ติดต่อเรา


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : webmaster@pacc.go.th

โทรสาร : 02-502-6321

แจ้งเรื่องร้องเรียนใหม่ : โทร.สายด่วน 1206

ติดตามเรื่องร้องเรียนที่เคยแจ้งไว้แล้ว : โทร. 02-502-6670-80 ต่อ 1904 - 1907

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : โทร. 02-502-6670-80 ต่อ 1103, 1121

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0270 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!