ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารุยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤศจิกายน 2563
4


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทงไปราชการจังหวัดอุดรธานี ,เลย,หนองบัวลำภู และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2563
18


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 สำนักงานปปท. เขต 6

17 พฤศจิกายน 2563
31


ข่าวต่อต้านทุจริต

CPI ดัชนีวัดการรับรู้การทุจริต

VDO



ร่วมเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต

ระบบภายในสำนักงาน



สำหรับเจ้าหน้าที่

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 7.8312 seconds

Valid CSS! web counter web counter