ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 โดยวิธีสอบราคา
19 กุมภาพันธ์ 2558 2506

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีสอบราคา
          โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - 2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 14
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 14
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มงานคลัง งานพัสดุ สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 14 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - 2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
          ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ www.pacc.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5026670-80 ต่อ 1114 ในวันและเวลาราชการ


                          ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558


รายละเอียด

ราคากลาง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 พฤศจิกายน 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6053 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤศจิกายน 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดสุโขทัย และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤศจิกายน 2562


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562

08 พฤศจิกายน 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 พฤศจิกายน 2562


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0380 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!