การกำหนดแบบบรรยายลักษณะงานประจำตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ในสำนักงาน ป.ป.ท.
09 ตุลาคม 2562 1355

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. 

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

2. กองกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร

3. กองบริหารคดี ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน

4. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 - 5 ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน

5. กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

6. กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน

7. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 - 9 ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน

9. สำนักงานเลขาธิการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

12 พฤษภาคม 2563


รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

31 ตุลาคม 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เลื่อนวัน เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ท.

02 เมษายน 2563


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ท.

01 เมษายน 2563


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของสำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง)

25 มีนาคม 2563


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 1.0452 seconds

Valid CSS! web counter web counter