เตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 24 พฤศจิกายน 2564 685 5911
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 24 พฤศจิกายน 2564 661 5910
สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. หารือแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ 24 พฤศจิกายน 2564 658 5909
คณะอนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช. ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ "มีดีต้องแชร์" เพื่อรวบรวมเครื่องมือ-กลไกตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 23 พฤศจิกายน 2564 785 5908
สำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร วางแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23 พฤศจิกายน 2564 698 5907
สำนักงาน ป.ป.ท. คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 23 พฤศจิกายน 2564 632 5906
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำและสัตว์ป่า สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการ 19 พฤศจิกายน 2564 668 5905
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 19 พฤศจิกายน 2564 741 5904
ป.ป.ท. ประสานกองปราบปราม “จับกุมอดีตพนักงานธนาคาร ยักยอกเงินกว่า 7 ล้านบาท”หลบหนีคดีจาก จ.ชัยนาท กว่าสิบปี ไปบวชเป็นพระในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา 18 พฤศจิกายน 2564 670 5902
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 18 พฤศจิกายน 2564 623 5901
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 17 พฤศจิกายน 2564 779 5900
สำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน "พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก" 16 พฤศจิกายน 2564 942 5897
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือธนาคารกรุงไทย ปิดช่องทางความเสี่ยงการทุจริต รับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online 16 พฤศจิกายน 2564 801 5896
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 45 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. 16 พฤศจิกายน 2564 723 5895
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมวุฒิสภา นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 15 พฤศจิกายน 2564 821 5894
ป.ป.ท. ประสานตำรวจกองปราบปราม และกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช  "จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่การเงินเทศบาล ปลอมลายมือสั่งจ่ายเช็ค ยักยอกเงินกว่าสี่แสนบาท" 13 พฤศจิกายน 2564 1671 5891
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่การเงินเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ยักยอกเงินกว่า 1 ล้านบาท 13 พฤศจิกายน 2564 1012 5890
การสัมมนานโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนงานฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 08 พฤศจิกายน 2564 751 5887
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 04 พฤศจิกายน 2564 716 5876
กรรมการ ป.ป.ท. และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเลือกนายพีรพล พิชยวัฒน์ กรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานกรรมการ ป.ป.ท. 04 พฤศจิกายน 2564 960 5875
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 31 ตุลาคม 2564 717 5873
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)เพื่อหารือในประเด็นพื้นที่ทับซ้อน 28 ตุลาคม 2564 869 5871
สำนักงาน ป.ป.ท. เดินหน้าป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก ติวเข้ม 402 หน่วยงาน ปิดช่องเสี่ยงทุจริต 3 ด้าน 26 ตุลาคม 2564 756 5860
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมอดีตหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ยักยอกเงินเทศบาล 23 ตุลาคม 2564 957 5857
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 698 5856
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 20 ตุลาคม 2564 677 5855
ป.ป.ท. วางแนวทาง "การจัดการข่าวปลอม Fake News" รองรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวปลอมที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร 20 ตุลาคม 2564 649 5854
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม พิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 19 ตุลาคม 2564 773 5853
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี “คมชัดลึก ออนไลน์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี 15 ตุลาคม 2564 1039 5845
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 669 5838
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส.4 จับกุมอดีตหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.สุรินทร์ “ยักยอกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์” ความเสียหายกว่า 5.5 แสนบาท 11 ตุลาคม 2564 809 5830
ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่ปกครอง "สวมบัตรประชาชนให้คนต่างด้าว" หลบหนีคดีจากจังหวัดชัยภูมิ มาเก็บของเก่าขายในพื้นที่จังหวัดตรัง 10 ตุลาคม 2564 986 5829
การสัมมนานโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติเชิกรุก 07 ตุลาคม 2564 751 5821
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 01 ตุลาคม 2564 663 5785
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 11/2564 29 กันยายน 2564 743 5769
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจ บก.ปปป. จับกุมอดีตหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี “ยักยอกเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ กว่า 6 แสนบาท” 28 กันยายน 2564 922 5767
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 2/2564 27 กันยายน 2564 663 5765
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมวางแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประจำปี 2565 22 กันยายน 2564 854 5760
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุฯ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจ พิจารณาแนวทางข้อเสนอจัดตั้ง (ศปท.) ภายในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 22 กันยายน 2564 677 5759
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 5 20 กันยายน 2564 697 5748
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม หารือและติดตามการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 17 กันยายน 2564 656 5730
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเชื่อมั่นของประชาชน มุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม 15 กันยายน 2564 732 5722
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 4/2564 เร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการรองรับการปฏิบัติงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 10 กันยายน 2564 692 5710
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 3 09 กันยายน 2564 674 5705
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือ ศปท. 39 แห่ง สร้างมาตรฐานคุณภาพ การบริหารจัดการความสี่ยงการทุจริต ยกระดับค่าคะแนน CPI 08 กันยายน 2564 755 5699
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนของ ศอตช. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 08 กันยายน 2564 680 5696
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจภูธร จ.ศรีสะเกษ จับกุมอดีตพนักงานจัดเก็บรายได้เทศบาล ปลอมใบเสร็จและยักยอกเงิน 01 กันยายน 2564 950 5672
สำนักงาน ป.ป.ท. จัด “โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางไกล 27 สิงหาคม 2564 1022 5660
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 25 สิงหาคม 2564 726 5659
สำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงาน “ด้านบริหารคดี” ประจำปี 2564 เพื่อวางแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 25 สิงหาคม 2564 1337 5652
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมออนไลน์ "ขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 1) ขยายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญฯ 24 สิงหาคม 2564 1139 5647
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน - ประชาสังคม หารือการวางแนวทางส่งเสริมและสนันสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 23 สิงหาคม 2564 937 5646
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการจริยธรรม เพื่อคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 20 สิงหาคม 2564 907 5643
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนาม MOU “บูรณาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ” 13 สิงหาคม 2564 674 5635
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิด “ค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและยกระดับการมีส่วนร่วมของเยาวชนรุ่นใหม่ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 09 สิงหาคม 2564 801 5623
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1 (รุ่น 5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 09 สิงหาคม 2564 776 5622
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมบรรยายธรรม หัวข้อ “ยิ่งทำงาน ยิ่งเจอโลกธรรม” ให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 06 สิงหาคม 2564 970 5621
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับตำรวจ บก.ปปป. ซ้อนแผนบุกจับผู้อำนวยการโรงพยาบาล เรียกรับเงิน 93,000 บาทในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 05 สิงหาคม 2564 853 5616
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2 (รุ่น 3) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 02 สิงหาคม 2564 726 5605
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำคณะผู้บริหารฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 23 กรกฎาคม 2564 706 5596
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรผ่านระบบเทคโนโลยี Optical Character Recognition 21 กรกฎาคม 2564 737 5592
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 20 กรกฎาคม 2564 742 5591
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 15 กรกฎาคม 2564 844 5586
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมเทศนาธรรม หัวข้อ “ธรรมะกับการทำงาน” ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม 30 มิถุนายน 2564 845 5564
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำคณะผู้บริหารฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 มิถุนายน 2564 712 5563
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับตำรวจ บก.ปปป. ซ้อนแผนบุกจับ “วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ เรียกรับเงิน 120,000 บาท” โครงการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น ซ้ำเติมผู้รับเหมาในช่วงวิกฤติโควิด -19 27 มิถุนายน 2564 1002 5561
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันการทุจริต พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในระดับพื้นที่ 23 มิถุนายน 2564 656 5559
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล “ขับเคลื่อนและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 22 มิถุนายน 2564 783 5557
คณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. ประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 21 มิถุนายน 2564 604 5554
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 20 มิถุนายน 2564 922 5553
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 18 มิถุนายน 2564 634 5552
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกองบังคับการปราบปราม จับกุมอดีตพนักงานเก็บค่าโดยสาร ขสมก. มีพฤติการณ์เก็บค่าโดยสารแล้วไม่ฉีกตั๋วให้ผู้โดยสาร 15 มิถุนายน 2564 705 5545
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 09 มิถุนายน 2564 761 5535
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ 8/2564 27 พฤษภาคม 2564 586 5529
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรสู่การยกระดับมาตรฐานองค์กร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564 20 พฤษภาคม 2564 578 5524
คณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. ประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 19 พฤษภาคม 2564 686 5520
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 17 พฤษภาคม 2564 588 5511
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมพิจารณาการใช้แอปพลิเคชัน / แพลตฟอร์มดิจิทัลเกี่ยวกับภารกิจด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 เมษายน 2564 618 5488
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือผู้แทนภาคเอกชน - ประชาสังคม ครั้งที่ 4/2564 "ขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต" 26 เมษายน 2564 835 5487
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2564 579 5484
“รองนายกฯ วิษณุ” ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 21 เมษายน 2564 588 5478
อนุฯ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ใน ศอตช. ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน "รวบรวมเครื่องมือ-กลไกตรวจสอบและป้องกันการทุจริต" 20 เมษายน 2564 865 5473
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ 7/2564 09 เมษายน 2564 566 5471
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งสื่อมวลชน 09 เมษายน 2564 560 5470
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณา (ร่าง) คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 07 เมษายน 2564 606 5458
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ยักยอกเงินภาษีกว่า 2 แสนบาท 07 เมษายน 2564 903 5457
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 06 เมษายน 2564 605 5452
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2/2564 หารือแนวทางการรณรงค์และการสร้างการรับรู้สู่ประชาชน 05 เมษายน 2564 604 5451
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการภายใต้ ศอตช. ครั้งที่ 2/2564 02 เมษายน 2564 584 5440
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ ตรวจติดตาม ขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 02 เมษายน 2564 744 5439
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 31 มีนาคม 2564 599 5435
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีร่วมบูรณาการงานคุ้มครองพยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “พัฒนาระบบงานคุ้มครองพยานในคดีทุจริต” 30 มีนาคม 2564 685 5430
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 2/2564 30 มีนาคม 2564 551 5429
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” 29 มีนาคม 2564 627 5428
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม “รุกป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่” 29 มีนาคม 2564 832 5427
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 ร่วมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 29 มีนาคม 2564 632 5426
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนมาตรการความโปร่งใสและการลดการทุจริตในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 26 มีนาคม 2564 583 5425
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 57 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 26 มีนาคม 2564 621 5424
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือผู้แทนภาคเอกชน -ประชาสังคม “บูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 25 มีนาคม 2564 746 5422
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 130 ปี กระทรวงยุติธรรม 25 มีนาคม 2564 750 5421
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 6/2564 22 มีนาคม 2564 582 5413
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 6 22 มีนาคม 2564 589 5412
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ครั้งที่ 6/2564 22 มีนาคม 2564 707 5411
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 41 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า 22 มีนาคม 2564 615 5409
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2564 16 มีนาคม 2564 640 5399
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ครั้งที่ 5/2564 16 มีนาคม 2564 623 5398
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2564 15 มีนาคม 2564 640 5394
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีธรรมมาภิบาล 11 มีนาคม 2564 761 5389
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2564 10 มีนาคม 2564 796 5388
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ครั้งที่ 5/2564 09 มีนาคม 2564 668 5385
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของ ศอตช. ครั้งที่ 1/2564 08 มีนาคม 2564 683 5383
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีเสวนา“แนวทางขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้การทุจริตลดลง ค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยสูงขึ้น” 05 มีนาคม 2564 804 5382
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 04 มีนาคม 2564 567 5380
สำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายให้ความรู้ “บทบาทการดำเนินงานของ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล” 02 มีนาคม 2564 697 5374
คณะอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้ฯ ใน ศอตช. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 609 5361
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิด กรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 4/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 669 5360
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หารือแนวทางบูรณาการดำเนินการเร่งรัดและติดตามเรื่องเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 25 กุมภาพันธ์ 2564 635 5356
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 675 5355
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2/2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 606 5354
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากรอบและแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 23 กุมภาพันธ์ 2564 600 5353
สำนักงาน ป.ป.ท. รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรม” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 23 กุมภาพันธ์ 2564 584 5352
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ภายในศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงาน 23 กุมภาพันธ์ 2564 847 5350
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ และแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 17 กุมภาพันธ์ 2564 598 5339
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ UNDP และ IOD หารือการดำเนินงานยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 16 กุมภาพันธ์ 2564 598 5338
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ 16 กุมภาพันธ์ 2564 578 5337
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 6 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มุ่งพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน สู่มาตรฐานการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 15 กุมภาพันธ์ 2564 633 5336
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 15 กุมภาพันธ์ 2564 570 5335
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564 634 5333
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุม คกก.ตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ครั้งที่ 3/2564 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจากคณะอนุกรรมการฯ 09 กุมภาพันธ์ 2564 565 5329
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง "ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ" 08 กุมภาพันธ์ 2564 626 5325
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานจัดทำ “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต” ปี 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564 670 5324
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมพิจารณากระบวนงานคุ้มครองพยาน ครั้งที่ 2-1/2564 05 กุมภาพันธ์ 2564 569 5319
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับอนุกรรมการฯ จัดทำ (ร่าง) รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาโครงการของรัฐ 05 กุมภาพันธ์ 2564 594 5315
สำนักงาน ป.ป.ท. เฝ้าระวังป้องกันการทุจริต โครงการ "1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่" พร้อมเร่งรัดติดตามตรวจสอบโครงการ "บรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ" 03 กุมภาพันธ์ 2564 714 5305
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ร่วมหารือข้อราชการทวิภาคี เสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 03 กุมภาพันธ์ 2564 569 5304
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 03 กุมภาพันธ์ 2564 601 5303
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศฯ มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 03 กุมภาพันธ์ 2564 666 5302
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจชุดสืบจังหวัดบุรีรัมย์ “จับกุมผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหารเบียดบังไนโตรเจนเหลวซึ่งใช้ในราชการกองทัพอากาศ เพื่อนำไปใช้แช่น้ำเชื้อฟาร์มวัว” 01 กุมภาพันธ์ 2564 661 5297
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เร่งวางมาตรการระยะสั้น เพื่อป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ เล็งดึงภาคประชาสังคมร่วมเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส พร้อมปูช่องทางรับเรื่องตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ 01 กุมภาพันธ์ 2564 687 5296
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุม คกก.ตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 2/2564 พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสจากประชาชน 28 มกราคม 2564 1806 5292
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนา 13 ปี (25 มกราคม 2564) 25 มกราคม 2564 766 5286
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินสูงและส่งผลกระทบในวงกว้าง 22 มกราคม 2564 760 5282
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2564 21 มกราคม 2564 607 5278
รองนายกฯ วิษณุ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตและความเดือดร้อนของประชาชน 20 มกราคม 2564 688 5277
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2564 19 มกราคม 2564 810 5269
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำ "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต" 18 มกราคม 2564 770 5264
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ปี 2021 13 มกราคม 2564 832 5251
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมจัดประชุม ศอตช. ครั้งที่ 1-2/2564 12 มกราคม 2564 657 5247
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 11 มกราคม 2564 570 5246
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะทำงานการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 06 มกราคม 2564 644 5235
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 01 มกราคม 2564 646 5222
โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔" 29 ธันวาคม 2563 754 5211
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ศปท. ครั้งที่ 2/2563 เร่งขับเคลื่อนนโยบาย "No Gift Policy" 28 ธันวาคม 2563 690 5209
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563 635 5208
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ One Map เร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ และกรณีที่เกิดผลกระทบกับประชาชน 24 ธันวาคม 2563 755 5205
สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติตนตาม “หลักคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ” เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม 24 ธันวาคม 2563 611 5204
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 7 24 ธันวาคม 2563 604 5203
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 23 ธันวาคม 2563 595 5202
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. สร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงการทุจริต และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันในภาครัฐทั่วโลก" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ 22 ธันวาคม 2563 598 5198
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล “กำหนดแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ” 21 ธันวาคม 2563 573 5193
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน “เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและให้บริการด้านการอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง” 18 ธันวาคม 2563 655 5191
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 17 ธันวาคม 2563 570 5185
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ ICAC จัดการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากรในรูปแบบทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM 16 ธันวาคม 2563 607 5182
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 15 ธันวาคม 2563 598 5173
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2563 แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันกับองค์กรภาคีเครือข่ายไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 09 ธันวาคม 2563 642 5161
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมฯ ครั้งที่ 2/2563 พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07 ธันวาคม 2563 654 5158
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดสัมมนา 07 ธันวาคม 2563 894 5157
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 05 ธันวาคม 2563 657 5154
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1/2564 วางแนวทางบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านคดีทุจริตผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 04 ธันวาคม 2563 645 5153
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ประโคนชัย​ จ.บุรีรัมย์ จับกุมผู้ต้องหาฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. กระทำการทุจริตในหน้าที่ มูลค่าความเสียหายกว่า 6 แสนบาท 03 ธันวาคม 2563 1580 5152
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมวางมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 02 ธันวาคม 2563 593 5149
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU "จัดหาทนายความให้กับผู้ถูกกล่าวหาในการไต่สวนคดีทุจริตในภาครัฐ" ร่วมกับสภาทนายความ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 30 พฤศจิกายน 2563 764 5147
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ พอช. และสภาองค์กรชุมชน พิจารณาแนวทาง “ขับเคลื่อนส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต” 30 พฤศจิกายน 2563 591 5146
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมวงเสวนา "ทำงานให้โปร่งใส ต้องใส่ใจจรรยาบรรณ" ในงาน กฟผ. องค์การใสสะอาด ประจำปี 2563 30 พฤศจิกายน 2563 785 5145
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมพิจารณาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานคุ้มครองพยาน ครั้งที่ 1/2563 27 พฤศจิกายน 2563 622 5141
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับช่อง 7 HD ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง ก้าวสู่ปีที่ 54 27 พฤศจิกายน 2563 603 5140
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 46 ปี กรมบังคับคดี 27 พฤศจิกายน 2563 590 5137
สำนักงาน ป.ป.ท. “จัดทำแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 พฤศจิกายน 2563 589 5133
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) 25 พฤศจิกายน 2563 638 5132
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 เตรียมขับเคลื่อนกลยุทธ์ "2 สร้าง 4 เสริม 2 ร่วม" สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 24 พฤศจิกายน 2563 598 5129
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 23 พฤศจิกายน 2563 655 5127
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 6 23 พฤศจิกายน 2563 669 5126
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 18 พฤศจิกายน 2563 640 5124
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 44 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. 16 พฤศจิกายน 2563 679 5115
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดสัมมนา "นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) กำหนดมาตรการ กลไก และแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 12 พฤศจิกายน 2563 818 5112
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมการดำเนินการตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ “ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและลดโอกาสการทุจริต” ตามมติคณะรัฐมนตรี 16 มิถุนายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 645 5097
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 09 พฤศจิกายน 2563 609 5092
สำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายให้ความรู้ “บทบาทการดำเนินงานของ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล” 09 พฤศจิกายน 2563 629 5091
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 06 พฤศจิกายน 2563 777 5088
ปปท. เขต ๗ พบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของจังหวัดนครปฐม 05 พฤศจิกายน 2563 1086 5085
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ภายในการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เตรียมวางแนวทางบูรณาการ "สร้าง เสริม ร่วม" 05 พฤศจิกายน 2563 689 5081
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือร่วมกับ ป.ย.ป. เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน 04 พฤศจิกายน 2563 671 5076
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 29 ตุลาคม 2563 674 5061
ป.ป.ท. ประสานตำรวจสืบภาค 3 จับกุมนายช่างโยธาอาวุโส เทศบาล ต.ใหม่ จ.นครราชสีมา ควบคุมงานก่อสร้างมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามรูปแบบ 27 ตุลาคม 2563 790 5059
สำนักงาน ป.ป.ท. น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม 2563 676 5056
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 21 ตุลาคม 2563 751 5054
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 759 5050
ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้ฯ ใน ศอตช. เตรียมพร้อมวางแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนส่งเสริมธรรมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตในสังคม 09 ตุลาคม 2563 731 5043
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. 07 ตุลาคม 2563 978 5040
ป.ป.ท. ประสาน ตำรวจ บก.ปปป. จับกุมเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กระทรวงพลังงาน เรียกรับเงินค่าดำเนินการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลังน้ำมัน 05 ตุลาคม 2563 1348 5037
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่นที่ 4 01 ตุลาคม 2563 967 5035
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 01 ตุลาคม 2563 725 5032
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประสาน ป.ป.ท. ปูพรมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย ขบวนการเรียกรับเงินจัดทำบัตรหมายเลข 0 ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 29 กันยายน 2563 843 5015
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการป้องกันกรณีความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ 29 กันยายน 2563 729 5009
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษ "นักบริหารกับกลไกการป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ" หลักสูตร นบท. รุ่นที่ 12 28 กันยายน 2563 681 5008
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2/2563 28 กันยายน 2563 681 5006
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมฯ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 4 24 กันยายน 2563 652 4999
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต “สร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐต่อนักลงทุนชาวต่างชาติ” 24 กันยายน 2563 836 4998
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือกรมบัญชีกลาง “ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” 22 กันยายน 2563 791 4967
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการศึกษารูปแบบทุจริตในภาครัฐ ในวันแห่งคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา 22 กันยายน 2563 755 4961
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กันยายน 2563 764 4959
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานตำรวจ สืบภาค 5 "รวบนายหน้าทำบัตรหัวศูนย์" พบหัวคิวสูง 55,000 ต่อราย 19 กันยายน 2563 972 4947
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 18 กันยายน 2563 679 4946
สำนักงาน ป.ป.ท. มอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร ประจำปี 2563 16 กันยายน 2563 728 4937
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวที “ขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานฯ สู่การปฏิบัติ” ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 15 กันยายน 2563 776 4932
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กำหนดแนวทาง การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2563 14 กันยายน 2563 742 4923
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนชาวต่างชาติ 14 กันยายน 2563 932 4922
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมชี้แจงการสนับสนุนทุนของกองทุนสื่อปลอดภัยฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร “ไทยเฝ้าระวัง” ตรวจสอบเงินกู้ สู้โควิด 13 กันยายน 2563 716 4918
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU ร่วมกับ 10 หน่วยงาน “สร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและบริหารจัดการพัฒนาโครงการของรัฐ” 10 กันยายน 2563 789 4912
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมอดีตเทศกิจ 2 ราย “ รีดเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ ” 10 กันยายน 2563 1051 4911
สำนักงาน ป.ป.ท. ระดมสมอง จัดทำมาตรการป้องกันความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ 10 กันยายน 2563 726 4910
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 มีคำพิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด 09 กันยายน 2563 734 4904
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปท. ในรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 28 สิงหาคม 2563 821 4868
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนแนวทาง “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 28 สิงหาคม 2563 1133 4867
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของ ศปท. ในส่วนราชการระดับกรม 146 หน่วยงาน 27 สิงหาคม 2563 815 4866
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 39 หน่วยงาน ให้มีความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 26 สิงหาคม 2563 1000 4861
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐต่อต้านการทุจริต" เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอ.รมน. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 25 สิงหาคม 2563 855 4857
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมสัมมนา "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ" 24 สิงหาคม 2563 761 4855
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ วางแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2563 24 สิงหาคม 2563 856 4854
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ "การบริหารงานด้านคดี" 24 สิงหาคม 2563 750 4853
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.บ้านกระแชง จ.ปทุมธานี 21 สิงหาคม 2563 923 4849
ศอตช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ร่วมวางแนวทางและกำหนดมาตรการ “ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ครั้งที่ 1/2563 20 สิงหาคม 2563 808 4844
ปปท.เขต ๗ เข้าร่วมการสัมมนาวิชการฯ นวัตกรรมทคโนโลยี สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม 20 สิงหาคม 2563 892 4843
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมฯ “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่น 4 สร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ “ขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านสำนวนคดี” 20 สิงหาคม 2563 840 4840
สำนักงาน ป.ป.ท. บูรณาการความร่วมมือด้านการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตในภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประพฤติมิชอบ 19 สิงหาคม 2563 755 4837
ปปท. เขต 7 ประสานกิจกรรมการปฏิบัติงาน กับ กอ.รมน โดย สำนัก จเร กอ.รมน. 18 สิงหาคม 2563 717 4832
ปปท. เขต ๗ ร่วมกับ สำนัก จเร กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ระยะที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 18 สิงหาคม 2563 965 4829
สำนักงาน ป.ป.ท. สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ” ในพื้นที่ จ.ชลบุรี พร้อมดึงภาคีร่วมเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต 17 สิงหาคม 2563 761 4828
สํานักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีเสวนาเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกรณีอนุสัญญาฯ UNCAC 2003 เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับนานาชาติ 17 สิงหาคม 2563 757 4827
คณะทำงานคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ ปปท. เขต 8 เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปลูกจิตสำนึก ไม่คิดทุจริตและคอร์รัปชัน” 14 สิงหาคม 2563 792 4823
ปปท.เขต 8 บรรยายเรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการป้องกันการทุจริตตามภารกิจ ป.ป.ท.” 13 สิงหาคม 2563 740 4821
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 775 4818
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 12 สิงหาคม 2563 799 4815
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 11 สิงหาคม 2563 761 4814
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 11 สิงหาคม 2563 749 4813
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เสริมสร้างความเชื่อมั่น สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 10 สิงหาคม 2563 816 4812
รองนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2562 09 สิงหาคม 2563 831 4806
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 5 07 สิงหาคม 2563 737 4804
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ “ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI” 07 สิงหาคม 2563 793 4803
"ศาลอาญาสั่งจำคุก เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฐานเรียกรับเงินจากผู้ต้องขัง" 07 สิงหาคม 2563 791 4802
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องในงาน "วันรพี" ประจำปี 2563 07 สิงหาคม 2563 738 4801
ปปท. เขต 7 เข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการ กับ ผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 06 สิงหาคม 2563 1661 4800
ปปท. เขต 7 บรรยายในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนใส่ใจ “วัยเก๋า” กับเรา ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 06 สิงหาคม 2563 812 4798
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่โรงพยาบาลทุ่งสง 05 สิงหาคม 2563 1155 4797
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ตรวจสอบกรณีทำคันถมปิดกั้นแม่น้ำยม สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 05 สิงหาคม 2563 805 4796
ปปท. เขต 7 ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 04 สิงหาคม 2563 1048 4793
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาจัดทำรายงานการศึกษากรณีความเสียหาย จากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ (ฉบับสมบูรณ์) 03 สิงหาคม 2563 702 4788
ปปท. เขต 8 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อขยายผลเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 กรกฎาคม 2563 787 4785
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือกรมการปกครอง จัดทำระบบประเมินความเสี่ยง ป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ตามมาตรการเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินกู้ 4 แสนล้านบาท 31 กรกฎาคม 2563 849 4784
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ตามมาตรการเฝ้าระวัง "เงินกู้สู้โควิด" 4 แสนล้านบาท 30 กรกฎาคม 2563 858 4780
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 2 30 กรกฎาคม 2563 821 4779
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรม “พลังอาสา ชาว ป.ป.ท.” ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) 29 กรกฎาคม 2563 772 4774
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 793 4773
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสทุจริตเบิกจ่ายงบ “เงินกู้สู้โควิด” ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 24 กรกฎาคม 2563 797 4772
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมงาน “TOT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส” 24 กรกฎาคม 2563 792 4771
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือกระทรวงเกษตรฯ ถกมาตรการป้องกันทุจริต เฝ้าระวังการใช้งบ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 24 กรกฎาคม 2563 794 4770
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปิดกั้นลำน้ำยมและดูดทรายในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 23 กรกฎาคม 2563 1207 4764
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต" 22 กรกฎาคม 2563 756 4763
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1 สั่งจำคุก 27 ปี อดีตเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ปลอมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลฯ ตามมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 22 กรกฎาคม 2563 971 4762
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือกรมการท่องเที่ยว จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 22 กรกฎาคม 2563 775 4761
สำนักงาน ป.ป.ท. นำเสนอความก้าวหน้าการบูรณาการฐานข้อมูล พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาการทุจริต 21 กรกฎาคม 2563 1051 4760
คณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ถวายพระพรชัยมงคลฯ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 21 กรกฎาคม 2563 744 4759
สำนักงาน ป.ป.ท. จัด Workshop เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองพยาน 20 กรกฎาคม 2563 757 4758
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมจัดทำรายงานการศึกษากรณีความเสียหาย จากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ (ฉบับสมบูรณ์) 13 กรกฎาคม 2563 663 4757
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือสำนักงานจเรตำรวจ ร่วมตรวจสอบ เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 17 กรกฎาคม 2563 782 4744
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นยปส. รุ่นที่ 11 17 กรกฎาคม 2563 854 4743
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานความร่วมมือ กอ.รมน. ป้องปรามการทุจริต ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 16 กรกฎาคม 2563 891 4740
สำนักงาน ป.ป.ท. หารือผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จัดทำมาตรการ กลไก และกรอบแนวทาง “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 16 กรกฎาคม 2563 859 4739
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือ "ดีเอสไอ" บูรณาการตรวจสอบเงินกู้สู้โควิด เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 16 กรกฎาคม 2563 1043 4738
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันทุจริตเชิงรุกปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงาน 15 กรกฎาคม 2563 816 4733
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือกับกรมพัฒนาชุมชน จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท 14 กรกฎาคม 2563 939 4728
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 11 กรกฎาคม 2563 799 4723
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน MOU และงานแถลงข่าวโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 09 กรกฎาคม 2563 892 4708
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีภาคประชาสังคมร่วมกำหนดแนวทางแผนปฏิบัติการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 09 กรกฎาคม 2563 846 4707
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” รุ่นที่ 5 02 กรกฎาคม 2563 1045 4702
ปปท. เขต 8 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขยายผลเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02 กรกฎาคม 2563 860 4701
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 01 กรกฎาคม 2563 835 4695
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมวางแนวทางการปฏิบัติและกรอบการดำเนินงานตามกลไกบริหารของ ศอตช. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 30 มิถุนายน 2563 1096 4689
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะเจ้าหน้าที่ฯ สู่มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 29 มิถุนายน 2563 831 4687
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29 มิถุนายน 2563 831 4685
สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานความร่วมมือวางแนวทางปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก 23 มิถุนายน 2563 893 4680
กิจกรรมเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. 23 มิถุนายน 2563 1316 4679
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดอาวุธทางความรู้ พัฒนาทักษะพนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 2 รุ่น 2 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ-ไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตประพฤติมิชอบ 22 มิถุนายน 2563 936 4672
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการอบรมฯ บูรณาการสร้างฐานข้อมูลกลางภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 19 มิถุนายน 2563 907 4670
สำนักงาน ป.ป.ท. ผนึกกำลังสภาทนายความ ร่วมจัดทนายเข้าร่วมฟังการไต่สวนทั่วราชอาณาจักร 18 มิถุนายน 2563 983 4667
ครม. เห็นชอบ “กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ พรก. เงินกู้ฯ” 18 มิถุนายน 2563 11872 4666
สำนักงาน ป.ป.ท. ดึงผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมจัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” 18 มิถุนายน 2563 878 4665
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าพบผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ หารือแนวทางการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย 16 มิถุนายน 2563 807 4661
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวิร์คช็อปแนวทางจัดทำโครงการสำคัญตามภารกิจ พร้อมเร่งขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 15 มิถุนายน 2563 900 4652
สำนักงาน ป.ป.ท. บูรณาการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจกิจการประมง จ.สมุทรสาคร 11 มิถุนายน 2563 1179 4646
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 03 มิถุนายน 2563 965 4632
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งหามาตรการแนวทางป้องกันความเสียหายจากการดำเนินโครงการของรัฐ (กรณีข้อผูกพันสัญญา) 28 พฤษภาคม 2563 1108 4624
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนปฏิบัติราชการ 21 พฤษภาคม 2563 1305 4622
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 04 พฤษภาคม 2563 1133 4591
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน 2563 1074 4578
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งมอบ "เฟสชิว" ป้องกัน COVID-19 ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 14 เมษายน 2563 1356 4564
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2562 09 เมษายน 2563 1035 4560
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.นพรัตนราชธานี ใช้ป้องกัน COVID-19 07 เมษายน 2563 1032 4553
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 06 เมษายน 2563 968 4546
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. จัดทำ "หน้ากากเฟสชิว" ร่วมส่งแรงใจให้ทีมแพทย์ฯ ป้องกัน COVID-19 03 เมษายน 2563 1093 4542
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมวางแผนระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร 02 เมษายน 2563 894 4537
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามการดำเนินงานการศึกษากรณีความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการดำเนินโครงการของรัฐ ครั้งที่ 3 19 มีนาคม 2563 1032 4509
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (พ.ศ.2563 -2565) 18 มีนาคม 2563 1124 4506
สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมกับตำรวจกองปราบปรามและตำรวจท้องที่เร่งจับกุมตัวอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยย่านฝั่งธนบุรียักยอกเงินกว่า 1 ล้าน 16 มีนาคม 2563 1166 4497
สำนักงาน ปปท. เขต 8 บูรณาการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ศึกษาปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 25 กุมภาพันธ์ 2563 2319 4474
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 90 ปี 25 กุมภาพันธ์ 2563 1248 4473
สำนักงาน ป.ป.ท. เดินหน้าสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต 20 กุมภาพันธ์ 2563 1453 4469
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและแนวทางการบริหารราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 19 กุมภาพันธ์ 2563 1152 4467
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครบรอบ 12 ปี 19 กุมภาพันธ์ 2563 1147 4466
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบ้ติหน้าที่โดยมิชอบ 18 กุมภาพันธ์ 2563 1320 4465
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม APEC ACTWG ครั้งที่ 30 ณ ประเทศมาเลเซีย 14 กุมภาพันธ์ 2563 1152 4463
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา บช.ปส. ครบรอบ 28 ปี 14 กุมภาพันธ์ 2563 1178 4462
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับจังหวัดสงขลา 13 กุมภาพันธ์ 2563 3386 4460
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Right Day) 07 กุมภาพันธ์ 2563 1114 4455
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมือแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนฯ และป้องกันการทุจริตเชิงรุกแบบบูรณาการ 05 กุมภาพันธ์ 2563 1327 4453
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 12 ปี 24 มกราคม 2563 1492 4447
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีสักการบูชาพระพิฆเนศประจำอาคารที่ตั้งสำนักงาน (ส่วนกลาง) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี 23 มกราคม 2563 1612 4439
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งครบรอบ 12 ปี 15 มกราคม 2563 1261 4419
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 14 มกราคม 2563 1166 4416
สำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายให้ความรู้ “บทบาทการดำเนินงานของ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล” 14 มกราคม 2563 1306 4415
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งครบรอบ 43 ปี 09 มกราคม 2563 1426 4410
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 01 มกราคม 2563 1232 4400
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 70 ปี 27 ธันวาคม 2562 1151 4399
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 1/2562 26 ธันวาคม 2562 1171 4398
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เข้าจับกุมอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริตต่อหน้าที่ “ยักยอกเงิน” กว่า 11 ล้าน 24 ธันวาคม 2562 1814 4395
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีลงนามคำรับรองในการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23 ธันวาคม 2562 1309 4394
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบายทิศทางและยุทธศาสตร์การบริหารงานสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23 ธันวาคม 2562 1512 4393
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ ตำรวจกองบังคับการปราบปราม "รวบแก๊งปลอมและสวมบัตรประชาชน" 20 ธันวาคม 2562 2424 4385
สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ.ร. และ OECD ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในโครงการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2 17 ธันวาคม 2562 1196 4383
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการป้องกันและป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการกรมควบคุมโรค เนื่องในงานประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 ธันวาคม 2562 1413 4382
ปปท๙ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล 13 ธันวาคม 2562 3777 4378
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมงาน “เปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563” 13 ธันวาคม 2562 1713 4377
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. บ้านต้นปรง จังหวัดตรัง 12 ธันวาคม 2562 3897 4372
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 12 ธันวาคม 2562 1126 4371
ปปท๙ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพธ์ (ชุมคณานุสรณ์) จังหวัดพัทลุง 11 ธันวาคม 2562 3450 4368
ปปท ๙ ร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่น 2562 จังหวัดสงขลา 09 ธันวาคม 2562 4156 4367
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 09 ธันวาคม 2562 1881 4366
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 05 ธันวาคม 2562 1109 4349
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิคนพิการจัดพิธีลงนาม MOU การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการ 04 ธันวาคม 2562 1109 4348
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมปลุกกระแสกระตุ้นจิตสำนึกคนไทยทุกภาคส่วน “ไม่ทนต่อการทุจริต” รณรงค์กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2562” 03 ธันวาคม 2562 1693 4342
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือกับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กรณีนักท่องเที่ยวอังกฤษประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐของไทย 02 ธันวาคม 2562 1173 4341
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. บ้านชะแม จังหวัดสงขลา 28 พฤศจิกายน 2562 4298 4338
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร เทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) จังหวัดสงขลา 27 พฤศจิกายน 2562 2366 4337
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. บ้านชุมชนปาดัง จังหวัดสงขลา 25 พฤศจิกายน 2562 3849 4336
ปปท ๙ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน รร. เทศบาล ๓ โศภณพิทยาคุณานุสรณ์ จังหวัดสงขลา 26 พฤศจิกายน 2562 4113 4335
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run” Run For Goodness “วิ่งรวมพลังสร้างความดีที่ยั่งยืน” 01 ธันวาคม 2562 1153 4334
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับช่อง 7 HD ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งก้าวสู่ปีที่ 53 27 พฤศจิกายน 2562 1134 4326
ปปท. เขต 8 ประชุมร่วมกับ ป.ป.ช. ภูเก็ต หาแนวทางป้องกันการทุจริตในจังหวัดภูเก็ต 22 พฤศจิกายน 2562 1697 4313
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 45 ปี กรมบังคับคดี 22 พฤศจิกายน 2562 1125 4309
สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาแนวทางเตรียมขับเคลื่อนยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ประจำปี พ.ศ.2563 19 พฤศจิกายน 2562 2144 4307
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 20 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. 18 พฤศจิกายน 2562 1147 4299
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 43 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. 18 พฤศจิกายน 2562 1487 4298
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร IO กลุ่มภารกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 15 พฤศจิกายน 2562 1136 4297
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าชี้แจงข้อมูลต่อคณะอนุกรรมมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ ด้านการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 14 พฤศจิกายน 2562 1129 4291
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าชี้แจงผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 พฤศจิกายน 2562 1154 4288
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ “พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” ประจำปีงบประมาณ 2563 13 พฤศจิกายน 2562 1107 4287
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคา มรดกไทยอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 07 พฤศจิกายน 2562 1141 4275
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย 07 พฤศจิกายน 2562 1229 4274
สำนักงาน ป.ป.ท. วางเป้าประสงค์การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี( พ.ศ. 2563 - 2565) ให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 06 พฤศจิกายน 2562 1215 4272
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2562 31 ตุลาคม 2562 1584 4267
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ จ. อุบลฯ ตรวจสอบกรณีการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ให้แก่บุคคลไม่พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ 31 ตุลาคม 2562 1578 4266
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 21 ตุลาคม 2562 1201 4244
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4 18 ตุลาคม 2562 1217 4242
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานประกาศผล ITA ประจำปี 2562 คว้าคะแนนคุณธรรม - โปร่งใส ระดับ A ด้วยคะแนน 85.51 17 ตุลาคม 2562 1518 4239
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก 16 ตุลาคม 2562 1116 4233
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับจังหวัดสงขลา 10 ตุลาคม 2562 3592 4225
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 15 09 ตุลาคม 2562 1099 4222
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค หัวข้อ “Denying Safe Heaven to Corrupt Officials and Stolen Assets ” 08 ตุลาคม 2562 1284 4219
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 33 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 07 ตุลาคม 2562 1121 4214
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 129 ปี กรมบัญชีกลาง 07 ตุลาคม 2562 1190 4213
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา” 02 ตุลาคม 2562 1187 4205
ปปท. เขต 8 ส่งวิทยากรบรรยาย “การปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต” 25 กันยายน 2562 1283 4185
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมขับเคลื่อนส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันและเฝ้าระวังการทุจริต 26 กันยายน 2562 1219 4178
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” ประจำปี 2562 24 กันยายน 2562 1235 4166
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 24 กันยายน 2562 1401 4165
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2562 19 กันยายน 2562 1198 4144
ปปท.เขต 8 บรรยาย “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 17 กันยายน 2562 1312 4140
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีผู้บริหารโรงเรียนและครูฝ่ายการเงินมีพฤติกรรมไม่โปร่งใสในการบริหารโครงการอาหารกลางวันในจังหวัดบุรีรัมย์ 17 กันยายน 2562 2569 4131
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับ ศปท.ระดับกระทรวง 16 กันยายน 2562 1157 4128
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 14 กันยายน 2562 1157 4126
สำนักงาน ป.ป.ท. ผนึกกำลังเครือข่ายฯ ภาคประชาสังคมเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ แบบมีส่วนร่วม 13 กันยายน 2562 1061 4123
สำนักงาน ป.ป.ท. คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ในผลงาน : การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 13 กันยายน 2562 1575 4122
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 12 กันยายน 2562 1035 4108
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา 12 กันยายน 2562 3910 4107
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาการจัดทำข้อเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการก่อสร้างอาคาร 11 กันยายน 2562 1049 4105
สำนักงาน ป.ป.ท. “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 06 กันยายน 2562 1116 4097
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 21 ปี 05 กันยายน 2562 1102 4090
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการจัดตั้ง ศปท.ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 04 กันยายน 2562 1344 4088
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร โครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง ประจำปี ๒๕๖๒ 30 สิงหาคม 2562 3937 4071
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตร "วิชาชีพพนักงานชั้นที่ 1" รุ่นที่ 3 29 สิงหาคม 2562 1255 4070
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมรับฟังทิศทางการขับเคลื่อน พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 29 สิงหาคม 2562 1317 4069
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 27 สิงหาคม 2562 4732 4064
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับคณะทำงานศึกษาการทุจริตฯ เร่งสรุปแนวทางศึกษา “รูปแบบและกระบวนการออกโฉนดที่ดิน” เพื่อหามาตรการด้านป้องกันการทุจริตฯ 26 สิงหาคม 2562 1247 4062
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับจังหวัดตรัง 22 สิงหาคม 2562 3872 4058
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เติมเต็มรักให้น้องด้วยอ้อมกอด” 20 สิงหาคม 2562 1161 4052
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบสถาปนา 20 ปี สำนักงาน ปปง. 19 สิงหาคม 2562 1133 4050
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 สิงหาคม 2562 1079 4039
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 15 สิงหาคม 2562 1159 4036
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรม "PACC Mission" รวมพลังลดใช้พลาสติกและโฟม 08 สิงหาคม 2562 1170 4025
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวางพวงมาลา "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องในงานวันรพี 07 สิงหาคม 2562 1141 4019
สำนักงาน ป.ป.ท. ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลัก 4 ป. ให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติและแผนในระดับต่างๆ 06 สิงหาคม 2562 1117 4018
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา 01 สิงหาคม 2562 4671 4013
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือกับคณะกรรมการต่อต้านการรับสินบนแห่งประเทศญี่ปุ่น 01 สิงหาคม 2562 1126 4012
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสน.บางเขน และสน.พญาไท จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่ของ ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ทุจริตต่อหน้าที่ “เบียดบังทรัพย์” เป็นของตน เกือบสองแสนบาท 01 สิงหาคม 2562 1948 4011
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง-การไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 6 01 สิงหาคม 2562 1344 4010
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2562 ผลักดันแนวทาง “การประเมินความเสี่ยงการทุจริต” 3 ระดับ 3 เป้าหมาย 30 กรกฎาคม 2562 1429 4007
สำนักงาน ป.ป.ท. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 28 กรกฎาคม 2562 1069 3998
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 27 กรกฎาคม 2562 1347 3997
สำนักงาน ปปท.เขต ๙ ประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อกำกับ ติดตามโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ "ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต" ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 25 กรกฎาคม 2562 4547 3996
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ เขต ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเบาะแส 24 กรกฎาคม 2562 2390 3992
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีระดมความคิดเห็น “เร่งหามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการออกโฉนดที่ดิน” ครั้งที่ 2 24 กรกฎาคม 2562 1362 3991
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ เขต ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเบาะแส 22 กรกฎาคม 2562 4223 3988
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่น 3 สร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ “ขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านสำนวนคดีและด้านวิชาการ” 22 กรกฎาคม 2562 1426 3985
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ปปท.เขต ๙ 18 กรกฎาคม 2562 4137 3979
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 31 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT 11 กรกฎาคม 2562 1386 3975
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานบุญสัปดาห์ “อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ (ท่าพระจันทร์) 10 กรกฎาคม 2562 1205 3970
ผู้แทน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การต้านทุจริต” ให้กับนักเรียน ม.5 05 กรกฎาคม 2562 1735 3964
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ปปท.เขต 8 03 กรกฎาคม 2562 1756 3960
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 บูรณาการความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม 03 กรกฎาคม 2562 1206 3959
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา (28 กรกฎาคม 2562) 02 กรกฎาคม 2562 1682 3955
ผู้แทน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การต้านทุจริต” ให้กับนักเรียน ม.2 28 มิถุนายน 2562 1829 3950
ปปท. เขต 8 จัดกิจกรรมคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ 28 มิถุนายน 2562 1514 3949
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการส่งเสริมความโปร่งใสระดับโลก จัดโครงการ "การเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2" 27 มิถุนายน 2562 1179 3946
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา (28 กรกฎาคม 2562) 26 มิถุนายน 2562 1300 3944
ปปท. เขต ๙ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา 25 มิถุนายน 2562 3695 3943
“มหาดไทย” ผสานพลังความร่วมมือ “ป.ป.ท.” ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตเชิงรุก 21 มิถุนายน 2562 1248 3933
สำนักงาน ปปท.เขต ๙ เป็นวิทยากรบรรยาย 20 มิถุนายน 2562 3757 3932
สำนักงาน ปปท.เขต ๙ เป็นวิทยากรบรรยาย 20 มิถุนายน 2562 3675 3931
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 9 20 มิถุนายน 2562 1723 3929
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ สำนักงาน ปปท. เขต ๙ 19 มิถุนายน 2562 3935 3928
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 19 มิถุนายน 2562 1296 3927
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 4 19 มิถุนายน 2562 1214 3926
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาค “หารือแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563” 17 มิถุนายน 2562 1338 3918
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "เพาะต้นกล้า สร้างป่า รักษาชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" 15 มิถุนายน 2562 1120 3917
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดกิจกรรมคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ 14 มิถุนายน 2562 1705 3916
เจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 8 เข้าร่วมโครงการ และบรรยายเรื่อง “วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ” 14 มิถุนายน 2562 1230 3915
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า การทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง-การไต่สวนดำเนินคดี และเร่งรัดคดีทุจริตรับจำนำข้าวของ ปปท. เขตพื้นที่ 2 14 มิถุนายน 2562 1591 3914
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เร่งขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริต ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า “การทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดี” ของ ปปท. เขต 4 13 มิถุนายน 2562 1306 3910
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 10 มิถุนายน 2562 4814 3902
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 3 07 มิถุนายน 2562 1507 3901
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดนำร่องส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 06 มิถุนายน 2562 1717 3900
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 05 มิถุนายน 2562 1205 3893
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 03 มิถุนายน 2562 1352 3891
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ลงนามไว้อาลัย “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 31 พฤษภาคม 2562 1177 3890
ผช.ลธ.ปปท. เข้าร่วมการประชุม 7th ICAC Symposium และการฝึกอบรม IAACA-ICAC Joint Training Programme ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 29 พฤษภาคม 2562 1193 3886
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติจังหวัดนำร่องส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 28 พฤษภาคม 2562 1273 3884
มาตรการ/แนวทาง การผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 28 พฤษภาคม 2562 2092 3883
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดเวิร์คช็อป “สร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต“ บรูณาการหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภาพรวมทั้งระบบให้สอดรับตามแผนปฏิรูปประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 27 พฤษภาคม 2562 1299 3880
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมชี้แจงการตอบคำถามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 24 พฤษภาคม 2562 1130 3878
สำนักงาน ป.ป.ท. ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 23 พฤษภาคม 2562 1252 3877
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2562) 22 พฤษภาคม 2562 1347 3873
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 28 22 พฤษภาคม 2562 1324 3872
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดนนทบุรี 22 พฤษภาคม 2562 2226 3865
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 4” สร้างคนคุณภาพและมาตรฐานทางจริยธรรม 16 พฤษภาคม 2562 1557 3860
สำนักงาน ป.ป.ท. ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานฯ เตรียมวางมาตรการป้องกันการทุจริต พร้อมจัดทำ “คู่มือดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตฯ ด้านการเสริมสร้างความรู้” 15 พฤษภาคม 2562 1348 3857
ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ 14 พฤษภาคม 2562 1499 3849
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริต เตรียมจัดทำ “หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” 07 พฤษภาคม 2562 2324 3840
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 04 พฤษภาคม 2562 1509 3839
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 03 พฤษภาคม 2562 1178 3836
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 01 พฤษภาคม 2562 1317 3832
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการทุจริตส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สู่การจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ระยะ 20 ปี 25 เมษายน 2562 1935 3828
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 23 เมษายน 2562 1509 3826
ศาลคดีทุจริตฯ พิพากษา จำคุก 2 ปี 6 เดือน อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม เรียกรับเงิน "สร้างอาคารแฟลตที่พักกรมพินิจฯ” 23 เมษายน 2562 1934 3825
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างองค์ความรู้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ระยะ 20 ปี 18 เมษายน 2562 1350 3819
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่น 1 11 เมษายน 2562 1627 3812
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งติดตามความคืบหน้าในการทำสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนดำเนินคดีของ ปปท. เขต 7 05 เมษายน 2562 3949 3803
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ จากสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงข 04 เมษายน 2562 1504 3802
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายในหัวข้อ “พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต” ณ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 02 เมษายน 2562 1392 3793
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 01 เมษายน 2562 1346 3791
ปปท.เขต ๑ จัดโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 01 เมษายน 2562 1417 3788
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดกิจกรรมข้าราชการสาธารณะและการบริการประชาชน ภายใต้งาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562” 31 มีนาคม 2562 1473 3787
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศ "OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum" ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 28 มีนาคม 2562 2877 3781
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของ ปปท. เขต 5 27 มีนาคม 2562 1496 3771
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างองค์ความรู้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ระยะ 20 ปี 25 มีนาคม 2562 1480 3770
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 10 22 มีนาคม 2562 1221 3768
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะกรรมการกิจการคมนาคมหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ 21 มีนาคม 2562 1356 3760
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความเห็น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต “โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร” 19 มีนาคม 2562 1784 3754
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่น 1 สร้างบุคลากรสู่ความเป็นผู้นำ “ขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านสำนวนคดีและด้านวิชาการ” 07 มีนาคม 2562 1983 3732
สำนักงาน ป.ป.ท. เตรียมจัดตั้ง “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่” เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก 06 มีนาคม 2562 1818 3729
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าพบเจ้าหน้าที่การทูตฯ ประเทศญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 04 มีนาคม 2562 1347 3723
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 28 กุมภาพันธ์ 2562 1323 3719
ปปท.เขต ๙ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 26 กุมภาพันธ์ 2562 4308 3709
สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 26 กุมภาพันธ์ 2562 1291 3708
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 89 ปี 25 กุมภาพันธ์ 2562 1340 3704
คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานกระบวนการป้องกันการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ สำนักงาน ป.ป.ท. 25 กุมภาพันธ์ 2562 1268 3703
ปปท. เขต 8 ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 2358 3702
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้านการเสริมสร้างความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 1552 3693
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 13 กุมภาพันธ์ 2562 1327 3692
ปปท.เขต ๑ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ 09 กุมภาพันธ์ 2562 1378 3680
ปปท.เขต ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 06 กุมภาพันธ์ 2562 3262 3679
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมประจำปีของ IAACA สมัยที่ 10 01 กุมภาพันธ์ 2562 1369 3667
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหาแนวทางยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 01 กุมภาพันธ์ 2562 1346 3666
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 28 มกราคม 2562 1392 3650
ป.ป.ท. ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สู่การบูรณาการทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐร่วมกัน 28 มกราคม 2562 1576 3649
สำนักงาน ป.ป.ท. ประกาศเจตนารมณ์ “การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในองค์กร” สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 28 มกราคม 2562 1686 3648
ปปท. เขต ๑ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อต้านทุจริตในวัยเรียน 26 มกราคม 2562 1403 3647
“25 มกราคม 2562” วันครบรอบแห่งการสถาปนา 11 ปี สำนักงาน ป.ป.ท. 25 มกราคม 2562 1886 3646
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ อบต.บางแก้ว 21 มกราคม 2562 1600 3631
สำนักงาน ป.ป.ท. ชูกิจกรรม “3ลด 3พก” ลดการใช้พลาสติกและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในองค์กร 18 มกราคม 2562 1516 3630
ผลการพิจารณาตัดสินการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 11 มกราคม 2562 1943 3617
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมหารือการก่อสร้างถนนยางพาราภายใต้โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร” 03 มกราคม 2562 1342 3609
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 01 มกราคม 2562 1367 3600
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” 28 ธันวาคม 2561 1235 3599
ปปท.เขต ๑ ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี 21 ธันวาคม 2561 2168 3586
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบางแวก กรุงเทพฯ 20 ธันวาคม 2561 1187 3585
ป.ป.ท. ร่วมกับ UNODC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “เปิดเวทีอภิปรายยกระดับค่าความโปร่งใสเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย” 17 ธันวาคม 2561 1363 3582
ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" ..." ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" 15 ธันวาคม 2561 1452 3579
ปปท.เขต ๑ ร่วมประชุมจัดทำรายละเอียด MOU กับ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 14 ธันวาคม 2561 2841 3578
ป.ป.ท. เปิดเวทีสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การบริหารงาน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 11 ธันวาคม 2561 1438 3573
ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในครอบครัวและสังคม 09 ธันวาคม 2561 1383 3571
ปปท.เขต ๙ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 07 ธันวาคม 2561 4039 3570
ป.ป.ท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมจัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “ต้านโกง โปร่งใส ใครก็ทำได้” 07 ธันวาคม 2561 1719 3569
ปปท.เขต ๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียน กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 06 ธันวาคม 2561 6589 3568
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2561 05 ธันวาคม 2561 1552 3565
สำนักงาน ป.ป.ท. ลุยตรวจสอบ “เด็กผี” ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพฯ 04 ธันวาคม 2561 1601 3564
ป.ป.ท. บรรยายพิเศษความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสอนศาสนาเอกชน จ.ปัตตานี 03 ธันวาคม 2561 1500 3559
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run” รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี 02 ธันวาคม 2561 1429 3549
ป.ป.ท. ลงพื้นที่ จ.อุบลฯ ติดตามความคืบหน้ากรณี “นักเรียนผี” พบมีจำนวนนักเรียนไม่ตรงกับความเป็นจริง ชี้มีผลต่อการเบิกจ่ายงบอุดหนุนฯ และการโยกย้ายผู้บริหารของโรงเรียน 29 พฤศจิกายน 2561 1803 3548
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมปลุกกระแสทุกภาคส่วนสร้างสังคม “ไม่ทนต่อการทุจริต” รณรงค์กิจกรรมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2561” 26 พฤศจิกายน 2561 2113 3530
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3 19 พฤศจิกายน 2561 1617 3513
โครงการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ 14 พฤศจิกายน 2561 7926 3494
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ประจำปี 2561 ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 09 พฤศจิกายน 2561 1830 3482
สำนักงาน ปปท.เขต ๑ ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 07 พฤศจิกายน 2561 3137 3476
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมชมการแสดงโขน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ มรดกไทยอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 07 พฤศจิกายน 2561 1539 3475
กรมจเรทหารอากาศ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ท. 02 พฤศจิกายน 2561 1339 3469
สำนักงาน ป.ป.ท. เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่การบรูณาการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 01 พฤศจิกายน 2561 1269 3466
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี 2561 31 ตุลาคม 2561 1423 3465
การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับ อบต. บางแก้ว 31 ตุลาคม 2561 1276 3464
ปปท. เขต 8 ร่วมกับผู้แทนจาก กอ.รมน. พังงา กกล.รส.พังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 24 ตุลาคม 2561 1333 3463
คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 30 ตุลาคม 2561 1536 3462
ปปท.9 ลงตรวจติดตามกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 26 ตุลาคม 2561 3866 3452
ปปท.เขต 9 ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดตรัง 25 ตุลาคม 2561 4627 3449
ปปท.9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสงขลา 24 ตุลาคม 2561 3796 3448
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ครบรอบ 108 ปี 23 ตุลาคม 2561 1275 3445
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม 2561 1266 3444
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 1369 3439
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 1435 3438
สำนักงาน ป.ป.ท. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561 1402 3435
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 5 - 19 ตุลาคม 2561) 05 ตุลาคม 2561 2212 3430
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 3” ประจำปี 2561 28 กันยายน 2561 1516 3409
ปปท ๙ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม 20 กันยายน 2561 4250 3384
ป.ป.ท. โชว์ 14 ผลงานวิชาการ “ด้านการศึกษารูปแบบการทุจริต” เตรียมนำเสนอมาตรการป้องกันและปราบปราม สู่การลดความเสี่ยงและโอกาสการทุจริต 18 กันยายน 2561 1623 3381
ปปท ๙ บรรยายพิเศษสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 15 กันยายน 2561 3705 3370
ป.ป.ท. เปิดเวทีสานความร่วมมือ “ป้องกันการทุจริตของพลเมืองอาเซียน” 13 กันยายน 2561 1464 3369
ปปท๙ เป็นวิทยากร อบต. เกาะหมาก จังหวัดพัทลุง 13 กันยายน 2561 3767 3368
สำนักงาน ป.ป.ท. ระดมความคิดเห็น ร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 12 กันยายน 2561 1408 3360
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 12 - 27 ก.ย. 2561) 12 กันยายน 2561 1571 3359
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระหว่างรัฐว่าด้วยการป้องกันการทุจริต สมัยที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 07 กันยายน 2561 1582 3354
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 53 ปี วันกองทัพปากีสถาน 06 กันยายน 2561 1446 3353
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 06 กันยายน 2561 1614 3340
ป.ป.ท. ร่วมแสดงพลัง “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 06 กันยายน 2561 1719 3339
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดกระบี่ 03 กันยายน 2561 1425 3338
“ป.ป.ท.” ผนึกกำลัง “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ชูความร่วมมือเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 สิงหาคม 2561 1470 3325
ปปท.๙ ประชุมความร่วมมือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 30 สิงหาคม 2561 3924 3324
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงาน เครือข่ายจังหวัดชุมพร 29 สิงหาคม 2561 1693 3323
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 สิงหาคม 2561 1471 3321
ป.ป.ท. เสริมศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน “อบรมหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 3” 28 สิงหาคม 2561 1792 3316
ป.ป.ท. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “เรียกคืนผืนป่าภูเรือ” กว่า 2,700 ไร่ มูลค่า 400 กว่าล้านบาท คืนสู่สมบัติชาติ 27 สิงหาคม 2561 1398 3313
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 อ่านคำพิพากษาคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางอาญาต่อพนักงานสอบสวน 23 สิงหาคม 2561 3761 3299
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดชุมพร 21 สิงหาคม 2561 1702 3298
ปปท. เขต 8 ร่วมให้บริการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ในคราวประชุม ครม.นอกสถานที่ ณ จังหวัดระนอง และชุมพร 21 สิงหาคม 2561 1462 3297
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 22 สิงหาคม 2561 1396 3296
ป.ป.ท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 17 หน่วยงาน ประชุมหารือมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 21 สิงหาคม 2561 1415 3295
คณะผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ท. 20 สิงหาคม 2561 1505 3286
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่จังหวัดพังงา 17 สิงหาคม 2561 1532 3285
ปปท.๙ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา 15 สิงหาคม 2561 4202 3283
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๑๒ 16 สิงหาคม 2561 4779 3272
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 71 ปี วันประกาศอิสรภาพของอินเดีย 16 สิงหาคม 2561 1381 3271
ปปท. เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายคลองเปียน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 10 สิงหาคม 2561 3962 3264
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 1249 3263
ปปท.9 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 09 สิงหาคม 2561 3275 3262
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะ ตรวจราชการสำนักงาน ปปท. เขต 8 08 สิงหาคม 2561 1432 3257
ปปท.9 ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดตรัง 07 สิงหาคม 2561 3641 3256
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานวันชาติสิงคโปร์เฉลิมฉลองครบรอบ 53 ปี วันชาติสิงคโปร์ 08 สิงหาคม 2561 1654 3255
ป.ป.ท. ร่วมกับตำรวจภูธรสีคิ้ว จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริตยักยอกเงิน กว่า 2 ล้านบาท 07 สิงหาคม 2561 1417 3254
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอสิชล และอำเภอขนอม) 07 สิงหาคม 2561 1671 3253
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 1450 3252
ป.ป.ท. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการดำเนินคดี และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 05 สิงหาคม 2561 1398 3249
ปปท ๙ ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 02 สิงหาคม 2561 2920 3248
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 1708 3246
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 1451 3240
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๑๑ 25 กรกฎาคม 2561 4158 3239
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” รุ่น 2 ประจำปี 2561 พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 25 กรกฎาคม 2561 2275 3238
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 25 กรกฎาคม 2561 1672 3237
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๑๐ 24 กรกฎาคม 2561 4410 3234
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 24 กรกฎาคม 2561 1292 3233
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา (12 สิงหาคม 2561) 24 กรกฎาคม 2561 1373 3232
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 23 กรกฎาคม 2561 1370 3230
ป.ป.ท. จับมือ อบต. บางแก้ว “ลงนามประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ” ลดความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร พร้อมต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 23 กรกฎาคม 2561 1325 3227
ปปท.๙ ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 20 กรกฎาคม 2561 4057 3226
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง โรงเรียนบ้านปาแตรายอ จังหวัดยะลา 20 กรกฎาคม 2561 1935 3225
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานสัมมนาสาธารณะ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย" 20 กรกฎาคม 2561 1551 3224
ปปท ๙ ร่วมสนับสนุนสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ 19 กรกฎาคม 2561 4499 3222
รวมใจ ป.ป.ท. จิตอาสาพัฒนาวัด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 20 กรกฎาคม 2561 1288 3221
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงกรไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ัจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กรกฎาคม 2561 1421 3220
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะสำนักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริตฮ่องกง เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้าราชการ 19 กรกฎาคม 2561 3203 3219
ปปท. เขต 8 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นทีห 19 กรกฎาคม 2561 1736 3218
ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงกรไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านในโหนด ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 13 กรกฎาคม 2561 1441 3215
ปปท.เขต 8 ประชุมกำหนดแนวทางดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงกรไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพังงา 12 กรกฎาคม 2561 1526 3214
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ Mr. Simon Peh ประธานสำนักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริตฮ่องกง (ICAC) 13 กรกฎาคม 2561 1705 3213
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 12 กรกฎาคม 2561 1526 3206
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๙ 11 กรกฎาคม 2561 4779 3205
ปปท.๙ ลงตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 10 กรกฎาคม 2561 4081 3204
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กรกฎาคม 2561 4457 3201
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะ CIAA เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฯ 04 กรกฎาคม 2561 1586 3193
ป.ป.ท. เตรียมร่วมดำเนินการจัดทำร่างเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 04 กรกฎาคม 2561 1503 3192
ปปท.๙ ประชุมการดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 03 กรกฎาคม 2561 4554 3188
ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๘ 29 มิถุนายน 2561 4065 3187
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 242 ปี การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา 28 มิถุนายน 2561 1324 3186
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช 28 มิถุนายน 2561 3116 3179
ปปท๙ ร่วมโครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง ประจำปี ๒๕๖๑ 25 มิถุนายน 2561 4374 3172
คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 21 มิถุนายน 2561 1693 3164
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดของโรงเรียน 18 มิถุนายน 2561 2386 3158
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 18 มิถุนายน 2561 2492 3152
ป.ป.ท. ร่วมศึกษารูปแบบพฤติการณ์ในการทุจริตระบบการธนาคาร : กรณีการทุจริตของพนักงานรับฝากเงินและตราสาร 18 มิถุนายน 2561 1456 3151
ป.ป.ท. บูรณาการ 4 หน่วยงานงานขับเคลื่อนการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 18 มิถุนายน 2561 1403 3150
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดกระบี่ 15 มิถุนายน 2561 1930 3149
สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดพังงา 14 มิถุนายน 2561 1482 3148
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 15 มิถุนายน 2561 1324 3147
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดภูเก็ต 13 มิถุนายน 2561 1757 3142
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดของโรงเรียน 11 มิถุนายน 2561 1870 3141
ป.ป.ท. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 13 มิถุนายน 2561 1738 3140
สำนักงาน ป.ป.ท. สนธิกำลัง ปปป. เดินหน้าปฏิบัติการยุทธการปราบโกง ตรวจสอบทุจริตการออกโฉนดที่่ดินจังหวัดสระบุรี 09 มิถุนายน 2561 1850 3139
สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือด้านการปราบปรามการทุจริต 07 มิถุนายน 2561 1535 3137
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม IRG สมัยที่ 9 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 05 มิถุนายน 2561 1436 3136
สำนักงาน ป.ป.ท. ผนึกกำลังธนาคารพาณิชย์ไทย 15 ธนาคาร ยกระดับการตรวจสอบและเชื่อมโยงเส้นทางการเงินในคดีทุจริตในภาครัฐ 04 มิถุนายน 2561 1812 3135
ป.ป.ท. จัด Workshop หาแนวทางมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "กรณีเงินออมชราภาพของผู้ประกันตน" 31 พฤษภาคม 2561 1426 3130
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมศึกษารูปแบบพฤติการณ์ สืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่มิชอบด้วยกฏหมาย 30 พฤษภาคม 2561 1521 3128
ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัดระนอง 25 พฤษภาคม 2561 1719 3126
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๗ 23 พฤษภาคม 2561 4617 3119
ป.ป.ท. จับมือ ACT เตรียมยกระดับหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ สร้างเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทุจริตให้เป็นมาตรฐานสากล 24 พฤษภาคม 2561 1699 3113
ป.ป.ท. ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง (กรณีการจัดซื้อผ้าห่ม) 22 พฤษภาคม 2561 1423 3111
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ 21 พฤษภาคม 2561 1667 3107
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๖ 18 พฤษภาคม 2561 4111 3105
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมศึกษารูปแบบการทุจริตกรณีการสมรสอำพรางของชาวต่างชาติต่อความมั่นคงของประเทศ 18 พฤษภาคม 2561 1453 3104
คณะกรรมการ กปนร. ประชุมพิจารณาผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ฯ (One Map) 18 พฤษภาคม 2561 2471 3103
ปปท ๙ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน 17 พฤษภาคม 2561 4149 3100
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๕ 16 พฤษภาคม 2561 4790 3099
ปปท.๙ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 15 พฤษภาคม 2561 4692 3095
สำนักงาน ป.ป.ท. วางทิศทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนธรรมาภิบาล 16 พฤษภาคม 2561 1368 3094
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษในโครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตของบุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 11 พฤษภาคม 2561 1360 3089
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 11 พฤษภาคม 2561 1446 3088
ผอ.ปปท.เขต 9 ได้รับเชิญจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 11 พฤษภาคม 2561 4900 3086
ปปท. เขต 8 จัดกิจกรรมอมรมเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08 พฤษภาคม 2561 1418 3081
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๔ 09 พฤษภาคม 2561 4159 3080
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกตรวจสอบการจัดซื้อผ้าห่มแจกผู้ยากไร้ในจังหวัดสิงห์บุรี พบคุณภาพผ้าห่มและน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน 06 พฤษภาคม 2561 1675 3076
สำนักงาน ป.ป.ท. พัฒนาศักยภาพงานวิชาการ “เตรียมจัดทำรายการผลการศึกษารูปแบบการทุจริต” 03 พฤษภาคม 2561 1619 3069
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกขยายผลตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง เพิ่ม 28 แห่ง 03 พฤษภาคม 2561 1723 3068
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ตั้งเป้า “เสริมสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน” 03 พฤษภาคม 2561 2034 3066
สำนักงาน ป.ป.ท. แถลงผลการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 76 ศูนย์ฯ พบส่อทุจริต 67 จังหวัด ไม่พบทุจริต 9 จังหวัด 30 เมษายน 2561 1994 3062
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพบส่อทุจริตเพิ่ม 60 จังหวัด 91% ของงบประมาณ 26 เมษายน 2561 1767 3060
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 25 เมษายน 2561 1592 3055
สำนักงาน ป.ป.ท. จับมือกรมการขนส่งทางบกประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน “เพิ่มอาวุธการตรวจสอบคดีทุจริตในภาครัฐ” 23 เมษายน 2561 1685 3049
ปปป.๙ ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๑-๓ 19 เมษายน 2561 3877 3045
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 19 เมษายน 2561 1592 3044
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพบส่อทุจริตเพิ่ม 56 จังหวัด 89% ของงบประมาณ 11 เมษายน 2561 1613 3041
ผอ.ปปท.๙ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 10 เมษายน 2561 4679 3035
ปปท.๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบดูดทรายในแม่น้ำปากบาง ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 10 เมษายน 2561 4041 3034
ปปท๙ ร่วมสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ฯ กับ เทศบาลตำบลระโนด จังหวัดสงขลา 10 เมษายน 2561 3272 3030
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร “ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561" 10 เมษายน 2561 1976 3029
สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามผลการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐฯ 46 หน่วยงาน 09 เมษายน 2561 1532 3026
สำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักจเร กอ.รมน. แสดงเจตจำนงร่วมในการพัฒนาความร่วมมือด้านการร้องทุกข์ร้องเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 05 เมษายน 2561 1797 3025
สำนักงาน ป.ป.ท. สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงระยะเร่งด่วนกรณีทุจริตเงินอุดหนุนสงเคราะห์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 37 แห่ง 03 เมษายน 2561 1771 3017
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนามร่วมมือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)ร่วมศึกษาวิจัย ส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 02 เมษายน 2561 2010 3016
ปปท๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนฯ จังหวัดสง่่ขลา 29 มีนาคม 2561 5098 3011
ปปท.๙ ตรวจสอบชาวประมงหาดใหญ่ร้องขอความเป็นธรรม ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ 27 มีนาคม 2561 3603 3003
สำนักงาน ป.ป.ท. สรุปการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง พบส่อทุจริต 4 นิคมฯ 1 ศูนย์ประสานงานโครงการฯ และ 1 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 26 มีนาคม 2561 1715 2996
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพบส่อทุจริตเพิ่ม 53 จังหวัด 87% ของงบประมาณ 26 มีนาคม 2561 1792 2995
ป.ป.ท. ผนึกกำลังบูรณาการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายคดีทุจริตกองทุนเสมาฯ 23 มีนาคม 2561 1889 2994
สำนักงาน ป.ป.ท. รุกตรวจสอบทุจริตการใช้จ่ายงบฯ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 22 มีนาคม 2561 1799 2991
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบเงินคนไร้ที่พึ่งศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 22 มีนาคม 2561 1955 2990
ปปท ๙ ตรวจสอบนิคมมสร้างคนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 21 มีนาคม 2561 5447 2989
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีประชุมนานาชาติเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อต้านการทุจริตฯ พร้อมยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 20 มีนาคม 2561 1565 2986
สำนักงาน ป.ป.ท. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง (13 กุมภาพันธ์ –18 มีนาคม 2561) 20 มีนาคม 2561 1862 2982
ปปท. เขต 8 ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน การก่อสร้างโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 มีนาคม 2561 2245 2978
ปปท.๙ ตรวจสอบทุจริตเงินผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล 19 มีนาคม 2561 4503 2976
ปปท. เขต 8 จัดอบรมแกนนำเครือข่าย ครั้งที่ 2 ภายใต้ #โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 มีนาคม 2561 2025 2973
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการฯ กรณีพบพฤติการณ์ผิดปกติในการเบิกจ่ายเงินของนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 16 มีนาคม 2561 1714 2971
ปปท๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบดูดและขุดดินในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดตรัง 15 มีนาคม 2561 4740 2970
ปปท ๙ ร่วมสังเกตการณ์ กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานร่วมต้านทุจริต 14 มีนาคม 2561 3951 2969
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะทำงานฯ กรณีทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ฯ ของนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 15 มีนาคม 2561 1747 2968
สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบทุจริตเงินคนจนของนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี 15 มีนาคม 2561 3177 2967
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใ