ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ปปท. เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13

24 สิงหาคม 2559


สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมโครงการสัมมนาประชาคมข่าวหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยบังคับใช้กฎหมายอื่น ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมลีการ์เดนท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

23 สิงหาคม 2559


ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาจรรยาข้าราชการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

21 สิงหาคม 2559


 

VDO

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบงานภายใน

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Website ของสำนักงาน ป.ป.ท. อย่างไร

Counter
Online : 33

วันนี้ : 49
เมื่อวานนี้ : 599
เดือนนี้ : 4241
ทั้งหมด : 33513

IP Address : 23.20.129.73

เริ่มนับเมื่อ 2 มีนาคม 2558

 

Copyright © 2015

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 1.4931 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!