ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 โดยวิธีสอบราคา
19 กุมภาพันธ์ 2558 2556

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีสอบราคา
          โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - 2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 14
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 14
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มงานคลัง งานพัสดุ สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 14 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 - 2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
          ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ www.pacc.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5026670-80 ต่อ 1114 ในวันและเวลาราชการ


                          ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558


รายละเอียด

ราคากลาง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6072 นนทบุรี โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2563


ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6064 นนทบุรี โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2563


ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6082 นนทบุรี โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2563


ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มกราคม 2563


ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมหมึก Fuji Xerox รุ่น P285dw จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มกราคม 2563


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0320 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!