สำนักงาน ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตโกง “ออกโฉนดบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.”
26 ธันวาคม 2560 330

 

Copyright © 2015

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0290 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!