ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2562 328

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 สิงหาคม 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ (ด้านความรู้ความเข้าใจ) และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 สิงหาคม 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานผลการศึกษาความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 สิงหาคม 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 สิงหาคม 2562


ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 สิงหาคม 2562


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0330 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!