สื่อเอกสารเผยแพร่


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

2012-01-26 4354

 

 

 1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2565
   
 2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
 3. รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 4.  
 5. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 6.  
 7. สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 8. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2564
   
 9. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
   
 10. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี 2564
   
 11. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
   
 12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2563
   
 13. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
   

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0510 seconds

Valid CSS! web counter web counter