ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีการก่อสร้างถนนเส้น บ้านหัวไทร - บ้านบางอุดม ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเบาะแสจาก
07 กันยายน 2560 186

เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีการก่อสร้างถนนเส้น บ้านหัวไทร - บ้านบางอุดม ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเบาะแสจาก "เฟสบุ๊คปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน" พบว่า เป็นการก่อสร้างถนน ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร งบประมาณ 39,623,000 บาท ตามสัญญาดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 และจากการลงพื้นที่ดูสภาพถนน พบว่าถนนชำรุดเสียหายจริง รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และพบว่าผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข เนื่องจากอยู่ในช่วงประกันตามสัญญา

 

Copyright © 2015

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0300 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!