การกำหนดแบบบรรยายลักษณะงานประจำตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ในสำนักงาน ป.ป.ท.
09 ตุลาคม 2562 362

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. 

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

2. กองกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร

3. กองบริหารคดี ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน

4. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 - 5 ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน

5. กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

6. กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน

7. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 - 9 ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน

9. สำนักงานเลขาธิการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

31 ตุลาคม 2562


การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการดีเด่น พ.ศ. 2563

31 ตุลาคม 2562


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

31 ตุลาคม 2562


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง แก้ไขชื่อประกาศ

31 ตุลาคม 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

18 ตุลาคม 2562


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0300 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!