ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา
30 กรกฎาคม 2557 2602

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กล้องวงจรปิด จำนวน 39 ตัว พร้อมติดตั้ง) โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2557 , ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป , ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ณ กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 14 เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

(ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557)

ราคากลาง สำนักงาน ป.ป.ท. 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สำนักงานป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 ราย

15 กันยายน 2563


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

10 กันยายน 2563


ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ปปท. เขต 3

09 กันยายน 2563


ราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

29 พฤษภาคม 2563


ราคากลางโครงการ จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงาน ปปท. เขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ปปท. เขต 5

05 พฤษภาคม 2563


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter