ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 โดยวิธีสอบราคา
19 กุมภาพันธ์ 2558 2446

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีสอบราคา
          โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - 2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 14
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 14
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มงานคลัง งานพัสดุ สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 14 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - 2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
          ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ www.pacc.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5026670-80 ต่อ 1114 ในวันและเวลาราชการ


                          ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558


รายละเอียด

ราคากลาง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

12 กันยายน 2562


ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 กันยายน 2562


ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 จำนวน 10 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 กันยายน 2562


ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 กันยายน 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562

13 กันยายน 2562


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0310 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!