ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

21 มิถุนายน 2561


สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดของโรงเรียน

18 มิถุนายน 2561


สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1” พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

18 มิถุนายน 2561


 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิถุนายน 2561


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 5,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิถุนายน 2561


ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6054 นนทบุรี รอบระยะ 220,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มิถุนายน 2561


 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 2.9952 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!