สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
31 สิงหาคม 2560 1561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพิงเป็นการทำลายระบบและกลไก การช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาสอย่างสิ้นเชิง

16 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการสัมมนา เรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท.

27 ธันวาคม 2560


สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีแห่งประเทศอินโดนีเซีย

18 พฤษภาคม 2560


สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบวินัยพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

17 มีนาคม 2560


พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำนวนคดีทุจริตระหว่างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและสำนักงาน ป.ป.ท.

15 กุมภาพันธ์ 2560


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0370 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!